fbpx

Skjerpen Bugge

Mistanke om fusk/forsøk på fusk på Bachelor eller Masteroppgaven

Mistanke om fusk-forsøk på fusk på Bachelor eller Masteroppgaven (1)

Hvert år er det alltid noen studenter som mottar varsel om mistanke om fusk/plagiat etter innlevert avsluttende oppgave, enten det er en Bacheloroppgave eller Masteroppgave. Når det gjelder disse oppgavene, er den rettslige vurderingen og gjennomgangen annerledes enn det som gjelder for fuskesaker generelt. Pluss at omfanget på oppgavene er vesentlig ulikt andre eksamensoppgaver.  Fremgangsmåte […]

Avskjed

avskjed

Avskjed er det samme som at arbeidsgiver gir deg beskjed om at du må gå på dagen. For mange kan dette komme som et sjokk, og man havner i en utrolig vanskelig situasjon. Det er ikke enkelt å få ny jobb, og inntekten kan bli vesentlig redusert. Man går fra å ha en stabil god […]

Eksklusiv bruksrett til fellesareal i eierseksjoner 

Eksklusiv bruksrett til fellesareal i eierseksjoner

Eksklusiv bruksrett til fellesareal er en problemstilling vi ser går mye igjen og da særlig i eierseksjonssameier som har få antall seksjoner. For de mindre eierseksjonssameier er dette ofte et spørsmål som dukker opp etter overdragelser av eiendom der to eller tre parter strides om hva det er gitt eller ikke gitt eksklusiv bruksrett til. For de litt større eierseksjonssameier er […]

Personskade

shutterstock_1119267137 (2) (1) (1)

Personskade erstatning Har du vært utsatt for en bilulykke eller skade på jobb vil du kunne ha krav på erstatning. Erstatningen etter en personskade kan i mange tilfeller bli betydelig. Utgangspunktet er at forsikringsselskapet skal dekke skadelidtes økonomiske tap. Det kan dreie seg om inntektstap, behandlingsutgifter, tapt evne til å kunne gjøre oppgaver i hjemmet […]

Mistenkt for fusk på eksamen

Mistenkt for fusk på eksamen - Skjerpen Bugge

Denne artikkelen er utdatert – vennligst les om fusk på eksamen her Ved gjennomføring av eksamen er det helt naturlig at alle besvarelser blir kjørt igjennom plagiatkontroll eller at sensor som følge av strukturelle likheter ofte reiser mistanke om fusk eller forsøk på fusk.   Hvis du får tilbakemelding fra universitet eller høyskole om at karakteren […]