Alminnelig erstatningsrett

Erstatningsrett går kort fortalt ut på at skadevolder skal dekke skadelidtes økonomiske tap som følge av en skadevoldende handling. Det kan være alt fra at noen har skadet deg fysisk eller ødelagt noe du eier. Lurer du på om du har en erstatningssak, ta kontakt med oss.

Vi gir deg en gratis førstevurdering.

I erstatningsrettslig sammenheng er det i utgangspunktet tre vilkår som må være oppfylt for å ha krav på erstatning. Det må foreligge en ansvarsbetingende handling, et økonomisk tap og det må være årsakssammenheng mellom handlingen og tapet.

Ansvarsgrunnlaget kan være både en handling eller unnlatelse, og må gjøres uaktsomt eller med hensikt. Du kan altså ha krav på erstatning selv om noen har påført deg et tap uten å ville det og uten å ha foretatt seg noe.

Dekning av advokatutgifter

Du kan i mange saker få dekket kostnader til advokat gjennom ulike forsikringsordninger. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Alminneligerstatningsrettvedsidenavteksten[1]