fbpx

Skjerpen Bugge

Heve kjøp av brukt båt

Heve kjøp av brukt båt
Innholdsfortegnelse

Hvordan heve kjøp av brukt båt?  Mange velger å kjøpe brukt båt, fremfor ny hos forhandler. Fordelen er først og fremst lavere pris, men også bedre utvalg. 

Ulempen derimot er at hvis det skulle skje noe med båten, er det ofte vanskeligere å forholde seg til en privatperson enn en forhandler. Dessuten har man ikke like gode rettigheter.  

Det betyr imidlertid ikke at du ikke kan heve kjøp av brukt båt, hvis det skulle være noen feil på båten. Har selger gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om båten eller den er i «vesentlig dårligere stand» enn det du kunne forvente kan heving av båtkjøpet være aktuelt. 

Ofte er det vanskelig å bevise at selger har gitt uriktige opplysninger, så i de fleste tilfeller man får hevet et båtkjøp er hvis båten ikke lever opp til forventningene. 

Når man skal vurdere om båten er i dårligere stand enn hva du kunne forvente er det normalt å se hen hvilken feil det er snakk om og hvor mye du betalte for båten. Har du betalt mye for båten, skal båten være i god stand, tatt alder og gangtid i betraktning.

Typiske feil og mangler som kan gi rett til å heve båtkjøpet er; 

  • Omfattende lekkasjer 
  • Fukt og råte 
  • Motor- og drevhavari 
  • Angrepet av rust 
  • Båten har vært under vann/kondemnert 
  • Problemer med å få båten opp i plan
  • Færre hestekrefter enn annonser 
  • Turbohavari 
  • Plastpest 

Du har oppdaget en feil – hva gjør du for å heve kjøp av brukt båt?

Hvis båten for eksempel fikk et motorhavari eller du oppdaget andre feil på båten er det første du må gjøre å kontakte selger. Konfronter selger med problemet, på en hyggelig måte. Det kan godt tenkes at selger solgte båten i god tro, og at han ønsker å gjøre opp for seg, ved å akseptere heving av båtkjøpet.  

Når du henvender deg til selger er det viktig at dette gjøres enten pr epost eller SMS. Grunnen til at dette er så viktig er at loven sier at man må gi selger beskjed om feilen straks man oppdager den, hvis ikke kan man miste retten til å heve båtkjøpet. 

Det er dersom selger fraskriver seg ansvar eller «stikker hodet ned i sanden» at du må iverksette tiltak. Et mulig tiltak kan være å varsel om at du går videre med saken(rettslig), hvis selger ikke vil gjøre opp for seg. Eventuelt kan du ta kontakt med en erfaren båtadvokat, som kan gi deg veiledning. 

Vi er har bred erfaring med å bistå uheldige båtkjøper 

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har bred erfaring med å bistå uheldige båtkjøpere. Vi bistår klienter over hele landet, og samarbeider med fagfolk som har greie på båt. Ta gjerne kontakt med oss. Hos oss får du alltid en gratis vurdering av saken din.

uheldige båtkjøpere heving kjøp av brukt båt 

Kjøper må bevise at båten har en feil 

Mange tror at det er selger som må bevise at båten ikke hadde en feil når den ble solgt, det stemmer imidlertid ikke. Det er kjøper som må bevise at båten faktisk hadde en feil som gir grunnlag for å heve kjøp av brukt båt. Det er flere måter man kan gjøre det på. Et verksted kan i mange tilfeller undersøke båten og skrive en uttalelse, eventuelt kan man kontakte en båtsakkyndig som kan se over hele båten. 

En grundig uttalelse fra et verksted eller sakkyndig vil være til stor hjelp. Vi opplever dessverre at ikke alle verksteder eller sakkyndige skriver like gode rapporter, derfor er det viktig å finne en sakkyndig som har erfaring med båtsaker. En god rapport bør inneholde en oversikt over hva som er feil, hvor mye det koster å reparer feilen, årsaken og når feilen oppsto. 

Selger avviser kravet til tross for gode bevis 

Har man fremskaffet solide bevis, og legger frem saken på en god måte løser saken seg ofte raskt -selger aksepterer hevingskravet. Det er i de tilfellene hvor selger fortsatt nekter å heve kjøp av brukt båt at man må vurdere å gå videre med saken. Det som da er aktuelt er å bringe saken enten inn for forliksrådet, forbrukertilsynet eller tingretten. 

Det er både oppsider og nedsider ved de ulike institusjonene. Dersom man klager inn saken til forliksrådet så får man ofte en rask avgjørelse, men det koster penger å klage inn saken. Klager må betale et gebyr på kr 1 345,- til forliksrådet. I tillegg må den som taper saken betale motpartens saksomkostninger, men ikke mer enn maksimalt 6 725,-. 

