fbpx

Skjerpen Bugge

BIlde til forsiden (1)

Heve kjøp av brukt båt

Heve kjøp av brukt båt

Heve kjøp av brukt båt

Heve kjøp av brukt båt

Mange velger å kjøpe brukt båt, fremfor ny hos forhandler. Fordelen er først og fremst lavere pris, men også bedre utvalg. 

Ulempen derimot er at hvis det skulle skje noe med båten, er det ofte vanskeligere å forholde seg til en privatperson enn en forhandler. Dessuten har man ikke like gode rettigheter.  

Det betyr imidlertid ikke at du ikke kan heve et båtkjøp, hvis det skulle være noen feil på båten. Har selger gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om båten eller den er i «vesentlig dårligere stand» enn det du kunne forvente kan heving av båtkjøpet være aktuelt. 

Ofte er det vanskelig å bevise at selger har gitt uriktige opplysninger, så i de fleste tilfeller man får hevet et båtkjøp er hvis båten ikke lever opp til forventningene. 

Når man skal vurdere om båten er i dårligere stand enn hva du kunne forvente er det normalt å se hen hvilken feil det er snakk om og hvor mye du betalte for båten. Har du betalt mye for båten, skal båten være i god stand, tatt alder og gangtid i betraktning.

Typiske feil og mangler som kan gi rett til å heve båtkjøpet er; 

  • Omfattende lekkasjer 
  • Fukt og råte 
  • Motor- og drevhavari 
  • Angrepet av rust 
  • Båten har vært under vann/kondemnert 
  • Problemer med å få båten opp i plan
  • Færre hestekrefter enn annonser 
  • Turbohavari 
  • Plastpest 

Du har oppdaget en feil – hva gjør du 

Hvis båten for eksempel fikk et motorhavari eller du oppdaget andre feil på båten er det første du må gjøre å kontakte selger. Konfronter selger med problemet, på en hyggelig måte. Det kan godt tenkes at selger solgte båten i god tro, og at han ønsker å gjøre opp for seg, ved å akseptere heving av båtkjøpet.  

Når du henvender deg til selger er det viktig at dette gjøres enten pr epost eller SMS. Grunnen til at dette er så viktig er at loven sier at man må gi selger beskjed om feilen straks man oppdager den, hvis ikke kan man miste retten til å heve båtkjøpet. 

Det er dersom selger fraskriver seg ansvar eller «stikker hodet ned i sanden» at du må iverksette tiltak. Et mulig tiltak kan være å varsel om at du går videre med saken(rettslig), hvis selger ikke vil gjøre opp for seg. Eventuelt kan du ta kontakt med en erfaren båtadvokat, som kan gi deg veiledning. 

Vi er har bred erfaring med å bistå uheldige båtkjøper 

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har bred erfaring med å bistå uheldige båtkjøpere. Vi bistår klienter over hele landet, og samarbeider med fagfolk som har greie på båt. Ta gjerne kontakt med oss. Hos oss får du alltid en gratis vurdering av saken din.

Kjøper må bevise at båten har en feil 

Mange tror at det er selger som må bevise at båten ikke hadde en feil når den ble solgt, det stemmer imidlertid ikke. Det er kjøper som må bevise at båten faktisk hadde en feil som gir grunnlag for å heve kjøpet. Det er flere måter man kan gjøre det på. Et verksted kan i mange tilfeller undersøke båten og skrive en uttalelse, eventuelt kan man kontakte en båtsakkyndig som kan se over hele båten. 

En grundig uttalelse fra et verksted eller sakkyndig vil være til stor hjelp. Vi opplever dessverre at ikke alle verksteder eller sakkyndige skriver like gode rapporter, derfor er det viktig å finne en sakkyndig som har erfaring med båtsaker. En god rapport bør inneholde en oversikt over hva som er feil, hvor mye det koster å reparer feilen, årsaken og når feilen oppsto. 

Selger avviser kravet til tross for gode bevis 

Har man fremskaffet solide bevis, og legger frem saken på en god måte løser saken seg ofte raskt -selger aksepterer hevingskravet. Det er i de tilfellene hvor selger fortsatt nekter å heve kjøpet at man må vurdere å gå videre med saken. Det som da er aktuelt er å bringe saken enten inn for forliksrådet, forbrukertilsynet eller tingretten. 

Det er både oppsider og nedsider ved de ulike institusjonene. Dersom man klager inn saken til forliksrådet så får man ofte en rask avgjørelse, men det koster penger å klage inn saken. Klager må betale et gebyr på kr 1 345,- til forliksrådet. I tillegg må den som taper saken betale motpartens saksomkostninger, men ikke mer enn maksimalt 6 725,-. 

Hvis du klager inn saken til forbrukertilsynet får man en gratis vurdering av saken, og det blir fattet et vedtak (på lik linje som en dom fra forliksrådet eller tingretten). Nedsiden er at saksbehandlingstiden er veldig lang. Pr dags dato er saksbehandlingstiden over to år.

Sist kan man klage inn saken til tingretten. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt for at man kan gjøre det. For det første må båtens verdi være over kr 200 000,-, og for det andre må begge parter være representert ved advokat. 

Hvis saken klages inn til tingretten tar det normalt ikke veldig lang tid før saken bli behandlet – normalt rundt seks måneder. Nedsiden ved å benytte tingretten er at det kan bli dyrt om du skulle tape saken. Hvis båten for eksempel kostet kr 250 000,- og man krever heving av kjøpet kan sakskostnadene bli langt mer enn båtens verdi. Av den grunn må man være veldig trygg på at man har en god sak før man bringer saken inn for tingretten.

Ta kontakt med oss

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på båtsaker. Vi kan bistå deg på hele reisen, fra første kontakt med selger til saken er opp- og avgjort. Du vil også få gratis råd og veiledning hos oss. 

Dekning av advokatutgifter

I båtforsikringen er det en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet normalt 80 prosent av kostnadene til juridisk og sakkyndig bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Vårt firma har avtale med flere foreninger. Dersom du er medlem av en av disse foreningene vil du få fordeler hos oss.   

 

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.