Øvrige tjenester

Vi jobber daglig med privatrettslige problemstillinger og tar også på oss oppdrag innenfor blant annet; håndverkertjenester, barnerett, husleierett og boligforvaltning.

En innledende samtale er ofte nok til å kartlegge de ulike problemstillingene. Dette er mest sannsynlig fort gjort, og helt gratis.

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på om du har en sak.

Vi holder også kurs innenfor våre kompetanseområder.

Dekning av utgifter til advokat

I mange saker kan du få dekket kostnader til advokat gjennom ulike forsikringsordninger. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Andresaksomrder[1]