fbpx

Skjerpen Bugge

Mistenkt for fusk ved bruk av kunstig intelligens

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (KI) har kommet for å bli. Det er et kraftig verktøy som kan brukes til å løse både enkle og kompliserte oppgaver. KI kan brukes til å effektivisere hverdagen, automatisere arbeidsoppgaver, analysere informasjon og mye, mye mer. KI kan også svært effektivt brukes til å svare på eksamensoppgaver. I mange tilfeller er også hjelpemiddelet lovlig på eksamen. 

 

Hva KI kan brukes til

 • ChatGPT
 • Selvkjørende bilder
 • Programmering
 • Siri, Alexa og Google Assistant
 • Analysere data
 • Generere kunstige bilder og videoer
 • M.m.

Ikke mange har rukket å tilpasse seg bruken av KI på eksamen 

Den største utfordringen for mange utdanningsinstitusjoner vil være å bevise om studentene har benyttet KI i eksamensbesvarelsen sin. Det er uproblematisk på skoleeksamener hvor tilgangen på hjelpemidler er begrenset, men hjemmeeksamen og gruppeinnleveringer er populære eksamensformer. 

Når studentene har mulighet til å benytte KI som et hjelpemiddel på eksamen, blir utfordringen til studentene å finne kilden til informasjonen som blir formulert av KI. Informasjonen som blir gitt av KI, er sammensatt av en rekke kilder som artikler, bøker og nettsider og ikke bare én kilde. KI har heller ikke mulighet til å henvise til kilden som den bygger informasjonen sin på. 

 

Andre måter å bruke KI på

Det er også mulig å bruke KI på andre måter enn å bare innhente informasjon. En del av vurderingen til mange eksamensbesvarelser er også korrekt språk og formell skriving, i tillegg til det aktuelle temaet som det skrives om. Når studentene allerede har skrevet en selvstendig tekst, kan for eksempel ChatGPT, som er et av de mest kjente KI-verktøyene, skrive om teksten til studenten på en mer konsis og presis måte. ChatGPT kan rette opp i skrivefeil, bygge opp teksten mer strukturert og fakta sjekke informasjonen som blir gitt.

Bilde fusk KI inne i artikkelen

Mistenkt for fusk

Akkurat hva som skjer når en er mistenkt for fusk varierer fra studie til studie. Uansett blir studenten varslet i et brev fra utdanningsinstitusjonen om at vedkommende er mistenkt for fusk. I brevet skal utdanningsinstitusjonen opplyse om studentens mulighet til å uttale seg om forholdet, la være å uttale seg, videre saksbehandling og retten til å få bistand av advokat. Saken blir deretter oversendt til Universitetets eller høyskolens klagenemnd. 

Dersom mistanken om fusk opprettholdes i klagenemnden, kan vedtaket klages på. Saken skal bli behandlet på nytt ved en ny klagenemnd. Blir utfallet til vedtaket det samme, har studenten mulighet til å ta ut stevne mot utdanningsinstitusjonen. Saken blir da behandlet i domstolen. 

 

Hva regnes som fusk?

 • Ikke korrekt kildehenvisning
 • Bruk av andres tekster
 • Ikke korrekt gjengivelse av sitat
 • Ikke korrekt bruk av anførselstegn
 • Ulovlig samarbeid
 • Ulovlig tilgang på informasjon
 • Gjengivelse av egne tidligere oppgaver uten henvisning
 • M.m.

Over 3800 studenter straffet for fusk

I en artikkel VG publiserte 04. juni 2023 «Flere tusen studenter tatt for fusk på eksamen» står det at «minst 3800 studenter ved norske universiteter og høyskoler er straffet for fusk de siste fem årene». De færreste studentene som blir mistenkt for fusk vinner saken sin.  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/mQaAx0/flere-tusen-studenter-tatt-for-fusk-paa-eksamen

Konsekvensene av fusk

Konsekvensene av fusk kan er strenge og kan oppleves brutale for mange studenter. Spesielt i de tilfellene studentene ikke har fusket med forsett. Hensikten med så strenge reaksjoner er allmen- og individualpreventive hensyn. Studenter som blir tatt for fusk får annullert eksamen og utestengt fra alle utdanningsinstitusjoner i Norge i ett til to semestre. 

Studentene blir nødt til å sette livet sitt på pause, og utsette videre studie. Utsettelse av studie betyr at man kommer senere i arbeid, mister studiekameratene og det kan oppleves utfordrende å studere videre. Terskelen for å bli tatt for fusk er svært lav og konsekvensene er veldig strenge. Dette vil by på store utfordringer for studenter fremover, når KI-verktøyer blir mer og mer avanserte og flere studenter mistenkes for fusk. 

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.