fbpx

Skjerpen Bugge

Feil og mangler etter kjøp av bolig

Feil og mangler etter kjøp av bolig

Feil og mangler ved kjøp av bolig

Har du opplevd feil og mangler ved kjøp av bolig?

Etter å ha spart i flere år og lånt et betydelig beløp av banken får man endelig råd til å kjøpe en bolig. Det er for veldig mange den største investeringen man gjør i livet.

Det kan derfor være utrolig leit å oppdage feil og mangler etter å ha flyttet inn.

Feil ved kjøp av bolig

Mange føler seg ofte lurt av selger.

Bruk tid og les salgsdokumentasjonen nøye

Mange boligkjøpere bruker kortere tid på å kjøpe en bolig enn for eksempel en bil. Det er ikke lurt. Det er faktisk veldig mye som kan gå galt i en bolighandel, og det er som kjøper viktig å sette seg godt inn i salgsdokumentasjonen.

Har man oversett noe i salgsdokumentasjonen vinner man sjelden frem med krav mot selger.

For eksempel har vi opplevd at kjøper har oversett risikoopplysninger som «observert skjeggkre» i salgsdokumentasjonen, og først blir klar over det etter overtakelse. Da blir man sjelden hørt med at skjeggkre er en mangel.

kjøp av bolig

Solgt «som den er»

Boliger blir ofte solgt «som den er» eller «as is». Utgangspunktet er da at du overtar boligen i den stand den er. Risikoen går over på kjøper. Det betyr imidlertid ikke at kjøper må akseptere at boligen har feil og mangler.

Er boligen i vesentlig dårligere stand enn det du kunne forvente kan du ha krav på erstatning, prisavslag og i enkelte tilfeller heving av boligkjøpet. Hva som oppfyller kriteriet «vesentlig dårligere stand» beror på en helhetsvurdering. Er det snakk om forhold som koster mye å utbedre, taler det for at boligen har en mangel. Er det snakk om bagatellmessige forhold vinner man sjelden frem med et mangelskrav.

Lurer du på om du har en sak mot selger, ta kontakt med oss for en gratis vurdering.

Opplysningssvikt

Dersom det er gitt uriktige opplysninger om boligen eller manglende opplysninger vil det også kunne foreligge en mangel. Terskelen for å vinne frem er i slike tilfeller lavere. Det er ikke et krav at boligen er i vesentlig dårligere stand.

Imidlertid er bevissituasjonen annerledes, det er kjøper som må bevise et klanderverdig forhold hos selger. Det kan i mange tilfeller være en vanskelig øvelse.

Reklamasjon

Å reagere eller reklamere som det også heter, betyr at du varsler selger om at du vil kreve et prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøpet. Det er svært viktig å reagere raskt dersom du oppdager forhold ved boligen som kan være en mangel.

Reklamerer man for sent kan muligheten til å gjøre et krav gjeldende gå tapt. Er du usikker på om et forhold er en mangel kan det være lurt å reklamere uansett. Da går du i hvert fall ikke glipp av en eventuell erstatning.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med reklamasjonssaker.

Har du opplevd feil og mangler ved kjøp av bolig?

Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av saken din.

Dekning av advokatutgifter

I hus eller innboforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

Relevante sider