fbpx

Skjerpen Bugge

Arbeidsrett – oppsigelse

Oppsigelse

Dersom man plutselig har fått en oppsigelse, eller det har «ligget i luften» kommer man i en veldig lei situasjon. Hele inntektsgrunnlaget forsvinner og man har kanskje mistet «drømmejobben».

Det er i en slik situasjon viktig å huske på at man ikke alltid må godta en oppsigelse. Arbeidstakers vern står sterkt i norsk rett og man trenger ikke akseptere oppsigelsen helt uten videre.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spisskompetanse på arbeidsrett.

Etter mange år i bransjen har vi bistått et bredt utvalg arbeidstakere i ulike bransjer.

Regler for oppsigelse

Regler oppsigelse

Alt fra arbeidstakere i lederstillinger, til mennesker som akkurat har begynt i jobben.

Prosessen i slike saker er ofte ulik, men reglene for oppsigelse er de samme.

Det vi ofte ser er at arbeidstaker er uenig i oppsigelsen og ønsker å få en nærmere begrunnelse. Det vil da være hensiktsmessig å gjennomføre et forhandlingsmøte med arbeidsgiver.

En velbegrunnet forklaring for oppsigelsen

Et slikt møte kan være veldig praktisk. Arbeidstaker vil ha en velbegrunnet forklaring for oppsigelsen.

  • Arbeidsgiver ønsker å få oppsigelsesprosessen bak seg.
  • I henhold til arbeidsmiljølovens § 17-3 kan arbeidstaker krave forhandlinger.
  • Dette er en lovbestemt rett arbeidstaker har.
  • Et krav om forhandlinger må fremsettes innen 14 dager etter man har mottatt oppsigelsen.

Det vi ofte ser er at når partene møtes til forhandlinger er arbeidsgiver bistått av advokat. Det kan derfor være lurt for arbeidstaker å gjøre det samme. Formålet med møte er å forsøke å komme til en utenomrettslig enighet. Det vil si å unngå en rettssak.

Ofte kommer partene til enighet og da gjennom en sluttpakke. Størrelsen på sluttpakken varierer. Enkelte bedrifter er veldig løsningsorientert og utbetaler en relativt stor sluttpakke for å få løst tvisten.

Andre selskaper holder mer tilbake. Sluttpakken inneholder stort sett et bestemt antall månedslønner.

Det er viktig å merke seg at man aldri har krav på en sluttpakke. Sluttpakkes formål er å få løst saken slik at partene ikke trenger å møtes i retten.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS anbefaler arbeidstaker å rådføre seg med advokat før et forhandlingsmøte. En arbeidsgiver vet godt hva som skjer på et slik møte. Det gjør ikke arbeidstaker.

Arbeidstaker kan få dekket kostnadene til advokat gjennom lov om fri rettshjelp. I mange tilfeller dekkes også utgifter til advokat av arbeidsgiver.

Ta kontakt med oss i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS for en hyggelig og uforpliktende prat. Vi gir deg en gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med.

Relevante sider