fbpx

Skjerpen Bugge

Forbrukerkjøpsloven: fraskrivelse av kjøpslovens § 19

Fraskrivelse av kjøplovens § 19
Innholdsfortegnelse

Forbrukerkjøpsloven bil, bruktbil og forbrukerkjøpsloven båt

I denne artikkel skriver vi om fraskrivelse av kjøpslovens § 19 og forbrukerkjøpsloven.

  • Kjøp og salg av bil, båt, bobil eller lignende skjer som aldri før.
  • Stort sett går både kjøper og selger fornøyd ut fra en handel.
  • De aller fleste selgere er lojale og inngår avtaler i god tro.

Det er i de tilfelle kjøper oppdager at tingen ikke er som forventet at det kan oppstå problemer. Ved kjøp og salg mellom private parter er man i utgangspunktet beskyttet av kjøpsloven (Kjøpsloven bil).

 

Imidlertid er kjøpsloven fravikelig.

Det vil si at man kan avtale seg bort fra bestemmelser i loven. I de siste årene ser vi at denne muligheten blir mer og mer brukt.

I forskjellige standardkontrakter er det et punkt hvor det fremgår

«Fraskrivelse av rettigheter, Det følger av kjøpslovens § 19 at det kan foreligge mangel ved bilen selv om bilen er solgt «som den er». I en kjøpsavtale mellom to private kan kjøper fraskrive seg retten til å gjøre mangler gjeldende etter kjøpslov § 19».

Her er det to bokser, hvor man skal krysse av «ja» eller «nei». Ved å krysse  «ja» blir kjøper stilt i en vesentlig svakere stilling enn om man krysser «nei».

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på saker som dreier seg om kjøp og salg av biler, båter, bobiler og lignende.

Har du opplevd problemer etter et kjøpt?

Ta kontakt med oss.

Vi gir deg alltid en gratis vurdering av saker med bil.

Ikke fraskriv deg retten til å gjøre kjøpsloven § 19 gjeldende (forbrukerkjøpsloven)

Dersom du har kjøpt en bil/båt/bobil og fraskriver deg retten til å påberope deg kjøpslovens § 19, også kalt forbrukerkjøpsloven,  vil du bli stilt i en vanskelig posisjon hvis det skjer noe med bilen/båten/bobilen. Skjer det for eksempel et havari kan selger si at du har kjøpt  «som den er». I mange tilfeller vinner han også frem med denne påstanden.

I kjøpslovens § 19 finner du nemlig bestemmelsene som regulerer kjøpers mulighet til å hevde at bilen/båten/bobilen har en kjøpsrettslig mangel.

Du tar altså en betydelig risiko ved å fraskrive deg kjøpslovens § 19. Er selger ukjent vet du ikke hvorfor han ønsker å bruke denne muligheten. Kan han ha gjennomført salget i ond tro? Det kan selvfølgelig også være andre grunner, men vær på vakt hvis selger krever at du fraskriver deg kjøpslovens § 19.

Hvis selger nekter å selge deg bilen/båten/bobilen hvis du ikke fraskriver deg kjøpslovens § 19 kan det kanskje være lurt å vente.

Særlig hvis det er snakk om en dyr bil/båt/bobil.

Les mer om heving av bilkjøp og erstatning etter bilkjøp

kjøpsloven bil § 19 gjeldende

Les kontrakten nøye

Uansett hvilken avtale du skal inngå gjelder det å lese kontrakten grundig. Det gjelder alt av avtaler, også standardavtaler. Er det tatt forbehold eller selger har fraskrevet seg ansvaret på andre måter kan du tape rettigheter.

Ikke inngå en avtale uten at du er 100% sikker på hva som fremgår. Er det noe du ikke skjønner – undersøk nærmere før du signerer.

