Personskade

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er spesialister på personskaderett. Vi har lang erfaring med slike saker og har jobbet både på forsikringssiden og skadelidtsiden. 

Personskadesaker kan være veldig komplekse og det er derfor viktig for skadelidte å få juridisk hjelp. For det første, så setter personskaden skadelidte ut av spill for en kortere eller lengre periode, og i denne perioden er det veldig mye å forholde seg til. Dette kan være å gjennomgå nødvendig behandling, kontakt med NAV, arbeidsgiver og forsikringsselskapet. 

Utgangspunktet er at skadelidte ikke skal tape noe økonomisk på en ulykke. Beregning av erstatning er ofte skjønnsmessig, komplisert og det tar mange år for å bli en dyktig personskadeadvokat. 

Du trenger for øvrig ikke være redd for å få en stor advokatregning. Har du vært utsatt for en bilulykke eller yrkesskade, dekker som regel forsikringsselskapet advokatutgiftene i saken. 

Ta gjerne kontakt med oss gratis vurdering av saken din.

Artikler

Personskade

Har du vært utsatt for en bilulykke eller yrkesskade, ta kontakt med oss.

Vi vurderer saken din gratis.