Advokat arbeidsrett

Avvikling av arbeidsforhold. Vi har lang erfaring med saker som vedrører oppsigelse, avskjed og nedbemanning.

Arbeidstakerens arbeidsrett

Arbeidstaker har et sterkt vern i norsk rett.

Det skal i utgangspunktet mye til for å kunne si opp eller avskjedige en arbeidstaker. Likevel ser vi mange arbeidstakere får en oppsigelse eller avskjed på sviktende grunnlag. Ifølge arbeidsmiljøloven § 15-7 kan en arbeidstaker ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet.

Dessverre så er det mange arbeidsgivere som ikke følger lovens strenge krav til fremgangsmåte og begrunnelser.

Før arbeidsgiver kan si opp en ansatt, må det gjennomføres et drøftelsesmøte. Dersom du har fått innkalling til drøftelsesmøte, oppsigelse eller avskjed, ta kontakt med oss

Ofte er arbeidsgiver bistått av advokat under et slikt møte og arbeidstaker kan i mange tilfeller ha behov for juridisk hjelp (advokathjelp) på sin side.

Arbeidsrettbegrep

  • individuell arbeidsrett
  • arbeidsrettigheter
  • rettshjelp
  • arbeidsmiljøloven
  • arbeidstakerkort

Du vil alltid få en innledende, gratis førstevurdering

Har du kommet i problemer på arbeidsplassen og trenger hjelp fra advokat i henhold til arbeidsrett, ta kontakt med SB advokat i Oslo.

.

Artikler 

Advokat arbeidsrett