Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på kjøpsrett advokat bil, båt og bobil.

Har du problemer etter kjøp og salg av en bil, båt eller bobil kan du lese mer om denne type saker ved å trykke på en av knappene overfor.

Eller du kan send oss en gratis henvendelse her.

Hva er kjøpsrett?

Kjøpsrett er kort fortalt reglene som kommer til anvendelse hvis det har oppstått en tvist mellom kjøper og selger av en gjenstand. En gjenstand kan være alt fra bil, båt, bobil, campingvogn til mindre produkter som for eksempel en mobiltelfon.

Det er to forskjellige regelsett som kommer til anvendelse i kjøpsrettssaker. Hvis du har kjøpt en gjenstand fra en privatperson er det kjøpsloven. Hvis du har kjøpt en gjenstand fra en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder.

Kjøpsrett avtale: feil og mangler må vurderes konkret

En mangel er et kjøpsrettslig begrep, som konstaterer at gjenstanden har en feil som selger er ansvarlig for. Ikke enhver feil er en mangel. Feil som må anses bagatellmessige er sjelden en mangel. Det må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Hvis gjenstanden har en feil eller mangel har du en del rettigheter. Dine rettigheter etter loven er;

For å kunne heve et kjøp er det en forutsetning at mangelen er alvorlig. Ved mindre feil får kjøper ofte et prisavslag. Et prisavslag betyr at man får tilbake en del av kjøpesummen. Retting eller at selger reparerer feil er også et alternativ.

Velger selger å reparere feilen må det skje nesten umiddelbart og du skal ikke betale noenting. Klarer ikke selger det, mister han muligheten til å rette. Selger må i så fall akseptere å gi deg et avslag i prisen eller heve kjøpet.

Kjøpsrett og reklamasjon 

Noe av det viktigste du gjør hvis du oppdager at gjenstanden du har kjøpt har en feil er å reklamere – gi selger beskjed om at noe er galt. Gjør dette skriftlig.

Hvis du har kjøpt gjenstanden av en privatperson er det en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år. Er gjenstanden kjøpt av en forhandler er fristen 5 år.

Kjøpsrett oppgaver:

Til tross for det, må du allikevel reklamere «innen rimelig tid» fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det er ikke et klart svar på hva som er «rimelig tid». I forbrukerkjøp er det minst 2 måneder, dette gjelder ikke hvis du har kjøpt gjenstanden av en privatperson. Du burde derfor reklamere så snart du oppdager at gjenstanden har en feil eller mangel.

Ønsker du å lese mer om reklamasjon kan du gjøre det ved å trykke her.

Ta kontakt med oss

Har du problemer etter kjøp eller salg av en gjenstand, ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg i reklamasjonssaken.

Send oss en gratis henvendelse så kontakter vi deg.

Skriv «advokat bil» i kontaktskjemaet.

Er det snakk om en bil, båt eller bobil kan du trykke her for å lese litt mer.

Ta kontakt med advokat i Oslo.

Dekning av advokatutgifter

Du kan i mange saker få dekket kostnader til advokat gjennom ulike forsikringsordninger. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Relatert til kjøpsrett