fbpx

Skjerpen Bugge

Category Archives: Andre artikler

Relevant dom for kjøpere av båt med feil og mangler

shutterstock_166565165 (1)

Saken ble avsagt i Borgarting lagmannsrett – LB-2020-146143 Bakgrunn Våren er endelig kommet og det nærmer seg tiden for å sette båtene ut på vannet. Mange har allerede båt fra tidligere og noen er førstegangskjøpere denne båtsesongen. Vi ser at de siste somrene har vært preget av pandemi og ført til Norgesferie for de aller […]

Nylig avsagt dom i lagmannsretten om fusk på eksamen

books-1012088_1920 (1)

Vi får inn flere fortvilte studenter som har blitt tatt for fusk på en eksamen, og som etterfølge av dette får eksamen sin annullert og blir stengt ute fra universitetet eller høyskolen i to semestre. Enkelte av disse sakene klages videre inn til tingretten, og unntaksvis videre til lagmannsrett og Høyesterett. Vi skal her se […]

Problemer etter kjøp av hest

Hest i sprang

Hestesporten er en sport som drives året rundt, og av den grunn er salget av hester ikke sesongbetont. Både spranghester og dressurhester koster en ikke ubetydelig sum, og er også dyrt å eie. Det er av den grunn kjedelig å få problemer med hesten etter et kjøp. Hva klages over etter hestekjøp Dersom det oppstår problemer […]

Mistanke om fusk/forsøk på fusk på Bachelor eller Masteroppgaven

Mistanke om fusk-forsøk på fusk på Bachelor eller Masteroppgaven (1)

Hvert år er det alltid noen studenter som mottar varsel om mistanke om fusk/plagiat etter innlevert avsluttende oppgave, enten det er en Bacheloroppgave eller Masteroppgave. Når det gjelder disse oppgavene, er den rettslige vurderingen og gjennomgangen annerledes enn det som gjelder for fuskesaker generelt. Pluss at omfanget på oppgavene er vesentlig ulikt andre eksamensoppgaver.  Fremgangsmåte […]

Personskade

shutterstock_1119267137 (2) (1) (1)

Personskade erstatning Har du vært utsatt for en bilulykke eller skade på jobb vil du kunne ha krav på erstatning. Erstatningen etter en personskade kan i mange tilfeller bli betydelig. Utgangspunktet er at forsikringsselskapet skal dekke skadelidtes økonomiske tap. Det kan dreie seg om inntektstap, behandlingsutgifter, tapt evne til å kunne gjøre oppgaver i hjemmet […]

Mistenkt for fusk på eksamen

Mistenkt for fusk på eksamen - Skjerpen Bugge

Denne artikkelen er utdatert – vennligst les om fusk på eksamen her Ved gjennomføring av eksamen er det helt naturlig at alle besvarelser blir kjørt igjennom plagiatkontroll eller at sensor som følge av strukturelle likheter ofte reiser mistanke om fusk eller forsøk på fusk.   Hvis du får tilbakemelding fra universitet eller høyskole om at karakteren […]