advokat i oslo

Om Advokatfirmaet Skjerpen & Bugge

Trenger du trenger advokat i Oslo? Vi er et advokatfirma i Oslo med spisskompetanse innenfor utvalgte rettsområder. Vårt hovedfokus er å yte tjenester av høy faglig kvalitet. Våre klienter får tett oppfølgning og personlig service. Vi etterstreber alltid å oppnå best mulig resultat. Fornøyde klienter er viktig for oss.

Vi holder til på Solli plass, hvor det er gode parkeringsmuligheter og kollektivtrafikken stopper rett utenfor inngangsdøren.

Vi bistår klienter over hele landet, så om du av geografiske årsaker ikke har mulighet til å besøke oss i Oslo, blir du like godt ivaretatt. Kommunikasjonen går stort sett via telefon og epost. Om det er nødvendig for saken at vi møtes, og du ikke bor i nærheten av Oslo, reiser vi opp til deg. Alt av kostnader i forbindelse med reisen dekkes av oss.

Lurer du på om du har en sak er det bare å ta kontakt med oss. Hos oss får du alltid en gratis saksvurdering. Det gjelder enten du er privatperson eller næringsdrivende.

Kompetanseområder

I advokatvirksomhetens kompetanseområder for rettshjelp inngår: Kjøpsrett, erstatning- og forsikringsrett, boligrett, naborett, pengekrav, avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, entrepriserett og selskapsrett. Vi holder også kurs og kan bistå deg eller din bedrift advokat bistand ved behov.

Kjøpsrett er kort fortalt reglene som kommer til anvendelse hvis det har oppstått en tvist mellom kjøper og selger av en gjenstand.

Vi har fått mange henvendelser fra fortvilte boligkjøpere som føler seg lurt av selger etter en bolighandel (advokat boligrett).

Erstatningsrett går kort fortalt ut på at skadevolder skal dekke skadelidtes økonomiske tap som følge av en skadevoldende handling.

De hverdagslige avtalene er som regel kurante og det oppstår sjelden problemer. Det er normalt de avtaler som har blitt særskilt utformet, til et spesifikt formål, at uenighetene oppstår.

Uenigheter mellom naboer dreier seg ofte om trær. Et tre kan være gjenstand for stor frustrasjon. Det kan skygge for solen, hindre utsyn og avgi uønsket nedfall.

Før en arbeidsgiver kan si opp en ansatt må det gjennomføres et drøftelsesmøte. Ofte er arbeidsgiver bistått av advokat under et slikt møte, og arbeidstaker har behov for juridisk hjelp på sin side.

Grunnlaget for pengekravet baserer seg som regel på avtale eller kontrakt. Ofte oppstår det en tvist utelukkende på grunn av at noen rett og slett ikke ønsker å oppfylle avtalen.

Vi tar også på oss advokatoppdrag innenfor andre rettsområder; håndverkertjenester, barnerett, husleierett og boligforvaltning. Hos oss får du en gratis vurdering av din sak.

Aktuelt

Vårt advokatfirma oppnår stadig gode resultater, i og utenfor domstolen, og legger ut dagsaktuell informasjon på Linkedin og Facebook. Hvis du ønsker å bli løpende orientert om hva som skjer i selskapet er det bare å følge oss på sosiale media.

Vi søker nye advokater i Oslo

Vi er i sterk vekst og søker nå etter nye medarbeidere. Det vi er på jakt etter er en eller to utadvendte, ambisiøse og faglig dyktige advokater i Oslo.

Vi tilbyr advokater konkurransedyktige betingelser og spennende arbeidsoppgaver.

Send oss gjerne en søknad til post@sbadvokat.no. Ved spørsmål kan du ta kontakt med daglig leder Øyvind Skjerpen på telefon 411 62 891 eller Philip G. Bugge på telefon 934 12 600.

Samarbeidspartnere 

Vi har startet opp samarbeid med flere spennende aktører som vi gleder oss til å jobbe sammen med. Blant annet Vangdal regnskap, Norsk Bobilforening og Norsk Motorcykkel Union.

Medlemmene får svært gunstige priser og betingelser. Ta kontakt med oss hvis du lurer på om du har en slik avtale.

Samarbeidspartnere