fbpx

Skjerpen Bugge

Feil og mangler etter kjøp av bolig

Feil og mangler etter kjøp av bolig
Innholdsfortegnelse

Feil og mangler ved kjøp av bolig

Har du opplevd feil og mangler ved kjøp av bolig?

Etter å ha spart i flere år og lånt et betydelig beløp av banken får man endelig råd til å kjøpe en bolig. Det er for veldig mange den største investeringen man gjør i livet.

Det kan derfor være utrolig leit å oppdage feil og mangler etter å ha flyttet inn.

Feil ved kjøp av bolig

Mange føler seg ofte lurt av selger.

Bruk tid og les salgsdokumentasjonen nøye

Mange boligkjøpere bruker kortere tid på å kjøpe en bolig enn for eksempel en bil. Det er ikke lurt. Det er faktisk veldig mye som kan gå galt i en bolighandel, og det er som kjøper viktig å sette seg godt inn i salgsdokumentasjonen.

Har man oversett noe i salgsdokumentasjonen vinner man sjelden frem med krav mot selger.

For eksempel har vi opplevd at kjøper har oversett risikoopplysninger som «observert skjeggkre» i salgsdokumentasjonen, og først blir klar over det etter overtakelse. Da blir man sjelden hørt med at skjeggkre er en mangel.

kjøp av bolig

Solgt «som den er»

Boliger blir ofte solgt «som den er» eller «as is». Utgangspunktet er da at du overtar boligen i den stand den er. Risikoen går over på kjøper. Det betyr imidlertid ikke at kjøper må akseptere at boligen har feil og mangler.

Er boligen i vesentlig dårligere stand enn det du kunne forvente kan du ha krav på erstatning, prisavslag og i enkelte tilfeller heving av boligkjøpet. Hva som oppfyller kriteriet «vesentlig dårligere stand» beror på en helhetsvurdering. Er det snakk om forhold som koster mye å utbedre, taler det for at boligen har en mangel. Er det snakk om bagatellmessige forhold vinner man sjelden frem med et mangelskrav.

Lurer du på om du har en sak mot selger, ta kontakt med oss for en gratis vurdering.

Opplysningssvikt

Dersom det er gitt uriktige opplysninger om boligen eller manglende opplysninger vil det også kunne foreligge en mangel. Terskelen for å vinne frem er i slike tilfeller lavere. Det er ikke et krav at boligen er i vesentlig dårligere stand.

Imidlertid er bevissituasjonen annerledes, det er kjøper som må bevise et klanderverdig forhold hos selger. Det kan i mange tilfeller være en vanskelig øvelse.

Reklamasjon

Å reagere eller reklamere som det også heter, betyr at du varsler selger om at du vil kreve et prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøpet. Det er svært viktig å reagere raskt dersom du oppdager forhold ved boligen som kan være en mangel.

Reklamerer man for sent kan muligheten til å gjøre et krav gjeldende gå tapt. Er du usikker på om et forhold er en mangel kan det være lurt å reklamere uansett. Da går du i hvert fall ikke glipp av en eventuell erstatning.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med reklamasjonssaker.

Har du opplevd feil og mangler ved kjøp av bolig?

Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av saken din.

Dekning av advokatutgifter

I hus eller innboforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke kriterier definerer en vesentlig mangel ved boligkjøp?

For at en mangel skal være vesentlig, må den være av en viss betydning. Det vil si at den må være av en slik art at det påvirker boligens verdi eller bruksverdi. Videre må mangelen være av en slik art at den ikke kunne vært oppdaget ved en vanlig undersøkelse av boligen før kjøpet ble gjennomført.

Hva omfatter skjulte feil og mangler i en bolighandel?

Skjulte feil og mangler omfatter mangler som ikke var synlige ved en vanlig undersøkelse av boligen før kjøpet ble gjennomført. Dette kan for eksempel være råteskader eller lekkasjer som ikke er synlige for det blotte øye. Selger har plikt til å opplyse om slike mangler dersom han eller hun har kjennskap til dem.

Hva er fristen for å reklamere på mangler etter overtakelse av bolig?

Kjøper har normalt sett fem år på seg til å reklamere på mangler etter overtakelse av bolig. Det er imidlertid viktig å reklamere så snart man oppdager en mangel, da det kan være vanskeligere å få gjennomslag for kravet dersom det går lang tid mellom mangelen oppstår og reklamasjonen fremmes.

Hvilke rettigheter har kjøperen dersom det oppdages mangler ved ny bolig?

Dersom det oppdages mangler ved en ny bolig, har kjøperen rett til å kreve at selgeren retter opp manglene eller gir prisavslag. Dersom manglene er av en slik art at de påvirker boligens verdi eller bruksverdi vesentlig, kan kjøperen også ha rett til å heve kjøpet.

Hva er selgers ansvar for mangler som oppdages etter boligsalget?

Selger har ansvar for mangler som oppdages etter boligsalget dersom han eller hun kjente eller burde ha kjent til manglene på tidspunktet for salget. Dersom selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt om manglene, kan kjøperen ha krav på prisavslag eller erstatning.

Relevante sider

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.