fbpx

Skjerpen Bugge

Vedlikeholdsplikt i borettslag

Vedlikehold2
Innholdsfortegnelse

Det følger av borettslagsloven § 5-17 at laget har vedlikeholdsplikt for ting som er felles i borettslaget. Hvor denne grensen skal trekkes, må foretas etter en konkret vurdering.  Loven omtaler felles rør, ledninger og kanaler som felles installasjoner som del av fellesskapet. 

Man må også se hen til den enkelte andelseier sitt vedlikeholdsansvar når man vurderer hva som er fellesskapet sitt ansvar. 

Utgangspunktet er at alt vedlikehold som ikke ligger til andelseier etter lov, vedtekter eller avtale påhviler borettslaget. Man kan si at vedlikeholdsansvaret er negativt avgrenset. 

Når det gjelder vedlikeholdsansvar som er vedtektsfestet, bør det enkelte borettslaget konkret regulere vedtektene ved omplassering av vedlikeholdsansvar. Når det gjelder omfanget på vedlikeholdsansvaret, så kan vi for tankens del se på boenheten som en ramme med vegger og trekke skille etter veggene. 

Vi skal se på en andelseier sitt ansvar først. Det er viktig å skille mellom vedlikehold og utskifting. Se denne sondringen nedenfor. Ettersom andelseier kan være ansvarlig for begge deler eller bare en av delene. 

Vedlikeholdsplikten til andelseier

 • Alle innvendige ledninger – vedlikehold og utskiftninger – er andelseier sitt ansvar 
 • Pipe, feiing er andelseier sitt ansvar
 • Vindu vedlikehold er andeleiers sitt ansvar, men ikke utskifting
 • Gulv, tak og vegger vedlikehold, men ikke utskifting
 • Himlingsplater, gulvbelegg, tapet utskifting og vedlikehold
 • Innsekter, skadedyr er andeleiers sitt ansvar for utbedring
 • Varmekabler vedlikehold og utskifting
 • Klosett vedlikehold og utskifting
 • Innvendig rør, vedlikehold og utskifting
 • Sluk, vedlikehold og oppstaking
 • Varmtvannsbereder, vedlikehold og utskifting
 • Innvendige skap
 • Apparater og vifter vedlikehold og utskifting
 • Benker
 • Sikringsskap

Dette er de mest praktiske områdene en andelseier er ansvarlig for å vedlikehold og skifte ut i en boenhet. 

Vedlikehold3

Vedlikeholdsplikten til borettslaget

Borettslaget er ansvarlig for det som er igjen etter oversikten ovenfor. Da vil borettslaget sitte igjen med følgende ting å vedlikeholde: 

 • Tak, bjelkelag og bærende konstruksjoner
 • Fellesrør, stigeledninger, ytterdører utskifting
 • Fellesledninger, elektrisitet
 • Felles kanaler 
 • Vindu utskifting
 • Sluk utskifting
 • Innebygde rør og ledninger
 • Fellesrør andre rør som går igjennom boligen
 • Felles rør for oppvarming

Andelseier plikter å medvirke ved felles installasjoner

Borettslaget kan ha rett til å føre felles ledninger i boligen eller andre felles installasjoner dersom dette ikke er til vesentlig ulempe for andelseier. Andelseier plikter å gi styret tilgang til boligen ved denne type installasjoner. 

Misligholdt vedlikeholdsplikt av borettslaget

Dersom borettslaget ikke oppfyller isn vedlikeholdsplikt kan dette representere et erstatningskrav fra andelseier. Et eksempel kan være at lekkasje fra felles ledninger og rør som går utover leiligheten med følgeskader. 

Skjerpen Bugge Boligforvaltning jobber med spørsmål om vedlikeholdsansvar og dette er meget praktisk viktige regler. 

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om boligforvaltning og vedlikehold. 

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.