fbpx

Skjerpen Bugge

Håndverkeren har ikke fulgt håndverkertjenesteloven

Håndverker som følger håndverkertjenesteloven
Innholdsfortegnelse

Nesten alle har behov for en håndverker med jevne mellomrom. Ofte er håndverkeren engasjert for å foreta mindre oppdrag som for eksempel til å reparere vaskemaskinen, kjøleskapet eller undersøke om alt det elektriske i huset er i orden. Andre ganger kan det dreie seg om større prosjekter, som å reparere eller pusse opp utvendig vegger og tak, stuen, kjøkken med mer. Det vil si oppdrag som kan koste mange hundre tusen, og utføres normalt av; 

 • Snekker 
 • Elektriker 
 • Murer 
 • Rørlegger 
 • Tømrer

Du skal alltid sette høye krav til håndverkeren og spesielt i de tilfeller hvor håndverkeren tar seg godt betalt. Heldigvis har du som forbrukeren en god del rettigheter etter håndverkertjenesteloven, dersom håndverkeren ikke utfører arbeid du er fornøyd med.

Typiske forhold det klages over er; 

 • Håndverkeren krever mer penger enn du ble forespeilet
 • Håndverkeren har utført et arbeid som ikke var fagmessig 
 • Det er store mangler ved arbeidet 
 • Arbeidet er ikke i tråd med lover og forskrifter 
 • Arbeidet påbegynnes for sent 
 • Arbeidet ble ikke ferdig til avtalt tid

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er spesialister på saker mot håndverkere 

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har inngående erfaring med å føre saker mot håndverkere. Er du misfornøyd med jobben en håndverker har gjort, ta kontakt med oss. Vi vurdere gratis om håndverkeren du har engasjert har utført arbeid i tråd med håndverkertjenesteloven. 

Handverkeren3 1

Misfornøyd med håndverkeren – hva gjør du da? 

Hvis det er forhold ved arbeidet til håndverkeren din du er misfornøyd med så må man gå frem slik loven krever.  

Det første man bør gjøre er å se hva som er avtalt mellom dere. I oppdragsavtalen skal det fremkomme hva som skal gjøres av håndverkeren, hvordan han skal gjøre det og prisen. Hvis arbeidet som håndverkeren har gjort ikke er i samsvar med avtalen, så kan du ha krav mot håndverkeren. 

Det neste du må gjøre er å ta en titt i håndverkertjenesteloven. I loven fremkommer det hvilke krav du skal sette til håndverkeren og dine rettigheter hvis håndverkeren ikke oppfyller lovens krav. 

 

Håndverkertjenesteloven – krav til kvalitetsarbeid 

I håndverkertjenesteloven (Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere) fremkommer det blant annet at håndverkeren skal gjøre jobben på en fagmessig god måte og arbeidet skal holde en høy standard. Dine interesser skal ivaretas med tilbørlig omsorg. 

At noe er fagmessig innebærer at det skal være høy kvalitet over jobben som utføres, og at lover og forskrifter blir overholdt. Når det kommer til at dine interesser skal bli ivaretatt så betyr det at håndverkeren også plikter å fraråde deg å påbegynne et prosjekt om sluttproduktet ikke vil gagne deg, selv om han vil kunne tjene penger på det.  

 

Du må klage til håndverkeren med en gang 

I loven så fremkommer det at du må reklamere(klage)til håndverkeren når du oppdager at håndverkeren har gjort noe feil eller at arbeidet ikke er tilfredsstillende. Reklamasjonen, altså klagen, må gis innen kort tid. I utgangspunktet holder at du gir beskjed muntlig, men vi anbefaler at du reklamerer skriftlig. 

Det holder med en kort epost eller SMS til håndverkeren.  Grunnen til at du bør reklamere skriftlig er at dersom håndverkeren nekter for at du har reklamert og du har ventet for lenge så kan du miste dine rettigheter. 

I håndverkertjenestelovens fremkommer det at du skal innen «rimelig tid» etter at du «oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen». Overholder du ikke fristen «rimelig tid» så blir du i mange tilfeller rettsløs. 

Dine rettigheter hvis håndverkeren ikke overholder håndverkertjenesteloven 

Håndverkertjenestelovens § 23 – holde tilbake betaling 

Det fremkommer av håndverkertjenestelovens § 23 «Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen.». 

