fbpx

Skjerpen Bugge

Felleskostnader i eierseksjonssameier

FElleskostnader
Innholdsfortegnelse

Fordelingsnøkler er det som angir hvor mye som skal betales pr boenhet i et sameie. Det er flere og flere boligsameier som ønsker å endre fordelingsnøklene ved fordeling av felleskostnader. 

Et sameie vi var i kontakt med ønsket å endre til fordelingsnøkkel etter størrelse på leilighet og bort fra opprinnelig fordeling som utbygger hadde gjort da bygget ble bygd. Det var opprinnelig fordelingsnøkkel knyttet til salgspris ved ferdigstillelse den gang. 

Hovedregelen er at en fordelingsnøkkel kun kan endres ved tilslutning og det er i praksis enstemmighet  – dvs. at alle er enige om endringen.

Hva er de typiske felleskostnadene? 

Felleskostnader er kostnader som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet. Det er som utgangspunkt enkelt å vurdere dette.  

De vanlige kostnadene er forsikring, vedlikehold som er fellesskapet sitt ansvar (vedlikeholdsplikt er en egen problemstilling om hvor man skal dra grensene mellom fellesskapet sitt ansvar og den enkelte seksjonseier.) De vanlige felleskostnadene er vedlikehold av bygningskroppen, takterrasser, balkonger og verandaer.  Innvendig vedlikehold er også felleskapet sitt ansvars når det gjelder vedlikehold og løpende kostnader som trappevask, elektrisitet, vaktmester og heiser. Heiser er et felles anliggende og det er særlig i fasen for etablering av heis at leiligheter i første etasje er med på denne kostnaden. Ved fremtidig vedlikehold er det ikke uvanlig at første etasje er unntatt denne type vedlikeholdskostnader. Det ser vi fremgår av mange vedtekter for sameier med etablering av heis. 

Andre kostnader som man ser i regnskapet er lønn, forretningsførerhonorar, kommunale avgifter og forsikring. 

FElleskostnader3

Spørsmålet er hvordan man kan endre fordelingsnøkkel? 

Det kan fastsettes en egen fordelingsnøkkel i vedtektene og da ser vi ofte at det er nytte betraktninger som gjør seg gjeldende, slik som eksempelet om heis ovenfor. 

Grunnen til at det skal mye til før man får endret fordelingsnøkkel, skyldes at størrelse på leilighet, eller eierseksjon gir et rettferdig bilde av fordeling av kostnader. En endring vil gi bevegelse til en allerede fastsatt måte å fordele på. 

Hva felleskostnadene er vil også være av betydning for en som skal kjøpe en eierseksjon. 

Så hvordan kan man da endre en fordelingsnøkkel? Hvis alle er enige, så kan man endre fordelingsnøkkelen. Ved eksempelvis lofts-utbygging eller kjeller-utbygging kjøper den enkelte seksjonseier av fellesarealet og da vil en endring av fordelingsnøkkel være en rimelig og praktisk grunn til å endre nøkkel. Man kan også trekke ut ulike kostnader fra felleskostnadene ved eksempelvis individuelle målere med varmtvann. Det ser vi stadig flere sameier foretar seg. 

Hvis en seksjonseier er uenig i eksisterende fordelingsnøkkel, kan vedkommende prøve dette spørsmålet overfor retten. 

FElleskostnader2

Fordeling av kostnader i kombinerte sameier

Mange eierseksjonssameier har næringslokaler og da vil et spørsmål bli om denne næringsdelen skal være med på å dekke vedlikehold som de enkelte beboere har av felleskostnader. Vurderingen er konkret og vil nok avhenge av hva som skal vedlikeholdes, hvor stor nytte næringsdelen har av tiltaket, om noe i det hele tatt,  og hvor lang tid den pådratte kostnaden skal hefte som en felleskostnad. 

Skjerpen Bugge Boligforvaltning

Skjerpen Bugge Boligforvaltning driver med boligforvaltning av boligselskaper, herunder borettslag, boligaksjeselskap og eierseksjoner. 

Vi foretar den daglige driften av et boligselskap med de oppgaver dette innebærer som innkreving av felleskostnader, føring av regnskap, deltagelse på årsmøter, rapportering til myndigheter og kontakt med styret og beboere i boligselskapet. 

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om boligforvaltning eller felleskostnader. 

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.