fbpx

Skjerpen Bugge

Arbeidsrett for bedrift

Arbeidsrett for bedrift

Oppsigelse, avskjed, endringsoppsigelse og permittering

Et godt arbeidsmiljø er helt avgjørende for om en bedrift vil lykkes eller ikke. Loven – arbeidsmiljøloven regulerer rettigheter og plikter for både arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Overholdes ikke bestemmelsene i loven kan det få store konsekvenser. Et overtramp fra arbeidstakers side kan gjøre at han eller hun må fratre sin stilling. Dersom arbeidsgiver ikke overholder loven eller følger prosedyrer i forbindelse med en avvikling av arbeidstaker, kan arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig. 

Vår erfaring er at problemstillingene stort sett dreier seg om oppsigelse, avskjed, endringsoppsigelse og permittering. 

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang erfaring med å bistå bedrift med juridiske problemstillinger på arbeidsplassen. 

Har din bedrift behov for bistand i forbindelse med å avslutte et arbeidsforhold, fremforhandle en sluttpakke eller noe annet? Ta kontakt med oss.