fbpx

Skjerpen Bugge

Alt du trenger å vite om erstatning etter ulovlig felling av trær

Tre forside
Innholdsfortegnelse

At naboer krangler med hverandre er ikke uvanlig. Klassiske nabokrangler dreier seg ofte trær- og hekker som er for høye, grenser, støy med mer. Det er heller ikke sjelden at naboen hugger ned et eller flere trær på nabotomten uten samtykke.  Det mange ikke vet er at hvis man opplever noe slikt kan man ha krav på en betydelig erstatning. I mange saker er det snakk om et erstatningsbeløp på flere hundre tusen.

Ta kontakt med oss

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er eksperter på nabosaker. Ta gjerne kontakt med oss hvis naboen for eksempel har hugget ned et eller flere trær på eiendommen din.

Trær har stor verdi

Trær har ofte en stor verdi. Både i form at trivsel, og penger. For eksempel kan et tre skjerme mot innsyn, skape en svalende skygge i sommersolen eller være er en pryd for hagen. Det er ikke alltid man forstår hvor viktig treet var før det er borte.

Dessuten har trær ofte en stor økonomisk verdi. Kun et fåtall trær kan ha en verdi på flere hundre tusen.

I vurderingen av hvor mye et tre er verdt blir det lagt vekt på blant annet;

  • Alder (verdien på fullvoksne trær er høyere enn unge trær)
  • Høyde
  • Hvor stor omkrets hadde stammen
  • Plassering
  • Hvilke egenskaper hadde treet
  • Hvor viktig var treet for eieren
  • Estetikk
  • Sunnhet
  • Hvor mye koster det å gjenskaffe treet
  • Er treet felt ved en misforståelse eller er det gjort med vilje

Erstatning for opprydding av tomten

Vi opplever stadig at naboen har felt trær på nabotomten, uten samtykke, og i tillegg latt være å fjerne dem, helt eller delvis (f.eks så ligger det greiner og kvister igjen). Du vil i slike tilfeller ikke bare kunne kreve erstatning for trærne, men også for oppryddingsarbeidet.

Beregning av erstatning etter VAT-03 modellen

Det har blitt mer og mer vanlig å benytte en verditakseringsmodell kalt VAT-03 for å beregne trærnes verdi. Dette er en modell utviklet i Danmark og er den ledende modellen som benyttes for taksering av trær i urbane miljøer også i Norge.

Modellen tar utgangspunkt i en basisverdi. Basisverdien er beregnet med bakgrunn i totale etableringskostnader for planting av nye trær, plantekost for innkjøp av trærne, samt differansen på stammeomkrets på utplantet tre og stammeomkrets på det felte treet. Sistnevnte forsøker å sette en verdi på at treet som plantes ut er vesentlig mindre enn det store treet som sto der i utgangspunktet.

Med grunnlag i basisverdien vil treet få korreksjoner for alder, sunnhet og plassering. Plassering kan trekke treets verdi opp eller ned. Sunnhet og alder kan kun trekke ned verdien av treet.

Beregning av erstatning etter VAT-03 modellen er komplisert og det er kun erfarne arborister som gjør denne øvelsen.

Trebilde inne i artikkelen

Hvordan går jeg frem hvis naboen har felt et tre på min eiendom

Det første du burde gjøre er å ta kontakt med naboen, og be om en forklaring. Du kan samtidig gi beskjed om at du bil kreve kompensasjon. Dersom naboen ikke er interessert å gjøre opp for seg anbefaler vi at du sender en skriftlig henvendelse. Epost eller SMS er tilstrekkelig.

I henvendelsen kan du gjenta at du vil kreve kompensasjon. Om naboen fortsatt avviser kravet anbefaler vi at du tar kontakt med en spesialisert advokat.

Hva kan en advokat hjelpe deg med

En advokat vil først og fremst vurdere om du faktisk har krav på erstatning. Ved å oversende bilder og litt informasjon vil advokaten raskt kunne gi deg en tilbakemelding på om du har en sak.

Neste skritt er å ta kontakt med en arborist. Det er han som vurderer trærnes verdi. Arboristen vil i de aller fleste sakene foreta en befaring av eiendommen, og deretter skrive en sakkyndigrapport.

Når rapporten er på plass vil advokaten fremsette et erstatningskrav på dine vegne. En grundig rapport, og en god juridisk forklaring på hvorfor du har krav på erstatning fører i mange tilfeller frem.

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er spesialister på nabosaker

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har betydelig erfaring med saker som dreier seg om ulovlig felling av trær. Vi samarbeider med arborister som påtar seg oppdrag rundt omkring i hele landet. Ta kontakt med oss. Vi vurdere alltid gratis om du har en sak.

Dekning av advokatutgifter

Innboforsikringen eller husforsikringen dekker ofte utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, betaler forsikringsselskapet 80 prosent av kostnadene til juridisk og sakkyndig bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Vårt firma har avtale med flere foreninger. Dersom du er medlem av en av disse foreningene vil du få rabatter og andre fordeler.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.