fbpx

Skjerpen Bugge

Ulovlig felling av trær

Ulovlig felling av trær
Innholdsfortegnelse

Ulovlig felling av trær

Trær er ofte en viktig del av eiendommens karakter og mange er prisgitt trærne på tomten, særlig på sommeren.

Ingenting er da mer frustrerende enn ulovlig trefelling.

At en nabo eller andre har tatt seg til rette og felt ett eller flere trær på eiendommen.

Dessverre så ser vi at naboen ulovlig feller trær – det skjer med jevne mellomrom.

Reager ved ulovlig felling av trær

Dersom du har opplevd noe slikt kan du ha krav på en betydelig erstatning.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er eksperter på tvister vedrørende ulovlig felling av trær.

Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av saken.

Hva har man krav på etter ulovlig felling av trær

Krav om felling av trær? Mange tror at erstatningen for den ulovlige trefellingen skal gjenspeile tømmerverdien. Det er som regel ikke tilfellet.

Erstatningssummen skal normalt gjenspeile kostnadene til å gjenopprette tilstanden. Det vil si hva det koster å plante nye tilsvarende trær. Det er ikke enkelt å beregne. Det må nesten alltid engasjeres en sakkyndig i slike saker. En arborist eller forstkandidat brukes ofte i saker med ulovlig felling av trær.

man krav på etter ulovlig felling av trær
Krav om felling av trær

Sakkyndig

  • Den sakkyndiges oppgave er å finne ut hva verdien er på de ulike trærne, og hva det koster å plante nye.
  • Er det snakk om trær som ikke er mulig å fremskaffe i Norge, må vi se om de finnes i utlandet.
  • Hvis trærne må hentes inn fra utlandet må man også ta i betraktning hva fraktkostnadene er.

I tillegg til hva det koster å plante og pleie trærne. Dette er en omfattende jobb og det er viktig, kanskje helt avgjørende å benytte en erfaren sakkyndig.

Rettspraksis ulovlig felling av trær

Det er rikelig med rettspraksis på området og hvert år avsies det nye avgjørelser.

Etter en gjennomgang av relevante dommer, ser vi at erstatningssummen er langt fra småpenger. Vi har tilfeller hvor kun et fåtall trær har gitt en erstatning på kr 500 000,-  og oppover. Det hele beror på en konkret vurdering, hvor viktige faktorer blant annet er alder, høyde, sort og plassering.

Selv om utgangspunktet er hva det koster å gjenopprette tilstanden, ser vi ofte at retten setter erstatningen skjønnsmesssig.

Vanlige unnskyldninger etter ulovlig felling av trær

Vanlige unnskyldninger etter ulovlig felling av trær

Det er ikke sjelden at trefelleren mener at han hadde fått samtykke til å hugge trærne.

  • Det kan være at han faktisk trodde det eller at han bruker det som en unnskyldning.
  • Kanskje har han fått tillatelse til å fjerne et fåtall trær, men har tatt med seg et par til i samme slengen.
  • Vi har også eksempler på naboen har leid inn noen til å felle trær på egen eiendom, og ved en misforståelse ble det tatt feil trær.

Ingen av disse unnskyldningene pleier å føre frem.

Har naboen fjernet trær på din eiendom, og det ikke foreligger uttrykkelig samtykke, er det ulovlig felling av trær. Det er også viktig å nevne at i det tilfellet naboen hevder han har fått samtykke er det han som har bevisbyrden.

Det vil si at det er han som må sannsynliggjøre at det er gitt tillatelse. Dersom det ikke foreligger skriftlig samtykke er det sjelden han blir hørt.

Ulovlig selvtekt

Et argument vi ofte blir møtt med fra naboen er at han påstår at han hadde lov til å fjerne trærne. Han viser til nabolovens § 3 som sier at naboen ikke kan ha trær som står nærmere eiendommen enn 1/3 av trehøyden. Det kan godt hende at han har helt rett i at trærne kunne fjernes, men det spiller ingen rolle. Du kan fortsatt ha krav på erstatning.

Om han uten samtykke feller trær på din eiendom er det tale ulovlig selvtekt.

