Erstatning etter kjøp av bolig med skjeggkre

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt et hus fullt av skjeggkre. Klient fremsatte krav [...]

Les mer
Erstatning på over 2 700 000,- etter yrkesskade

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde falt ned fra et stillas på jobb. Klient fikk [...]

Les mer
Båtkjøp hevet på grunn av uriktige opplysninger

Øyvind Skjerpen bisto klient i en sak hvor kleint hadde kjøpt en dayucruiser, Askeladden Z8 [...]

Les mer
Erstatning etter ulovlig felling av trær

Øyvind Skjerpen bisto klient en sak hvor naboen uten klients samtykke hadde felt 9 trær [...]

Les mer
Erstatning grunnet ulovlig avskjed

Øyvind Skjerpen bisto en lastebilsjåfør som ble avskjediget. Bakgrunnen var noen dagers sykefravær, uten å [...]

Les mer
Naboen måtte fjerne trær på egen eiendom

Øyvind Skjerpen bisto klient i en nabotvist. Saken dreide seg om hvorvidt et av naboens [...]

Les mer
Forelder fikk del i foreldreansvar og utvidet samvær med barn i tingretten

Philip Bugge bisto en klient i en sak der forelderen ikke hadde foreldreansvar. Klient hadde [...]

Les mer
Båtkjøp hevet på grunn av fukt

Kan et båtkjøp bli hevet på grunn av fukt? Øyvind Skjerpen bisto klient i en [...]

Les mer
Klient fikk medhold om at han var reell eier av fast eiendom

Philip Bugge bisto klient i spørsmål om hvem som var reell eier av eiendommen. Kreditor [...]

Les mer
Klient fikk medhold i Forbrukerklageutvalget

Klient hadde dessverre kjøpt en dyr bobil med fukt. Klient reklamerte til selger, men selger [...]

Les mer
Gjennomslag for prisavslag i forbrukerrådet

Philip Bugge representerte klient som hadde kjøpt bil av forhandler. Forhandler var ikke villig til [...]

Les mer
Bilkjøp hevet på grunn av ulyd

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en Audi A6 for kr. 500 000. Etter hvert [...]

Les mer
Klient fikk medhold i håndverkersak pga dårlig utført bad

Philip Bugge bisto klient med krav om retting og utbedring av utett bad. Klient hadde [...]

Les mer
I rettsmegling måtte selger betale for feil med båtmotor og utett skrog

Philip Bugge bisto en klient i en sak der han hadde kjøpt en båt med [...]

Les mer
Klient fikk medhold i Nedre Romerike tingrett etter påvist gjennomslag i motor.

Philip Bugge representerte klient som hadde kjøpt en båt med motoregenskaper i strid med det [...]

Les mer
Klient fikk gå ut av kontrakten etter avtaleinngåelse hos forhandler

Philip Bugge bisto klient i forhandlinger med bilforhandler. Klient hadde inngått avtale med forhandler, men [...]

Les mer
Medhold i Forbrukerklageutvalget etter kjøp av båt med defekt drev

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en yacht for over en million kroner. Kort [...]

Les mer
Medhold i Forbrukerklageutvalget etter kjøp av båt med vannskader

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt et skjærgårdsskip for ca. kr. 350 000,-. Båten [...]

Les mer
Næringsklient fikk erstatning. Selger hadde ikke

Næringsklient fikk erstatning. Selger hadde ikke gitt opplysninger om at bilen var gjenoppbygget Philip Bugge [...]

Les mer
Erstatning bilulykke: på kr. 1 100 000,-

Øyvind Skjerpen bisto klient med erstatning bilulykke, som fikk en nakkeslengskade etter påkjørsel bakfra. Skadelidte [...]

Les mer
Medhold i Forbrukerklageutvalget etter kjøp av bil med færre hestekrefter enn annonsert

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en bil, Audi Q7 av en forhandler for [...]

Les mer
Prisavslag på kr. 650 000,- etter kjøp av bolig med fukt på badet

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en bolig i Bergen for kr. 3 500 [...]

Les mer
Medhold i Forbrukerklageutvalget etter motorhavari

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en relativt gammel Mercedes-Benz, med en høy kilometerstand. [...]

Les mer
Seier i tingretten etter påstand om svik

Øyvind Skjerpen bisto klient i en sak hvor forsikringsselskapet avslo erstatning på grunn av svik. [...]

Les mer

Til forsiden Advokatfirma Advokat i Oslo.