fbpx

Skjerpen Bugge

Overlating av bruken til andre i borettslag

Overlating2

Det er mange som har behov for å overlate boligen til andre i perioder de selv ikke bruker boligen.  Må sende søknad til styret Det som kjennetegner borettslaget og bruksoverlating til andre er at man må søke styret om godkjennelse for å kunne overlate boligen til andre.  Det gjelder to typetilfeller der det ikke er […]

Felleskostnader i eierseksjonssameier

FElleskostnader

Fordelingsnøkler er det som angir hvor mye som skal betales pr boenhet i et sameie. Det er flere og flere boligsameier som ønsker å endre fordelingsnøklene ved fordeling av felleskostnader.  Et sameie vi var i kontakt med ønsket å endre til fordelingsnøkkel etter størrelse på leilighet og bort fra opprinnelig fordeling som utbygger hadde gjort […]

Vedlikeholdsplikt i borettslag

Vedlikehold2

Det følger av borettslagsloven § 5-17 at laget har vedlikeholdsplikt for ting som er felles i borettslaget. Hvor denne grensen skal trekkes, må foretas etter en konkret vurdering.  Loven omtaler felles rør, ledninger og kanaler som felles installasjoner som del av fellesskapet.  Man må også se hen til den enkelte andelseier sitt vedlikeholdsansvar når man […]

Bytte forretningsfører

Bilde 3.2 (1)

Bytte forretningsfører Det å være styremedlem er en interessant jobb og det er mye man kan lære av å sitte i styret. Men det som er viktig som styremedlem, er at man har en profesjonell forretningsfører som kan være en aktiv rådgiver for styrets medlemmer.  Vi i SB Boligforvaltning er en profesjonell forretningsfører – vi […]

Mistenkt for fusk ved bruk av kunstig intelligens

Bilder fusk, KI forside

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (KI) har kommet for å bli. Det er et kraftig verktøy som kan brukes til å løse både enkle og kompliserte oppgaver. KI kan brukes til å effektivisere hverdagen, automatisere arbeidsoppgaver, analysere informasjon og mye, mye mer. KI kan også svært effektivt brukes til å svare på […]

Namsmannen

sb advokat oslo advokatfirma logo

Namsmannen er det organet som bistår med tvangsfullbyrdelse og inndriving av pengekrav. Man sier gjerne at dersom man har rett, må man gå til namsmannen for å få rett. Med andre ord, dersom du har et tvangskraftig tvangsgrunnlag kan du få namsmannen til å fullbyrde tvangsgrunnlaget.

Heve båtkjøp med advokatbistand

Heve båtkjøp med advokatbistand

Trenger du hjelp for å heve båtkjøp med advokatbistand? Denne sommeren (2023) har det vist seg at mange har gått for å kjøpe brukt båt fra privatpersoner, fremfor ny hos forhandler. Det er både fordeler og ulemper ved å kjøpe en brukt båt fra en privatperson. Fordelen er ofte prisen. Ved kjøp av båt fra […]

Sluttoppgjør i forbrukerentreprise

Forbrukerentreprise bilde forside-1

Sluttoppgjør i forbrukerentreprise er regulert i håndverkertjenesteloven § 36 og bustadoppføringslova § 48. Forbrukeren har etter bustadoppføringslova § 48 tredje ledd en frist på en måned til å komme med sine innsigelser og eventuelle motkrav etter at entreprenøren har sendt sitt sluttoppgjør.  Etter en måned kan eventuelle innsigelser og motkrav kreves avvist av entreprenøren med […]

Ny partner ansatt hos Skjerpen Bugge Advokatfirma AS

Martin Dalen

Vi har gleden av å presentere Martin Dalen som ny partner og styremedlem i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS. Dalen kommer som partner fra advokatfirmaet Tryti AS som er spesialisert innen entrepriserett og eiendom. Dalen ble hentet inn som partner i advokatfirmaet Tryti AS allerede som 29-åring og har opparbeidet seg en betydelig erfaring. Martin Dalen […]