fbpx

Skjerpen Bugge

Hvordan heve et båtkjøp – få pengene tilbake

Båtartikkel forside

Sommeren er her, og det betyr samtidig at det kjøpes og selges mange båter. Etterspørselen er nå blitt så stor at helt ny båt faktisk er vanskelig å få tak i. Derfor kjøper mange brukte båter.

Ulempen med å kjøpe brukt båt er at det er en viss risiko for at den har feil og mangler. Dette fordi du ikke vet hvordan båten har blitt brukt og om det er forhold som selger ikke har opplyst om. Typiske feil som kjøper oppdager etter å ha kjøpt brukt båt er;

  • Båten har vært under vann
  • Drevhavari
  • Motorhavari
  • Rust
  • Lekkasjer
  • Fukt

Hva bør du gjøre hvis du oppdager et problem med båten

Dersom du oppdager eller mistenker at det er noe feil med båten bør du alltid kontakte selger. Kanskje problemet kan løses raskt og enkelt. Vår erfaring er at selger i de aller fleste tilfellene er behjelpelig.

Dersom selger imidlertid ikke klarer å løse problemet, eller ikke er interessert i å hjelpe deg, så må man se i loven hvilke rettigheter du har og hvordan du skal gå frem.
Rettighetene du har etter kjøpsloven er;

  • Heving av båtkjøpet – pengene tilbake
  • At selger reparerer båten
  • Prisavslag
  • Erstatning for utgiftene som følge av feilen

Ta kontakt med oss

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har inngående erfaring med å bistå båtkjøpere som har vært uheldig med et båtkjøp. Ta gjerne kontakt med oss. Hos oss får du alltid en gratis vurdering av saken din.

Skritt Heve båtkjøpet – reklamer eller klage til selger

Selv om du allerede har gitt selger beskjed om at båten har en feil, så er ikke dette alltid nok. Det kan hende at du kun ga beskjed over telefonen, og det er ikke tilstrekkelig. For å vinne frem med et hevingskrav etter kjøpsloven må kjøper ha reklamert eller klaget til selger, og det innen noe som betegnes som «rimelig tid».
Hvis du kun har klaget på feilen over telefon kan du ikke bevise at du har reklamert og da er det sannsynlig at du ikke vil vinne frem. Derfor anbefaler vi at du klager skriftlig straks problemet oppstår. Epost eller SMS er tilstrekkelig. Du må samtidig formidle i klagen at du ønsker å heve båtkjøpet.

Skritt 2 Heve båtkjøpet – du må bevise at båten har en feil

I kjøpsloven er det ikke opp til selger å bevise at båten ikke hadde en feil. Det er du så må bevise at båten hadde en kjøpsrettslig feil. Et verksted kan ofte si noe om hva som er feil med båten, og kanskje også årsaken. I noen tilfeller er dette nok, men ofte må man benytte seg av en dyktig båtsakkyndig.

Den sakkyndige vil kunne si helt konkret hva som er feil på båten, årsaken og om feilen var til stede på kjøpstidspunktet. Det er spesielt viktig å benytte en sakkyndig der båten har hatt en latent feil som kan ha utviklet seg over tid. Dette er ofte feil som ikke var mulig å oppdage når du kjøpte båten.

Skritt 3 Heve båtkjøpet – Fremlegg bevisene for selger

Når du har skaffet til veie dokumentasjon som viser at båten hadde en feil, er neste skritt å følge opp hevingskravet. Det kan enkelt gjøres ved å sende over dokumentasjonen til selger og kreve heving av kjøpet. Dersom du har fremskaffet gode beviser for at båten hadde en feil, er det ikke usannsynlig at selger går med på å heve båtkjøpet. Selger ser jo da svart på hvitt at han solgte en båt med en feil, og at du har krav på å få tilbake pengene.

Skritt 4 Heve båtkjøpet– ta kontakt med spesialisert advokat

Dersom selger, til tross for at du har fremskaffet gode beviser for at båten hadde en feil, fortsatt ikke aksepterer heving av båtkjøpet, kan det være lurt å ta kontakt med en spesialisert advokat.

En spesialisert advokat kjenner til dine rettigheter og dyktige båteksperter. Advokaten vil påse at dine rettigheter blir ivaretatt på en god måte og sørge for å legge frem saken på best tenkelig vis. Det er ikke sjelden vi opplever at selger ofte «gir seg» og aksepterer heving av kjøpet så fort vi blir involvert.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med å føre saker mot båtselgere. Vårt firma samarbeider med båtspesialister over store deler av landet. Ta gjerne kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak.

Dekning av advokatutgifter

I båtforsikringen er det en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk og sakkyndig bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Vårt firma har avtale med flere foreninger. Dersom du er medlem av en av disse foreningene vil du få bistand til rabattert pris.