Nærmere om avtaler

Vi løser daglig avtalerettslige spørsmål og har bred erfaring med tolkning av avtaler.

Har du et spørsmål i forbindelse med en avtale, ta kontakt med SB Advokat i Oslo.

Hos oss får du en gratis førstevurdering.

Du inngår ofte flere avtaler hver dag uten å tenke over det. Det kan for eksempel være når du handler varer i en butikk, benytter kollektivtransport eller fyller bensin.

De hverdagslige avtalene er som regel kurante og det oppstår sjelden problemer. Det er normalt de avtaler som blir særskilt utformet, til et spesifikt formål, at uenighetene oppstår. Avtalen kan ha blitt utarbeidet i all hast, uten å være særlig gjennomtenkt.

Det mange ikke tenker over ved inngåelse av en avtale er at det kan bli en konflikt i etterkant, noe som fort kan skje hvis avtalen er lite gjennomarbeidet. Avtalens ordlyd er derfor veldig viktig. Er det uenighet om avtalens innhold må denne tolkes. Dette kan være en komplisert øvelse da hvert enkelt ord kan få avgjørende betydning.

Ta gjerne kontakt med oss om du har et avtalerettslig spørsmål. Du vil alltid få en gratis vurdering av saken din.

Dekning av utgifter til advokat

I mange saker kan du få dekket kostnader til advokat gjennom ulike forsikringsordninger. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Relatert

Artikler om kontraktsrett
Pengekravsrett

Avtalerettvedsidenavtekstennederst[1]