fbpx

Nye utleieregler 2020 i borettslag og eierseksjonssameier

apartment-building-1149751_960_720[1]

Den 1. januar 2020 trådte det nye utleieregler i kraft for utleie i borettslag og sameier.

I lov om borettslag og lov om eierseksjoner, har det nå kommet nye regler om utleie av egen bolig. Delingsøkonomien har blitt mer utbredt de siste årene, særlig ser vi en økning i AirBnb.

Nye utleieregler 2020

Utgangspunktet er at styret skal godkjenne utleie, men nå ser vi nyvinningen i borettslagsloven § 5-4 om at en andelseier kan leie ut i opptil 30 dager uten å be om samtykke. Den tilsvarende bestemmelsen for eierseksjonssameier er i eierseksjonsloven § 24. I denne bestemmelsen kan utleie skje opp til og med 90 dager. Etter lovbestemmelsen kan det gjøres vedtektsendringer i det enkelte sameie slik at antall utleiedøgn kan variere fra 60-120 døgn pr år.

Utleievirksomheten blir altså mer regulert med lovendringene.