fbpx

Skjerpen Bugge

Problemer etter å ha kjøpt en Tesla

Tesla
Innholdsfortegnelse

Problemer etter å ha kjøpt en Tesla

Kjøper du en Tesla får du mye for pengene. Den har god rekkevidde, spekket med utstyr og har et lekkert design. Prisen er også overkommelig. Kanskje ikke så rart det var Norges nest mest solgte bil i 2019. Kun slått av Volkswagen med drøyt 150 biler.

Dessverre så scorer også Tesla høyt på klagelisten. Den er faktisk helt i toppen.

Hva klages over med Tesla?

Ikke overraskende er det elbilrelaterte problemer som feil i elektronikken og ladeproblemer det klages mest over. At det er en del feil er kanskje ikke så rart. Tesla er et svært komplisert produkt, og det er mange komponenter det kan bli noe feil med. Tesla er i tillegg en ganske ny produsent og dette medfører en del barnesykdommer.

Vi har betydelig erfaring med å føre saker for Teslakjøpere

Dersom du har problemer etter å ha kjøpt en Tesla, ta kontakt med oss. Vi har lang erfaring med å føre saker mot Teslaselgere. Hos oss får du en gratis vurdering av om du har en sak.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg opplever problemer med Tesla?

Det første du må gjøre er å reklamere til Tesla selger. Gjør dette skriftlig. Forklar hva som er problemet. Gi en så grundig som mulig beskrivelse av hva som er galt.

Venter du for lenge med å gi beskjed kan du miste rettigheter. Er det snakk om en alvorlig feil kan det være at du har krav på heving av kjøpet – få pengene tilbake eller et prisavslag, men overholder du ikke reklamasjonsfristen kan du tape disse rettighetene.

Etter å ha reklamert ønsker som regel selger av Teslaen å få undersøke bilen. Det er også en rett selger har. Selger har nemlig en lovbestemt rett til å reparere feil og mangler under forutsetning av at det ikke er en ulempe for kjøper og at han ikke blir påført noen kostnader.

Finner selger av Teslaen feilen og utbedrer denne har du i utgangspunktet ikke rett til å heve kjøpet – få pengene tilbake eller kreve prisavslag.

Reparere Tesla
Samme feil oppstår på nytt med Tesla

Dersom samme feil oppstår igjen må du på nytt reklamere – gi beskjed til selger av Teslaen at det er problemer med bilen. Nå er det desto viktigere å gjøre dette skriftlig og grundig.

Selger av Teslaen har imidlertid også denne gang en lovbestemt rett til å reparere feilen i forbrukerkjøp. Du bør derfor levere inn bilen enda en gang til selger for undersøkelse og eventuelt reparasjon. For hvis du nekter, vil du trolig ikke komme noen vei om du tenker på å ta saken videre. Det fremkommer nemlig av forbrukerkjøpsloven § 30 at selger har to retteforsøk for samme feil og mangel. Har du kjøpt bilen av en privatperson gjelder kjøpsloven, hvor det er andre regler som gjelder.

 Feilen har oppstått tre ganger

Oppstår samme problemet enda en gang har selger av Teslaen mistet retten til å utbedre feilen i forbrukerkjøp. Selger har kun to reparasjonsforsøk. Du trenger da ikke la selger av Teslaen forsøke å reparere feilen. Du kan la dem undersøke bilen, men gjerne presiser at du ikke ønsker den reparert.

Lar du selger av Teslaen på nytt reparere feilen, kan du i utgangspunktet ikke kreve heving av bilkjøpet – få pengene tilbake eller et prisavslag. Blir bilen reparert har den jo ingen feil og du er i utgangspunktet avskåret fra å kreve ytterligere kompensasjon.

Hva kan jeg kreve bilen hvis Tesla bilen ikke blir reparert? 

Om selger av Teslaen ikke har klart å reparere feilen etter to forsøk har du rettigheter etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Det er normalt to krav du kan gjøre gjeldende. Det ene er heving av kjøpet – få pengene tilbake, og det andre er prisavslag.

Er det snakk om en mindre feil kan et prisavslag være aktuelt. Et prisavslag skal kompensere for en verdireduksjon som følge av at det er en feil på Teslaen. Hvilken type feil som gir rett til prisavslag er det ingen fasit på, men det er tilstrekkelig at det er en feil på bilen og at den ikke er helt bagatellmessig.

Hvis det er snakk om en feil av litt større karakter, kan du ha krav på heving av kjøpet – få pengene tilbake. Vilkåret i loven er at det må være en feil som ikke er «uvesentlig».

Feil på kjøreegenskapene eller sikkerheten taler sterkt for heving av kjøpet, men det er også mange andre forhold som gir krav på å få pengene tilbake.

Reparere Tesla kompensert eller får pengene tilbake
Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke blir kompensert eller får pengene tilbake

Dersom man ikke kommer noen vei med selger av Teslaen, kan det være lurt å ta kontakt med advokat. Bruk da en advokat som har erfaring med Tesla. En advokat kan legge frem saken på en god måte og i mange tilfeller kommer man til en enighet med selger.

Hvis løsning ikke kan oppnås må man vurdere å ta saken videre. En mulighet er da å klage inn saken til Forbrukerrådet. Forbrukerrådet forsøker alltid å mekle mellom partene. Noen ganger er dette en effektiv måte å løse saken.

Hvis mekling ikke fører frem, kan man bringe saken inn for Forbrukerklageutvalget.

Forbrukerklageutvalget kan fatte et bindende vedtak i saken, på lik linje som en dom fra tingretten. Fordelen med Forbrukerklageutvalget er at man aldri kan bli dømt til å betale motpartens saksomkostninger hvis man skulle tape.

Du kan derfor helt risikofritt klage inn saken til Forbrukerklageutvalget. Nedsiden er imidlertid at saksbehandlingstiden er langt, noen ganger tar det over ett år før saken er behandlet.

Et annet alternativ er å klage inn saken for forliksrådet eller tingretten. Dette er imidlertid noe du ikke gjør uten risiko. Taper du saken i forliksrådet eller tingretten kan Tesla kreve dekket sine sakskostnader. I forliksrådet er sakskostnadene begrenset til ca kr. 7 000,-, men i tingretten kan sakskostnadene bli vesentlig høyere. Da dreier det seg ofte om et sekssifret beløp.

På grunn av sakskostnadenes omgang i retten og den lange behandlingstiden i Forbrukerrådet anbefaler vi som regel alltid klientene våre å forsøke saken løst i minnelighet. Vi har bistått mange klienter i å finne en god løsning uten å måtte gå rettens vei.

Ta kontakt med oss

Har du problemer etter kjøp av en Tesla eller andre bilmerker, ta kontakt med oss. Vi har lang erfaring med å føre bilsaker overfor Forbrukerklageutvalget, tingretten og lagmannsretten. Vi vurderer gratis om du har en sak å gå videre med.

Dekning av advokatutgifter

I bilforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.