Ta kontakt med spesialist i naborett

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS samarbeider med dyktige sakkyndige og har omfattende erfaring i slike saker. Når du henvender du deg til oss kan du være trygg på at du får god juridisk og faglig bistand om ulovlig felling av trær.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av om du har en sak i ulovlig felling av trær.

Få dekket juridiske kostnader

Gjennom innbo- eller husforsikring er det ofte en rettshjelpsdekning som dekker utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, betaler forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Ønsker du å lese mer om naborett kan du gjøre det ved å trykke her.

Ønsker du å lese mer om Erstatning etter ulovlig felling av trær kan du gjøre det ved å trykke her.

Hvordan rapportere ulovlig felling

Hvis du mistenker at noen har felt trær ulovlig, er det viktig å rapportere dette til de rette myndighetene. Dette vil bidra til å beskytte miljøet og sikre at ansvarlige blir holdt ansvarlige for sine handlinger.

Her er noen trinn du kan ta for å rapportere ulovlig felling av trær:

  1. Identifiser området der trærne ble felt og noter ned detaljer om hva som skjedde. Ta bilder hvis mulig.
  2. Kontakt lokale myndigheter, for eksempel kommunen eller politiet, og meld fra om hendelsen. De vil kunne gi deg informasjon om hvilke skritt som bør tas videre.
  3. Hvis trærne ble felt på en offentlig eiendom, kan du kontakte skogbruksetaten eller miljøverndepartementet for å rapportere hendelsen.
  4. Hvis trærne ble felt på en privat eiendom, kan du kontakte eieren av eiendommen og informere dem om situasjonen. Hvis eieren ikke tar ansvar, kan du kontakte en advokat som spesialiserer seg på miljørett eller nabolov for å få hjelp med å ta saken videre.

Det er viktig å huske at ulovlig felling av trær kan ha alvorlige konsekvenser, både for miljøet og for de som utfører handlingene. Ved å rapportere ulovlig felling bidrar du til å beskytte skogen og sikre at ansvarlige blir holdt ansvarlige for sine handlinger.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan håndtere trær som står på tomtegrensen?

Dersom trær står på tomtegrensen, er det viktig å vite at begge naboene har like stor rett til trærne. Det vil si at ingen av naboene kan felle trærne uten samtykke fra den andre parten. Det anbefales å avtale skriftlig med naboen om forvaltning av trærne på tomtegrensen.

Hva sier nabolovens spesialregel om trær?

Nabolovens spesialregel om trær sier at naboer har rett til å kreve at trær som er til vesentlig ulempe for eiendommen deres, blir fjernet eller beskåret. Vesentlig ulempe kan for eksempel være at trærne skygger for solen eller hindrer utsikt.

Hvem har ansvaret for trær som faller?

Dersom et tre faller og forårsaker skade, vil den som eier treet normalt sett være ansvarlig for skaden. Det er derfor viktig å sørge for at trærne på eiendommen er i god stand og ikke utgjør noen fare.

Hva er reglene for å felle trær på egen eiendom?

Reglene for å felle trær på egen eiendom varierer fra kommune til kommune. I noen tilfeller kan man felle trær uten tillatelse, mens i andre tilfeller må det søkes om tillatelse. Det er derfor viktig å undersøke hvilke regler som gjelder i din kommune før du går i gang med å felle trær.

Er det lov å felle eik?

Eik er en fredet tresort i Norge, og det er derfor ikke lov å felle eik uten tillatelse fra kommunen. Dersom man ønsker å felle en eik, må man søke om tillatelse og begrunne hvorfor treet må felles.

Hvordan søke om tillatelse for felling av trær?

For å søke om tillatelse for felling av trær, må man ta kontakt med kommunen og fylle ut et søknadsskjema. I søknaden må man oppgi informasjon om hvilke trær som skal felles, hvorfor de skal felles og hvilke tiltak som skal gjøres for å erstatte trærne. Det er viktig å merke seg at det kan ta tid å få tillatelse til å felle trær, og at det kan være begrensninger på hvor mange trær man kan felle.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.