fbpx

Skjerpen Bugge

Nå blir det enda tryggere å kjøpe både ny- og bruktbil, av forhandler

Fra og med 1. januar 2024 vil det komme nye endringene i forbrukerkjøpsloven. Endringene er ment for å gi forbrukeren et større vern ved kjøp av bil, men alle endringene er ikke i forbrukerens favør.

Når du kjøper bil er det mange ting som er viktige å huske på. Kanskje du allerede vet at det stor forskjell på rettighetene dine om du kjøper bil av forhandler eller privatperson.

Med de nye endringene i forbrukerkjøpsloven vil forskjellene bli enda større enn tidligere. Dette betyr at kjøpet blir tryggere for kjøperen, som naturligvis gjør at også selgeren får mer å tenke på.

Å kjøpe bil av forhandler gjør at du får vern som forbruker som betyr at det er reglene i forbrukerkjøpsloven som gjelder. Dette gjelder både når du kjøper ny- og bruktbil, så lenge det er av forhandler. Kjøper du bil direkte fra en privatperson vil ikke de nye endringene påvirke deg, siden det da er kjøpslovens regler som gjelder. De nye reglene vil heller ikke påvirke kjøpet ditt dersom kjøpet blir inngått før utgangen av 2023.

Det er 5 viktige endringer du som forbruker må vite om:

kjøpe både ny- og bruktbil, av forhandler

1. Appen er nå en del av bilen

Den første store endringen er at kravene til bilens programvare og tilhørende app
skjerpes. Over de siste årene har bilers funksjonalitet blitt mer og mer avansert og flere
funksjoner kan styres fra telefonen. Selv når føreren ikke er i bilen.

Kun fra telefonen kan bilene blant annet;

  • Forhåndsvarmes
  • Kjøre ut fra parkeringsplassen
  • Brukes som nøkkel til å starte
  • Tute
  • Åpne vinduene
  • Sete- og rattvarme
  • Kontrollere lading
  • Åpne bagasjeluker
  • M.v.

Bilens programvare og app må nå vare like lenge som resten av bilen – altså minst 5 år. Dersom teknologien som tilhører bilen ikke varer i minst 5 år kan du ha flere krav avhengig av hvor betydningsfulle de er. Dette kan nå regnes som en mangel. Du kan også forvente at det vil komme flere oppdateringer etter at du har kjøpt bilen.

2. Bevisbyrden flyttes

Frem til nå har bilforhandleren hatt bevisbyrden de første 6 månedene etter at bilen ble overtatt. De nye reglene utvider tidsrommet for bevisbyrden fra 6 til 24 måneder etter at bilen ble levert.

Oppdager du en feil med bilen i løpet av de første 24 månedene, er det selger som må bevise at mangelen ikke var til stede når bilen ble overdratt. Dette gjør bilforhandleren må undersøke bilene enda nøyere før de leveres og bilkjøper har mindre å tenke på.

Bevisbyrden går over på kjøperen etter de første 2 årene og varer til reklamasjonstiden er ute. Da er det kjøperen som må bevise at mangelen var til stede allerede når bilen ble overtatt, som hovedregel de neste 3 årene.

Hvordan du skal gå frem på riktig måte kan være en komplisert prosess. Husk at forbrukerkjøpslovens tidsfrister for å gjøre kravet ditt gjeldende fremdeles er aktuelle.

3. Antall reparasjonsforsøk

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma har tidligere skrevet artikler om selgers adgang til retting, se for eksempel «Problemer etter å ha kjøpt Tesla».
– Merk at dette nå vil bli endret.

Tidligere har selger hatt to reparasjonsforsøk for samme feil. De nye reglene gjør at segler hovedsakelig kun har ett reparasjonsforsøk. Merk at selger allikevel kan ha to forsøk under visse omstendigheter. Betydningen av at antall forsøk på å fikse samme feil halveres gjør at avstanden til andre krav blir mindre, både tidsmessig, men også rettslig.

4. Solgt «som den er»

Bestemmelsen i forbrukerkjøpsloven som omhandler ting solgt «som den er» blir nå borte. Dette er til fordel for kjøperen, men da til ulempe for selger. Bilforhandleren kan ikke lenger ta forbehold om tilstanden til bilen. I tilfeller hvor bilens egenskaper har avvik, skal kjøper eksplisitt informeres om dette og tydelig akseptere forholdet. Hva et solgt «som den er» forbehold egentlig er kan du lese mer om her: Solgt som den er

Det er ikke bare positive endringer for forbrukeren som følger av de nye reglene. Ved kjøp av biler har forbrukeren faktisk mistet et krav etter de nye endringene. Kravet om gratis lånebil når reparasjon tar minst 7 dager blir fjernet ved årsskifte. Når det er sagt kan forbrukeren fremdeles kreve erstatning i visse tilfeller, men dette vil bli mer komplisert og krever en helhetsvurdering.

Ta kontakt med oss for en nærmere vurdering.

5. Må forbrukerne betale for bedre rettigheter?

Betydningen av lovendringene er utvilsomt til fordel for forbrukeren, når det er sagt gjenstår det å se hvem som faktisk må betale for de skjerpede kravene. Vi har spurt vår partner og advokat Philip Bugge om nettopp dette.

– Jeg tror selgere øker prisene på bilene og velter over på kjøperne. Om det er
riktig gjenstår å se.

På den ene siden må forhandler gjøre enda nøyere vurderinger av tilstanden til bilene som blir solgt. Dette kan være en kostnadsøkning, men ikke nødvendigvis en betydningsfull en. På den andre siden kan det bidra til at nybilsalget øker. Dette finnes det flere grunner til. For det første fordi det blir enda tryggere å kjøpe bil gjennom forhandler. For det andre så øker forskjellene på hvilke rettigheter du har som kjøper
når du kjøper hos forhandler kontra privatperson.

 

Oppsummering

De nye endringene i forbrukerkjøpsloven vil være til fordel for forbruker, hensikten er altså å styrke den svake parten i kjøpsforholdet. Husk at endringene gjelder forbrukerkjøp og ikke privatkjøp. Kravene til hva som hører med bilen blir strengere, bevisbyrden forlenges hos selger, reparasjonsforsøk reduseres og solgt «som den er» blir fjernet.

Å få dekket lånebil vil i praksis bli vanskeligere.

Ta kontakt med oss

Opplever du problemer etter kjøp av bil? Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på tvister som dreier seg om bilkjøp og har bred erfaring med å føre saker for forbrukerklagenemnda, tingretten og lagmannsretten.

Det er viktig at du tar kontakt så fort problemer oppstår, slik at frister kan overholdes og at alt blir gjort med riktig fremgangsmåte sånn at du ikke mister noen rettslige krav. Hos oss får du alltid en gratis første evaluering om du har en sak å gå videre med.

Dekning av advokatutgifter

I bilforsikringen er det en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekket utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den
anledning.

Vårt firma har avtale med flere foreninger. Dersom du er medlem av en av disse foreningene vil du få fordeler hos oss.

Relatert:

Heve bilkjøp

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.