fbpx

Skjerpen Bugge

Mistanke om fusk/forsøk på fusk på Bachelor eller Masteroppgaven

Mistanke om fusk-forsøk på fusk på Bachelor eller Masteroppgaven (1)
Innholdsfortegnelse

Hvert år er det alltid noen studenter som mottar varsel om mistanke om fusk/plagiat etter innlevert avsluttende oppgave, enten det er en Bacheloroppgave eller Masteroppgave. Når det gjelder disse oppgavene, er den rettslige vurderingen og gjennomgangen annerledes enn det som gjelder for fuskesaker generelt. Pluss at omfanget på oppgavene er vesentlig ulikt andre eksamensoppgaver. 

Fremgangsmåte ved å angripe et varsel om mistanke om fusk/plagiat er ofte å fremstille studentens notesystem med tilhørende begrunnelser for hvorfor henvisninger fra studentens side ikke er uredelig og altså ikke gjenstand for fusk eller forsøk på fusk. 

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS jobber mye med studenter som mistenkes for fusk/plagiat på Bachelor og Masteroppgave. 

Den rettslige gjennomgangen av notesystemet tilsier at det må foretas en gjennomgang av alle kilder og henvisninger. Dette fordrer at oppgavens kilder, herunder bøker, artikler og annet som er benyttet, må gjennomgås av en spesialisert advokat. 

Det er viktig å påpeke at en algoritme ikke kan avdekke og resonnere seg frem til fusk på lik linje med en manuell gjennomgang, slik som vi gjør i denne type saker. 

Er du mistenkt for fusk på eksamen? Da går du hit

Sammenligning og begrunnelse

Den juridiske øvelsen er å prøve hver enkelt note og henvisning, og deretter se om det er grunnlag for feil eller mangelfulle henvisning fra studenten. Når det gjelder Bachelor og Masteroppgaver ser vi ofte at studentens bruk av noter kan være fornuftig anvendt og at Høyskole eller Universitet tar feil. 

Vi ser ofte at dette kan være mistanke om plagiat fordi tekst er oversatt fra engelsk til norsk eller fra norsk til engelsk.  

 

Forsvare seg mot mistanke om fusk på Bachelor og Masteroppgave

La oss se på vanlig begrunnelser for hvordan man kan forsvare studentens bruk av eget notesystem. 

Ofte er fotnoten dekkende for hvor man har hentet teksten fra, så noe likehetstrekk må man akseptere under denne innfallsvinkelen.  Videre ser vi at studentene selv skriver hvordan de forstår det som er brukt av den respektive kilden og det er også en god måte å argumentere for at det ikke foreligger grunnlag for fusk. 

Det er i tråd med vitenskapelig metode at man selv gir sin forståelse eller at forfatterens navn er eksplisitt nevnt i teksten. 

Type innhold er også relevant. Eksempelvis vil tekst som har likhetstrekk med kilden som inneholder faktiske opplysninger med tall eller bestemte begivenheter, ikke anses som fusk da det er et faktisk fenomen man beskriver. 

Det å sette informasjon inn i en kontekst er også av avgjørende betydning. Da har man brukt noe fra kilden som kan slå ut på plagiatkontroll, men ved å sette det inn i en større sammenheng ser man at delen hører med en helhet. 

Bilde midt i teksten fusker 1

Det er også viktig å argumentere for anvendelsesområdet til noten. Det innebærer at man må beskrive hvor dekkende den enkelte noten faktisk er i det avsnittet den er anvendt. 

Man kan heller ikke overdrive bruken av antall noter så man kan argumentere for at den er dekkende for det som faller naturlig av tekst over selve noten i besvarelsen. 

Ved for stor grad av likhet er det viktig å dra grensen mellom hva som er fusk og hva som kan gi utslag på karakteren. Det vi ofte argumenterer med, er at likheten er noe som kan begrunnes med ikke optimal selvstendighet, men at det derfor ikke er fusk eller forsøk på fusk. 

Flere studenter har selv brukt anførselstegn i sin tekst og hvis den er etterfulgt av en note lenger ned i teksten, er det også et argument for at leseren naturlig blir forberedt på at det kommer en note. Det vi ser på Bachelor og Masteroppgaver er også at det kommer note litt senere. 

Det er altså viktig å hele tiden se etter argumenter som ikke er tiltenkt å gi studenten ufortjent eller uredelig kredibilitet, som er kjernen i mistanke om fusk etter studieforskriften. Det nevnes at hvert enkelt studiested har egen tilhørende studieforskrift. 

 

God erfaring med å løse denne type saker

Vi har god erfaring med å løse denne type saker ved riktig bevisføring opp mot hva som studiestedet har anført av mistankegrunnlag.  Det er en viktig jobb å gjøre gjennomgangen av Bacheloroppgave eller Masteroppgave grundig og korrekt.

Dekning av advokatutgifter

Universitet og Høyskolen dekker alle dine utgifter til advokat. Kontakten med studiestedet går via advokatselskapet.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.