fbpx

Skjerpen Bugge

Category Archives: Forsikringsrett

Dom fra Borgarting lagmannsrett – Avkortning av forsikringserstatning

Dom lagmannsretten

Dom fra Borgarting lagmannsrett – Avkortning av forsikringserstatning Avkortning etter «grov uaktsom kjøring» I 2019 ble det avsagt en dom fra Borgarting lagmannsrett som dreide seg om avkortning i forsikringsutbetaling etter en trafikkulykke. Retten la til grunn at fører av bilen hadde kjørt for fort. Dommen er viktig for vurdering av lignende saker. Det er […]

Avslag på forsikring

Svik

Det å få avslag på forsikring kan få store økonomiske konsekvenser og være en betydelig påkjenning. Forsikringstaker mister for eksempel bilen, huset eller andre formuesgjenstander, i tillegg til å bli anklaget for å være en «svindler». Avslaget fra forsikringsselskapet bygger gjerne på at de har fått uriktige opplysninger eller at sikrede har fremkalt forsikringstilfellet ved […]

Hva er yrkesskade

Yrkesskade

Hva er Yrkesskade? Yrkesskade er en skade eller sykdom du pådrar deg mens du er i arbeid. Det kan være både være fysiske og psykiske skader. Vilkår for at en ulykke dekkes av yrkesskadeforsikringen For at du skal ha krav på erstatning etter en yrkesskade er det tre vilkår som må være oppfylt. Arbeidsulykken må […]

Informasjon for trafikkskadde

BIlulykke advokat

Her skriver vi litt om hva som er viktig å tenke på etter en bilulykke. Har du vært utsatt for en bilulykke anbefaler vi deg å dra til legen med en gang. Dette gjelder nesten uansett om du har fått store eller mindre skader. Grunnen til det er at det er viktig å få journalført eventuelle […]