Avslag på forsikring

Vi er et av få advokatfirmaer i landet som har spesialisert seg på svikssaker.

Har du blitt beskyldt av forsikringsselskapet for å ha utvist svik, ta kontakt med oss.

Hos oss får du en gratis førstevurdering.

Svik er en reaksjon forsikringsselskapet bruker når de tror at du har ført dem bak lyset – for eksempel ved å gi dem uriktige opplysninger.

Det kan få dramatiske konsekvenser for forsikrede. Virkningen av svik kan være at;

  • Forsikringssummen ikke blir utbetalt
  • Alle forsikringene i selskapet blir sagt opp
  • Forsikrede kan bli politianmeldt

Det er viktig å merke seg at bevisbyrden og beviskravet i svikssaker skiller seg ut fra de alminnelige erstatningssakene. Det er forsikringsselskapet som må bevise at sikrede har gitt uriktige opplysninger og beviskravet er «sterk sannsynlighetsovervekt».

Forsikringsselskapet må også sannsynliggjøre at sikrede har gitt dem uriktig informasjon for å få en uberettiget erstatning. Dersom sikrede ved en feiltagelse eller slurv ga selskapet feil informasjon er i utgangspunktet ikke kriteriene for svik oppfylt.

Vi har lang og inngående erfaring med svikssaker. Lurer du på om du har en sak mot forsikringsselskapet, ta kontakt med oss. Vi gir deg en gratis vurdering av saken.

Svikvedsidenavteksten[1]