fbpx

Skjerpen Bugge

Avskjed

avskjed

Avskjed er det samme som at arbeidsgiver gir deg beskjed om at du må gå på dagen. For mange kan dette komme som et sjokk, og man havner i en utrolig vanskelig situasjon. Det er ikke enkelt å få ny jobb, og inntekten kan bli vesentlig redusert. Man går fra å ha en stabil god […]

Eksklusiv bruksrett til fellesareal i eierseksjoner 

Eksklusiv bruksrett til fellesareal i eierseksjoner

Eksklusiv bruksrett til fellesareal er en problemstilling vi ser går mye igjen og da særlig i eierseksjonssameier som har få antall seksjoner. For de mindre eierseksjonssameier er dette ofte et spørsmål som dukker opp etter overdragelser av eiendom der to eller tre parter strides om hva det er gitt eller ikke gitt eksklusiv bruksrett til. For de litt større eierseksjonssameier er […]

Personskade

shutterstock_1119267137 (2) (1) (1)

Personskade erstatning Har du vært utsatt for en bilulykke eller skade på jobb vil du kunne ha krav på erstatning. Erstatningen etter en personskade kan i mange tilfeller bli betydelig. Utgangspunktet er at forsikringsselskapet skal dekke skadelidtes økonomiske tap. Det kan dreie seg om inntektstap, behandlingsutgifter, tapt evne til å kunne gjøre oppgaver i hjemmet […]

Mistenkt for fusk på eksamen

Mistenkt for fusk på eksamen - Skjerpen Bugge

Denne artikkelen er utdatert – vennligst les om fusk på eksamen her Ved gjennomføring av eksamen er det helt naturlig at alle besvarelser blir kjørt igjennom plagiatkontroll eller at sensor som følge av strukturelle likheter ofte reiser mistanke om fusk eller forsøk på fusk.   Hvis du får tilbakemelding fra universitet eller høyskole om at karakteren […]

Kjøpt kondemnert bil 

Kollisjonsskade (1)

Kjøpt kondemnert bil Det er ikke noe i veien med å selge en bil som har vært kondemnert, men da må selger ha gjort deg uttrykkelig oppmerksom på det. Dersom du finner ut at bilen du har kjøpt tidligere har vært kollisjonsskadet, og selger har unnlatt å gi opplysninger om det, kan du ha krav mot selger.  At […]

Erstatning etter bilkjøp

Erstatning etter bilkjøp

Erstatning etter bilkjøp Det er mye som kan gå galt i forbindelse med en bilhandel. Dette gjelder særlig etter kjøp av bruktbil og heving av bruktbilkjøp. Enten kan du finne forhold som avviker fra det som ble avtalt. Eller så oppstår det problemer med bilen etter å ha brukt den en stund. Problemene viser seg […]

Håndverkertjenesteloven

håndverkertjenesteloven

Håndverkertjenesteloven Veldig mange av oss har behov for en håndverker fra tid til annen. Det kan være for å pusse opp badet, stuen, kjøkkenet eller annet type vedlikehold. Om arbeidet håndverkeren utfører ikke er som bestilt eller forventet, har man rettigheter etter håndverkertjenesteloven. Vi ser stadig vekk at de typiske håndverkerne som blant annet snekkere, […]