Hvis du klager inn saken til forbrukertilsynet får man en gratis vurdering av saken, og det blir fattet et vedtak (på lik linje som en dom fra forliksrådet eller tingretten). Nedsiden er at saksbehandlingstiden er veldig lang. Pr dags dato er saksbehandlingstiden over to år.

Sist kan man klage inn saken til tingretten. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt for at man kan gjøre det. For det første må båtens verdi være over kr 200 000,-, og for det andre må begge parter være representert ved advokat. 

Hvor lang tid tar det for å heve kjøp av brukt båt?

Hvis saken klages inn til tingretten tar det normalt ikke veldig lang tid før saken bli behandlet – normalt rundt seks måneder. Nedsiden ved å benytte tingretten er at det kan bli dyrt om du skulle tape saken. Hvis båten for eksempel kostet kr 250 000,- og man krever heving av kjøpet kan sakskostnadene bli langt mer enn båtens verdi.

Av den grunn må man være veldig trygg på at man har en god sak før man bringer saken inn for tingretten.

Ta kontakt med oss

Kontakt oss hvis du vil heve kjøp av brukt båt.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på båtsaker. Vi kan bistå deg på hele reisen, fra første kontakt med selger til saken er opp- og avgjort. Du vil også få gratis råd og veiledning hos oss. 

Dekning av advokatutgifter

I båtforsikringen er det en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet normalt 80 prosent av kostnadene til juridisk og sakkyndig bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning for å heve kjøp av brukt båt.

Vårt firma har avtale med flere foreninger. Dersom du er medlem av en av disse foreningene vil du få fordeler hos oss.   

Relatert:

Heve båtkjøp med advokatbistand

 

Ofte stilte spørsmål

Hvilke forhold gir grunnlag for å heve et kjøp av bruktbåt etter kjøpsloven?

Kjøperen har rett til å heve kjøpet av bruktbåt ved mangler eller mislighold fra selgerens side. Mangel kan være alt fra feil ved båten som ikke var opplyst om ved kjøpet, til feil ved dokumentasjonen eller feil ved leveransen. Forholdet må være så alvorlig at det ikke kan rettes opp innen rimelig tid. Det er viktig å merke seg at kjøperen må reklamere om mangelen så snart som mulig etter at den er oppdaget.

Hva er prosessen for å heve et båtkjøp ved mangler?

Dersom kjøper oppdager mangler ved båten, må han eller hun reklamere om dette til selgeren så snart som mulig. Dersom selgeren ikke retter opp mangelen innen rimelig tid, kan kjøperen heve kjøpet. Prosessen for å heve et båtkjøp ved mangler kan variere avhengig av om kjøpet er gjort mellom privatpersoner eller mellom næringsdrivende og forbruker. Det er viktig å følge prosessen nøye for å sikre at kjøperen får de rettighetene han eller hun har krav på.

Hvilke rettigheter har en kjøper ved mislighold av kjøpsavtalen for båt?

Dersom selgeren misligholder kjøpsavtalen for båt, har kjøperen rett til å kreve erstatning for tap som følge av dette. Kjøperen kan også heve kjøpet dersom misligholdet er alvorlig nok. Det er viktig å merke seg at kjøperen må reklamere om misligholdet så snart som mulig etter at det er oppdaget.

Er det mulig å fraskrive seg reklamasjonsretten ved kjøp av bruktbåt?

Nei, det er ikke mulig å fraskrive seg reklamasjonsretten ved kjøp av bruktbåt. Selv om selgeren kan begrense reklamasjonsfristen, kan ikke kjøperen fraskrive seg retten til å reklamere. Det er viktig å merke seg at reklamasjonsfristen er kortere ved kjøp mellom private enn ved kjøp mellom næringsdrivende og forbruker.

Hvordan dokumenterer man en mangel for å kunne heve båtkjøpet?

For å kunne dokumentere en mangel ved båten, er det viktig å ta bilder og notere ned alle feil og mangler så snart som mulig etter at de er oppdaget. Kjøperen bør også kontakte selgeren og reklamere om mangelen skriftlig. Dersom det er behov for å heve kjøpet, må kjøperen kunne dokumentere at mangelen er så alvorlig at den ikke kan rettes opp innen rimelig tid.

Hva er forskjellen på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven i forhold til båtkjøp?

Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og forbruker, mens forbrukerkjøpsloven gjelder for kjøp mellom privatpersoner og forbruker. Forbrukerkjøpsloven gir kjøperen ytterligere rettigheter, blant annet en lengre reklamasjonsfrist og en strengere bevisbyrde for selgeren. Det er viktig å merke seg at kjøperen må reklamere om mangler eller mislighold så snart som mulig etter at det er oppdaget, uansett hvilken lov som gjelder.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.