Les mer om dine rettigheter etter kjøp av varer

I forbrukerkjøp er det ikke anledning til å fraskrive seg mangelsansvar

Dersom du kjøper en bil/båt/bobil eller lignende fra en forhandler har du et sterkere vern enn ved kjøp mellom private. Når du kjøper av en profesjonell part kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Forbrukerkjøpsloven åpner ikke opp for å fravike bestemmelser. Hvis det skulle oppstå en tvist mellom kjøper og selger vil du som kjøper ha bedre rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Selv om du ikke tenker så mye over det på kjøpstidspunktet er dette viktig å ta i betraktning. Du får rett og slett en tryggere handel.

Ta kontakt med oss

Har du problemer et i forbindelse med ett kjøp eller om du har funderinger over forbrukerkjøpsloven, ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak mot selger.

Dekning av advokatutgifter

Gjennom ulike forsikringsordninger er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Oppdateringer I Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven har nylig blitt endret for å ta høyde for den teknologiske utviklingen hvor stadig flere varer som selges er komplekse produkter med innebygget programvare som krever oppdateringer. Endringene i loven har som mål å styrke forbrukernes rettigheter når det gjelder oppdateringer.

Ifølge de nye endringene vil forbrukeren ha krav på oppdateringer, slik at både maskinvare og programvare skal holde i minst fem år. Dette er et viktig skritt for å sikre at forbrukerne ikke blir tvunget til å kjøpe nye produkter på grunn av manglende oppdateringer.

En annen viktig endring i loven er at tidspunktet for mangelsbedømmelsen bør si noe om tidspunktet for mangelsbedømmelsen for slike oppdateringer. Oppdateringer reguleres av den samme regelen som foreslås for digitale ytelser som etter avtalen skal leveres løpende over en periode.

Det nasjonale handlingsrommet er begrenset når det gjelder reglene i forbrukerkjøpsdirektivet. Men på enkelte punkter har Norge handlingsrom. Endringene i forbrukerkjøpsloven er ment å ta høyde for den teknologiske utviklingen og den økende kompleksiteten til de produktene som selges i dagens marked.

0fte stilte spørsmål om forbrukerkjøpsloven

Hva er angrerett og hvordan fungerer det i henhold til forbrukerkjøpsloven?

Angrefristen er en rettighet for forbrukere til å angre på et kjøp og returnere varen til selgeren innen 14 dager etter at varen er mottatt. Angrefristen gjelder kun for forbrukerkjøp og ikke for kjøp mellom næringsdrivende. Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren rett til å angre på kjøpet uten å oppgi noen grunn. Selgeren er pålagt å gi forbrukeren informasjon om angrefristen og hvordan den kan benyttes.

Hva er forskjellen mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven?

Kjøpsloven regulerer kjøp og salg mellom næringsdrivende, mens forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp mellom næringsdrivende og forbrukere. Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren flere rettigheter enn kjøpsloven, blant annet rett til å reklamere på en mangel innen rimelig tid og rett til å kreve omlevering eller prisavslag.

Hva er paragraf 27 i forbrukerkjøpsloven?

Paragraf 27 i forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren rett til å holde tilbake betalingen for varen dersom selgeren ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Forbrukeren kan kun holde tilbake en del av betalingen tilsvarende verdien av den mangelfulle ytelsen.

Hva er forkortelsen for forbrukerkjøpsloven?

Forkortelsen for forbrukerkjøpsloven er FKL.

Hva er paragraf 35 i forbrukerkjøpsloven?

Paragraf 35 i forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren rett til å kreve erstatning for tap som følge av en mangel ved varen. Erstatningen kan begrenses dersom selgeren kan påvise at mangelen skyldes forhold utenfor deres kontroll.

Hva er forskjellen mellom forbrukerkjøpsloven og reglene for tjenester?

Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp av varer, mens reglene for tjenester regulerer avtaler om utførelse av tjenester. Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren flere rettigheter enn reglene for tjenester, blant annet rett til å reklamere på en mangel innen rimelig tid og rett til å kreve omlevering eller prisavslag.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.