fbpx

Skjerpen Bugge

Heve båtkjøp med advokatbistand

Heve båtkjøp med advokatbistand
Innholdsfortegnelse

Trenger du hjelp for å heve båtkjøp med advokatbistand? Denne sommeren (2023) har det vist seg at mange har gått for å kjøpe brukt båt fra privatpersoner, fremfor ny hos forhandler.

Det er både fordeler og ulemper ved å kjøpe en brukt båt fra en privatperson. Fordelen er ofte prisen. Ved kjøp av båt fra privatpersoner er stort sett prisen lavere enn hvis man skulle kjøpt samme båt av en forhandler (båtmegler).

Men der stopper ofte fordelene. Ved kjøp av nye båter eller brukte båter fra forhandlere så er man beskyttet av forbrukerkjøpsloven hvis noe skulle skje, mens hvis man kjøper båt fra en privatperson er det kjøpsloven som gjelder.

Kjøpsloven beskytter kjøper til en viss grad (ved alvorlige feil), men man har bedre rettigheter etter forbrukerkjøpsloven.

Hva skal til for å heve ett båtkjøp etter kjøpsloven (båt kjøpt av privatperson)?

Dersom båten har en feil eller mangel og du ønsker å heve båtkjøpet følger det av kjøpsloven at mangelen må medføre et «vesentlig kontraktsbrudd» jf. kjøpslovens § 39. Det vil si at ikke enhver feil eller mangel gir kjøper rett til å heve kjøpet. Det er et krav til at feilen er betydelig.

For eksempel riper, bruksmerker, slitasje mv. gir i de aller fleste tilfellene ikke rett til å heve kjøpet. På den andre siden har vi mer alvorlige feil som kan gi rett til å heve kjøpet, blant annet;

 • Motorhavari
 • Drevhavari
 • Plastpest
 • Turbohavari
 • Uriktige opplysninger om antall HK
 • Uriktige opplysninger om årsmodell
 • Fukt og råte
 • Rustangrep
 • Båten har vært under vann
 • Kondemnert
 • Plastpest / osmose

Hva skal til for å heve et båtkjøp etter forbrukerkjøpsloven ( båt kjøpt av forhandler / megler?

Hvis du har kjøpt båten av en forhandler eller båtmegler og du ønsker å heve kjøpet må båten ha en mangel som ikke er «uvesentlig», jf forbrukerkjøpslovens § 32.

Det er altså tilstrekkelig at båten har en mangel som ikke er «uvesentlig» for å kunne ha krav på å heve kjøpet. Vi ser da at det ikke er noe krav til at feilen er alvorlig. Man bagatellmessige feil faller utenfor. Hvilken feil som ikke gir rett til å heve kjøpet finnes det ingen fasit på, men det må antas at feilen må være så vidt vesentlig at du ikke ville kjøpt båten dersom du hadde vært klar over feilen.

heve et båtkjøp etter forbrukerkjøpsloven

Hvorfor heve båtkjøp med advokatbistand

Det kan ofte vært tøft å stå i en båtsak alene dersom selger ønsker å imøtekomme krave om heving av båtkjøpet. Selger har solgt båten og anser da båten/saken ute av verden.

Vår erfaring er at i de aller fleste sakene så har selger solgt båten i «god tro», og når det da skjer noe med båten så mener selger at han ikke er ansvarlig, all den tid han har gitt kjøper korrekt informasjon og eventuelt gitt kjøper mulighet til å prøvekjøre båten.

Det mangel selgere ikke vet er at det ikke er noe krav til at det er gitt uriktige opplysninger for at kjøper skal ha krav på å heve båtkjøpet. Det er tilstrekkelig at båten har en mangel.

Det kan derfor ofte være lurt å rådføre seg med en advokat i saker hvor man ikke blir enige med selger. En advokat vil kunne hjelpe deg med å forklare selger hvorfor du har rett til å heve kjøpet, og sette saken i ett rettslig perspektiv. I mange tilfeller så kommer kjøper og selger raskt til enighet dersom en advokat blir engasjert.

Grunnen til det er at en advokat vil se på saken fra et objektivt perspektiv og forklare selger hvorfor du har krav på å få hevet båtkjøpet, fra ett rettslig synspunkt.

Videre vil en advokat kunne bistå deg med å klage saken videre inn til forbrukertilsynet, forliksrådet eller tingretten om det skulle bli nødvendig.

Ta kontakt med oss

Vil du heve båtkjøp med advokatbistand? Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på båtsaker. Vi kan hjelpe deg med å heve båtkjøpet. Hos oss vil du få gratis råd og veiledning. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat. Vi samarbeider med fagfolk rundt om i hele landet.

Det viktigste du kan gjøre er å reklamere/klage til selger

Dersom du oppdager at båten har en feil eller mangel er det viktig at du gir selger beskjed med en gang. Det er tilstrekkelig at du sender en epost, melding via chat eller sms. Du må da forklare selger hvilken feil du har oppdaget og hva du krever. Har du for eksempel oppdaget at båten er angrepet av rust, kan du sende en melding til selger med følgende innhold;

«Jeg har oppdaget at båten er full av rust. Det ble ikke opplyst om at båten var angrepet av rust. Jeg krever å heve kjøpet»
Grunnen til at det er så viktig at du gir selger beskjed straks du oppdager feilen er fordi kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven har regler om klagefrister. Har du ikke klaget innenfor lovens frist mister du sannsynligvis et hvert krav, uansett hvor alvorlig feilen er. Dette følger av kjøpslovens § 32 og forbrukerkjøpslovens § 27.

Hva skjer etter at du har gitt selger beskjed om feilen

Etter at du har gitt selger beskjed om feilen ved båten så krever ofte selger bevis. Alt av dokumentasjon som kan underbygge feilen kan benyttes. For eksempel bilder, rapporter fra verksted eller sakkyndig mv.

I mange tilfeller vil en advokat kunne hjelpe deg å fremskaffe bevisene og presentere disse for selger på en god måte. Advokaten vil samtidig gi deg råd for hvordan du skal gå frem dersom ikke selger ikke aksepterer hevingskravet.

Ta kontakt med oss

Vil du heve båtkjøp med advokatbistand? Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på båtsaker. Vi kan bistå deg på hele reisen, fra første kontakt med selger til saken er opp- og avgjort. Du vil også få gratis råd og veiledning hos oss.

Dekning av advokatutgifter

I båtforsikringen er det en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet normalt 80 prosent av kostnadene til juridisk og sakkyndig bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Vårt firma har avtale med flere foreninger. Dersom du er medlem av en av disse foreningene vil du få fordeler hos oss.

Relatert:

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.