Avvikling av arbeidsforhold

Vi har lang erfaring med saker som vedrører oppsigelse, avskjed og nedbemanning.

Har du kommet i problemer på arbeidsplassen, ta kontakt med SB advokat i Oslo.

Du vil alltid få en innledende, gratis førstevurdering.

Arbeidstaker har et sterkt vern i norsk rett. Det skal i utgangspunktet mye til for å kunne si opp eller avskjedige en arbeidstaker. Likevel ser vi mange arbeidstakere får en oppsigelse eller avskjed på sviktende grunnlag. Ifølge arbeidsmiljøloven § 15-7 kan en arbeidstaker ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet.

Dessverre så er det mange arbeidsgivere som ikke følger lovens strenge krav til fremgangsmåte og begrunnelser.

Før arbeidsgiver kan si opp en ansatt, må det gjennomføres et drøftelsesmøte. Ofte er arbeidsgiver bistått av advokat under et slikt møte og arbeidstaker kan i mange tilfeller ha behov for juridisk hjelp på sin side.

Dersom du har fått innkalling til drøftelsesmøte, oppsigelse eller avskjed, ta kontakt med oss.

Artikler 

Arbeidsrettvedsidenavtekstennederst[1]