Det betyr at du kan holde tilbake betaling inntil håndverkeren har rettet opp i det som er feil.  

Håndverkertjenestelovens § 24 – rette opp det som er feil  

Det følger av håndverkertjenestelovens § 24 «Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren retter mangel ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren.

Det innebærer at du kan kreve at håndverkeren skal reparere det som er feil. 

Håndverkertjenestelovens § 25 – prisavslag  

Det fremkommer av håndverkertjenestelovens § 24 «Dersom mangelen ikke rettes i samsvar med § 24, kan forbrukeren kreve prisavslag. Dette gjelder ikke dersom forbrukeren avslår retting som forbrukeren plikter å motta.»

Dersom håndverkeren ikke retter opp i det som er blitt gjort feil kan du i stedet kreve et prisavslag. Det vil si at du skal betale redusert pris for oppdraget. Ved beregning av prisavslaget tar man som regel utgangspunkt i hva det koster å reparere feilen. En annen måte å beregne prisavslaget er å se på forskjellen mellom arbeidet som skulle vært utført og hva som faktisk ble utført.  Eksempelvis dersom håndverkeren skulle legge nytt tak på huset ditt og halvparten av taket er gjort feil. Da er det mye som taler for at prisavslaget skal gjenspeile 50% av kontraktssummen. Du har i et slik tilfelle kun fått 50% av det som ble avtalt.  

Håndverkertjenestelovens § 26 – heving av avtalen   

Det følger av håndverkertjenestelovens § 26«Istedenfor prisavslag kan forbrukeren heve avtalen dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen.»

Dersom jobben som ble utført av håndverkeren ikke er tilfredsstillende kan du i noen tilfeller heve avtale (si opp håndverkeren). Det er en meget streng reaksjon overfor håndverkeren og mindre avvik er ikke nok.  Lovens ordlyd er at tjenesten blir «vesentlig forfeilet»

Dersom avtalen blir hevet skal du kun betale håndverkeren for den nytten du har hatt av jobben. For selv om nesten alt arbeidet må gjøres på nytt så har du kanskje hatt noe nytte, f.eks materialet som ble brukt eller mindre deler av jobben kan man la stå. 

Håndverkertjenestelovens § 28 – Erstatning 

Håndverkertjenestelovens § 28 fremkommer det «Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel.» 

Erstatning er kort fortalt tilleggsutgifter du har hatt som en følge av at håndverkeren har gjort en mangelfull jobb. For eksempel kan det være utgifter til å engasjere en uavhengig takstmann til å vurdere arbeidet, leie et annet husrom dersom håndverkeren er forsinket eller huset blir ubeboelig og andre ekstrautgifter som du ikke ville hatt dersom arbeidet ble gjort i henhold til avtalen.  

Erstatning kan du alltid kreve i tillegg til prisavslag, heving eller retting av feilen.

Håndverkertjenestelovens § 28 – Erstatning

Det kan være lurt å bruke advokat i sak mot håndverker 

Vår erfaring er at det kan være lurt å ta kontakt med en advokat så snart man finner ut at arbeidet som ble utført av håndverkeren ikke er tilfredsstillende. En advokat som kjenne håndverkertjenesteloven vil kunne påse at dine interesser bli ivaretatt og at loven blir overholdt. Det er flere fallgruver å gå i dersom man kommer i en uoverensstemmelse med håndverkeren, for eksempel at man reklamerer for sent eller at reklamasjonen ikke oppfyller lovens krav.  Da er det stor sannsynlighet for at du mister viktige rettigheter.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med å føre saker mot håndverkere. Vårt firma samarbeider med takstmenn og fagfolk i hele landet som bistår oss med å kartlegge om arbeidet som håndverkeren har gjort er i tråd med loven. Ta gjerne kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak. 

Har du spørsmål knyttet til håndverkertjenesteloven? Ta kontakt, våre advokater bistår deg

Dekning av advokatutgifter

I innboforsikringen eller boligforsikringen din er det ofte en rettshjelpsdekning som vil kunne erstatte utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Relatert:

Klage på håndverker

Kilde:

Lovdata
Huseierne

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.