Tvist om penger

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang erfaring med pengekravsrett.

Enten noen skylder deg penger eller du har fått et krav mot deg, så kan vi hjelpe deg å løse saken din. Ta gjerne kontakt med oss.

Hos oss får du en gratis førstevurdering.

Grunnlaget for pengekravet baserer seg som regel på en avtale eller kontrakt. Ofte oppstår det en tvist utelukkende på grunn av at noen rett og slett ikke ønsker å oppfylle avtalen, men vi har også mange eksempler på at avtalen mellom partene er uklar,og uenigheten dreier seg om tolkningsresultatet. I slike situasjoner kan det være hensiktsmessig å kontakte en advokat for hjelp til å vurdere avtalens innhold.

Når man har klarlagt hva som fremgår av avtalen gjelder det å fullbyrde avtalen etter sitt innhold. Dersom pengene ikke frivillig overføres må saken oversendes namsmannen for tvangsfullbyrdelse.

Skylder noen deg penger eller noen har rettet et pengekrav mot deg, ta kontakt med oss. Vi gir deg en gratis førstegangsvurdering.

Dekning av advokatutgifter

I mange saker kan du få dekket kostnader til advokat gjennom forsikringsordninger. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Tilbake til advokat oslo forside.

Pengekravsrettvedsidenavtekstnederst[1]