fbpx

Skjerpen Bugge

Heving av bilkjøp

Heving av bilkjøp

Heve bilkjøp? Vi kan bistå

Heving av bilkjøp innebærer at salget omgjøres. Kjøper får tilbake pengene og selger får bilen i retur.

Akkurat kjøpt bil, men misfornøyd med bilen – hva nå? 

Mange kjøpere kan føle seg lurt av selger etter en bilhandel. De vil heve bilkjøp. Bilen var ikke i den stand du hadde blitt forespeilet eller det har oppstått noen feil på bilen som er kostbart å reparere.

Tenker du på heving av bilkjøp?

Om noe ikke stemmer med kjøpet, så har man fort grunnlag for å gjøre noe. Vi bisto en heving av en Audi A6, kjøpt for 500.000 og klienten fikk hevet kjøpet.

Dessverre så er det ikke alltid like enkelt å få omgjort en handel.

Selger har kanskje slitt med å få solgt bilen og ønsker ikke å gå med på heving. Hevingsprosessen kan i verste fall bli en lang affære. Det er da viktig å følge kjøpslovens bestemmelser vedrørende heving av kjøp.(Husk på relativ reklamasjonsfrist.)

Har du opplevd noe slikt.

Tenker du på heving av bilkjøp
Tenker du på heving av bilkjøp

Ta kontakt med oss på telefon eller epost.

Hos oss får du en gratis førstevurdering for å heve bilkjøp.

Alt du trenger å vite om dine rettigheter:

Reklamasjon og kreve heving av bilkjøp

Det første du må gjøre er å reklamere og kreve heving av bilkjøpet. Gjør dette skriftlig. Vi anbefaler aldri å reklamere pr telefon. Årsaken til det er at i en hevingsprosess er det viktig å dokumentere alt.

Nekter selger for at det er reklamert, blir det ord mot ord, og da står du i fare for ikke å bli trodd. Kan du ikke dokumentere å ha reklamert tidsnok mister du normalt muligheten til å heve kjøpet. Les mer om reklamasjon her.

Dokumenter mangler fra bilkjøp

Etter at du har reklamert er det viktig å underbygge mangelskravet. Alt av dokumentasjon tilhørende bilen er relevant. Det kan blant annet være;

  • Kjøpekontrakt
  • Salgsannonsen
  • Kvitteringer
  • Bilder
  • Uttalelser fra verksted

Feilen må være en kjøpsrettslig mangel

Ikke en hver feil og mangel er nok til å kunne heve et kjøp. Noen avvik må kjøper måtte tåle, spesielt ved eldre biler. Vi kan ikke gi en deg en fasit på hva som skal til. Dette blir en konkret vurdering i hver enkelt sak. Ved kjøp av biler fra en privatperson må bilen ha en «vesentlig» mangel.

Er bilen kjøpt av en forhandler er det tilstrekkelig at mangelen «ikke er uvesentlig». Terskelen for å vinne frem med mangelskravet er derfor lavere hvis bilen er kjøpt av en forhandler.

Selger går ikke med på å heve bilkjøp – hva gjør jeg?

Kommer du ingen vei med selger er ofte eneste mulighet å få saken prøvd av et tvisteløsningsorgan. Forbrukerrådet, forliksrådet eller tingretten vil være aktuelle.

Bringer du saken inn til forbrukerrådet kan du aldri bli dømt til å betale motpartens omkostninger.

For å få saken prøvd av forliksrådet er det et vilkår at bilen kostet under kr. 200 000,-. Dersom saken skal behandles av tingretten er det en forutsetning at bilen kostet over kr. 200 000,- og begge parter er representert ved advokat.

Ta kontakt med oss

Vi har betydelig erfaring med saker som omhandler heving av bilkjøp. Ta kontakt med oss om du lurer på om du har en sak ang. heving av bilkjøp.

Les mer om kjøpsrett her.

Dekning av advokatkostnader
I bilforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

Artikler