fbpx

Skjerpen Bugge

Ulovlig felling av trær

Ulovlig felling av trær

Ulovlig felling av trær

Trær er ofte en viktig del av eiendommens karakter og mange er prisgitt trærne på tomten, særlig på sommeren.

Ingenting er da mer frustrerende enn ulovlig trefelling.

At en nabo eller andre har tatt seg til rette og felt ett eller flere trær på eiendommen.

Dessverre så ser vi at naboen ulovlig feller trær – det skjer med jevne mellomrom.

Reager ved ulovlig felling av trær

Dersom du har opplevd noe slikt kan du ha krav på en betydelig erstatning.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er eksperter på tvister vedrørende ulovlig felling av trær.

Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av saken.

Hva har man krav på etter ulovlig felling av trær

Krav om felling av trær? Mange tror at erstatningen for den ulovlige trefellingen skal gjenspeile tømmerverdien. Det er som regel ikke tilfellet.

Erstatningssummen skal normalt gjenspeile kostnadene til å gjenopprette tilstanden. Det vil si hva det koster å plante nye tilsvarende trær. Det er ikke enkelt å beregne. Det må nesten alltid engasjeres en sakkyndig i slike saker. En arborist eller forstkandidat brukes ofte i saker med ulovlig felling av trær.

man krav på etter ulovlig felling av trær
Krav om felling av trær

Sakkyndig

  • Den sakkyndiges oppgave er å finne ut hva verdien er på de ulike trærne, og hva det koster å plante nye.
  • Er det snakk om trær som ikke er mulig å fremskaffe i Norge, må vi se om de finnes i utlandet.
  • Hvis trærne må hentes inn fra utlandet må man også ta i betraktning hva fraktkostnadene er.

I tillegg til hva det koster å plante og pleie trærne. Dette er en omfattende jobb og det er viktig, kanskje helt avgjørende å benytte en erfaren sakkyndig.

Rettspraksis ulovlig felling av trær

Det er rikelig med rettspraksis på området og hvert år avsies det nye avgjørelser.

Etter en gjennomgang av relevante dommer, ser vi at erstatningssummen er langt fra småpenger. Vi har tilfeller hvor kun et fåtall trær har gitt en erstatning på kr 500 000,-  og oppover. Det hele beror på en konkret vurdering, hvor viktige faktorer blant annet er alder, høyde, sort og plassering.

Selv om utgangspunktet er hva det koster å gjenopprette tilstanden, ser vi ofte at retten setter erstatningen skjønnsmesssig.

Vanlige unnskyldninger etter ulovlig felling av trær

Vanlige unnskyldninger etter ulovlig felling av trær

Det er ikke sjelden at trefelleren mener at han hadde fått samtykke til å hugge trærne.

  • Det kan være at han faktisk trodde det eller at han bruker det som en unnskyldning.
  • Kanskje har han fått tillatelse til å fjerne et fåtall trær, men har tatt med seg et par til i samme slengen.
  • Vi har også eksempler på naboen har leid inn noen til å felle trær på egen eiendom, og ved en misforståelse ble det tatt feil trær.

Ingen av disse unnskyldningene pleier å føre frem.

Har naboen fjernet trær på din eiendom, og det ikke foreligger uttrykkelig samtykke, er det ulovlig felling av trær. Det er også viktig å nevne at i det tilfellet naboen hevder han har fått samtykke er det han som har bevisbyrden.

Det vil si at det er han som må sannsynliggjøre at det er gitt tillatelse. Dersom det ikke foreligger skriftlig samtykke er det sjelden han blir hørt.

Ulovlig selvtekt

Et argument vi ofte blir møtt med fra naboen er at han påstår at han hadde lov til å fjerne trærne. Han viser til nabolovens § 3 som sier at naboen ikke kan ha trær som står nærmere eiendommen enn 1/3 av trehøyden. Det kan godt hende at han har helt rett i at trærne kunne fjernes, men det spiller ingen rolle. Du kan fortsatt ha krav på erstatning.

Om han uten samtykke feller trær på din eiendom er det tale ulovlig selvtekt.

Ta kontakt med spesialist i naborett

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS samarbeider med dyktige sakkyndige og har omfattende erfaring i slike saker. Når du henvender du deg til oss kan du være trygg på at du får god juridisk og faglig bistand om ulovlig felling av trær.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av om du har en sak i ulovlig felling av trær.

Få dekket juridiske kostnader

Gjennom innbo- eller husforsikring er det ofte en rettshjelpsdekning som dekker utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, betaler forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Ønsker du å lese mer om naborett kan du gjøre det ved å trykke her.

Ønsker du å lese mer om Erstatning etter ulovlig felling av trær kan du gjøre det ved å trykke her.

Relatert til felling av trær og hekker