fbpx

Skjerpen Bugge

Prisavslag

prisavslag båt campingvogn

Hva er et prisavslag i kjøpsretten

Prisavslag er kort fortalt en kompensasjon for at du har fått en vare som ikke var i kontraktsmessig stand.

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i at varen er en bil, imidlertid er det akkurat samme regler og fremgangsmåte som gjør seg gjeldende dersom det er snakk om andre gjenstander, som blant annet prisavslag for bobil, campingvogn, båt eller lignende.

Hva er kravet til prisavslag

For å kunne kreve et prisavslag må det foreligge en mangel ved bilen som er prisreduserende. Det er et krav til at den økonomiske verdien på bilen må være lavere enn det som var avtalt. Det kan også i visse tilfeller være snakk om redusert bruksverdi, men det er ikke ofte slike saker kommer på spissen i praksis.

Hva er kravet til prisavslag

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på saker som dreier seg om mangler etter kjøp av bil. I tillegg til saker som omhandler feil etter kjøp av bobil, campingvogn eller båt.

Hva skal til for at bilen avviker fra det som ble avtalt

Om bilen var i avtalt stand beror på en helhetsvurdering av hele bilhandelen. Står det eksempelvis i kontrakten
at det følger med ekstra vinterhjul, og det viser seg å ikke være tilfellet, kan det være en mangel. Du vil da kunne ha krav på et prisavslag. Prisavslagets størrelse kan da bli satt til det tilsvarende vinterhjul koster.

Selger har krav på å rette mangelen

Uavhengig av om du kjøper bilen av en privatperson eller forhandler, har selger krav på å rette feilen/mangelen. For det tilfellet at du avslår et krav om retting vil du kunne tape retten til å kreve et prisavslag. Retting må imidlertid skje uten opphold og uten nevneverdige utfordringer for kjøper. Dersom selger for eksempel avslår at forholdet du reklamerer over er en mangel, kan retten til avhjelp gå tapt, og du vil kunne kreve et prisavslag.

Vi ser ofte at selger begynner med å avslå et mangelskrav, for deretter å akseptere kravet ettersom saken skrider frem. Dette er ikke alltid en like god strategi for selger. I slike tilfeller kan selger tape sin lovbestemte rett til utbedring og må i stedet betale et prisavslag eller i verste fall heving av kjøpet.

Ta kontakt med oss

Dersom du lurer på om du har en sak, ta gjerne kontakt med oss for å få en gratis førstevurdering. Vi har betydelig erfaring med saker som dreier seg om kjøp og salg av biler, bobiler, campingvogner og andre formuesgjenstander.

Vil du lese mer om kjøpsrett kan du trykke her.
Vil du tilbake til forsiden kan du trykke her advokat Oslo

Dekning av utgifter til advokat

I bilforsikringen er det en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

Artikler