fbpx

Skjerpen Bugge

Innholdsfortegnelse

Hva er et prisavslag i kjøpsretten

Prisavslag er kort fortalt en kompensasjon for at du har fått en vare som ikke var i kontraktsmessig stand.

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i at varen er en bil, imidlertid er det akkurat samme regler og fremgangsmåte som gjør seg gjeldende dersom det er snakk om andre gjenstander, som blant annet prisavslag for bobil, campingvogn, båt eller lignende.

Hva er kravet til prisavslag

For å kunne kreve et prisavslag må det foreligge en mangel ved bilen som er prisreduserende. Det er et krav til at den økonomiske verdien på bilen må være lavere enn det som var avtalt. Det kan også i visse tilfeller være snakk om redusert bruksverdi, men det er ikke ofte slike saker kommer på spissen i praksis.

Hva er kravet til prisavslag

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på saker som dreier seg om mangler etter kjøp av bil. I tillegg til saker som omhandler feil etter kjøp av bobil, campingvogn eller båt.

Hva skal til for at bilen avviker fra det som ble avtalt

Om bilen var i avtalt stand beror på en helhetsvurdering av hele bilhandelen. Står det eksempelvis i kontrakten
at det følger med ekstra vinterhjul, og det viser seg å ikke være tilfellet, kan det være en mangel. Du vil da kunne ha krav på et prisavslag. Prisavslagets størrelse kan da bli satt til det tilsvarende vinterhjul koster.

Selger har krav på å rette mangelen

Uavhengig av om du kjøper bilen av en privatperson eller forhandler, har selger krav på å rette feilen/mangelen. For det tilfellet at du avslår et krav om retting vil du kunne tape retten til å kreve et prisavslag. Retting må imidlertid skje uten opphold og uten nevneverdige utfordringer for kjøper. Dersom selger for eksempel avslår at forholdet du reklamerer over er en mangel, kan retten til avhjelp gå tapt, og du vil kunne kreve et prisavslag.

Vi ser ofte at selger begynner med å avslå et mangelskrav, for deretter å akseptere kravet ettersom saken skrider frem. Dette er ikke alltid en like god strategi for selger. I slike tilfeller kan selger tape sin lovbestemte rett til utbedring og må i stedet betale et prisavslag eller i verste fall heving av kjøpet.

Ta kontakt med oss

Dersom du lurer på om du har en sak, ta gjerne kontakt med oss for å få en gratis førstevurdering. Vi har betydelig erfaring med saker som dreier seg om kjøp og salg av biler, bobiler, campingvogner og andre formuesgjenstander.

Vil du lese mer om kjøpsrett kan du trykke her.
Vil du tilbake til forsiden kan du trykke her advokat Oslo

Dekning av utgifter til advokat

I bilforsikringen er det en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

Artikler 

Ofte stilte spørsmål

Når kan man kreve prisavslag?

Kjøperen kan kreve prisavslag når varen eller tjenesten har en mangel. Mangelen kan være av forskjellig art, men det må være en mangel som påvirker varens verdi eller bruksverdi. Kjøperen må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Hvordan beregnes prisavslag?

Prisavslaget skal tilsvare mangelens forholdsmessige verdi opp mot markedsverdi. Det vil si at kjøperen får et forholdsmessig avslag i prisen på grunn av mangelfull ytelse. Prisavslaget kan variere avhengig av mangelens art og omfang.

Hva er forskjellen mellom prisavslag og erstatning?

Prisavslag er en misligholdsbeføyelse som gir kjøperen et forholdsmessig avslag i prisen på grunn av mangelfull ytelse. Erstatning er en annen misligholdsbeføyelse som gir kjøperen rett til å kreve erstatning for tap som følge av mangelen. Kjøperen kan kreve erstatning i tillegg til prisavslag, men kjøperen har ikke krav på erstatning for den delen av mangelen som dekkes av prisavslaget.

Kan man kreve prisavslag ved forsinkelse?

Nei, prisavslag kan kun kreves ved mangler på varen eller tjenesten. Ved forsinkelse kan kjøperen kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen.

Er det krav om vesentlig mangel for å kreve prisavslag?

Nei, det er ikke krav om vesentlig mangel for å kreve prisavslag. Kjøperen kan kreve prisavslag for enhver mangel som påvirker varens verdi eller bruksverdi.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.