fbpx

Klient fikk medhold i Nedre Romerike tingrett etter påvist gjennomslag i motor.

Referansesak10[1]

Philip Bugge representerte klient som hadde kjøpt en båt med motoregenskaper i strid med det selger hadde opplyst om. Selger hadde gitt uriktige opplysninger. Dette ble bevist under saken. Selgers tidligere eier hadde sagt at motoren hadde gjennomslag, men det opplyste ikke selger om til vår kjøper.

Det ble fremlagt dokumentasjon fra LA-SA på dette, og disse opplysningene ble brukt i retten. Selger hevdet at dette var opplysninger som han ikke kjente til, men retten la ikke det til grunn. Selger var nærmest til å bære risikoen for opplysningssvikten. Tingretten ga medhold til klient og han fikk et prisavslag på 200 000,- kr.

Har du vært utsatt for en selger som har gitt deg uriktige eller mangelfulle opplysninger, kan vi hjelpe deg. Vi gir deg en gratis førstevurdering. Bare legg igjen kontaktinformasjon, så kan vi ringe deg.