Naborett: Felling av trær hos naboen

Har naboen felt et tre på eiendommen din, uten samtykke, eller du ønsker ett eller flere trær felt på naboens tomt, ta kontakt med advokat i Oslo.

Hos oss får du en gratis førstevurdering.

Grannelova regulerer naborettslige problemstillinger. Det er særlig grannelovas §§ 2 og 3 som gjør seg gjeldende i tvister mellom naboer.

Av Grannelovas § 2 fremkommer det at naboen din ikke må gjøre noe som er urimelig eller til stor sjenanse for deg. Hvilken tiltak som faller inn under bestemmelsen er ikke gitt. Tiltak som kun har til formål å sjikanere rammes trolig av bestemmelsen, men det er ikke et absolutt krav. Les mer om Grannelova ved å trykke her Naboloven.

Kan naboens trær felles

Kan naboens trær felles
Uenigheter mellom naboer dreier seg ofte om trær. Et tre kan være gjenstand for stor frustrasjon. Det kan skygge for solen, hindre utsyn og avgi uønsket nedfall. Mange lurer derfor på om naboens trær kan felles i medhold av naboloven.

For å vurdere om trærne hos naboen kan fjernes må vi ta utgangspunkt i § 3. Av loven fremkommer det at trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden kan kreves fjernet dersom naboen ikke har en viktig grunn til å beholde det.

Hvis det har oppstått en uenighet vil nok naboen hevde at trærne er en viktig del av eiendommen. Argumenter som at trærne hindrer innsyn, skaper ly for vind og er fine å se på går ofte igjen.

Det må da foretas en interesseavveining. Dine interesserer i å fjerne trærne mot naboens grunner til å beholde trærne. Les mer om å fjerne naboens trær her.

Ulovlig felling av trær

Ulovlig felling av trær
Et gjentakende problem er at naboen har tatt seg til rette og hugd ned trær uten samtykke. Noen ganer skjer dette som følge av pågående konflikt og andre ganger helt uten forvarsel.

Om du har opplevd noe slikt kan du ha krav på en betydelig erstatning. Rettpraksis viser at erstatning etter ulovlig felling av trær kan bli langt over hundretusen, selv om det kun er snakk om et fåtall trær.

Ønsker du å lese mer om ulovlig felling av trær kan du trykke her.

Spesialist i naborett

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring i naborett. Vi samarbeider med arborrister og sakkyndige over hele landet.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av saken din.

Dekning av utgifter til advokat

I mange saker kan du få dekket kostnader til advokat gjennom ulike forsikringsordninger. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Naborett