fbpx

Skjerpen Bugge

Hva er et «solgt som den er» forbehold  

solgt som den er

Hva er egentlig et «solgt som den er» forbehold?

De alminnelige standardkontrakter som benyttes ved kjøp og salg av brukte gjenstander har et punkt hvor man kan ta forbehold om at gjenstanden «selges som den er». Mange tror da at selger har fraskrevet seg ethvert ansvar for feil og mangler ved gjenstanden.

Det stemmer imidlertid ikke.

Selger kan ikke løpe fra ansvaret ved kun å ta inn et «selges som den er» forbehold.

Kjøper har fortsatt viktige rettigheter etter kjøpsloven.

En gjenstand kan være nesten hva som helst –

og så videre er eksempler på gjenstander.

«Solgt som den er» kan betegnes på flere måter

Uttrykket «selge som den er» kan betegnes på flere måter, blant annet benyttes også «som forvist», «uten garanti», «as is» eller «uten ansvar for mulige feil og mangler». Uavhengig av hvilken formulering som brukes er virkningen den samme.

Solgt som den er uten garanti
Solgt som den er uten garanti

«Solgt som den er» i kjøpsretten

En gjenstand har etter kjøpslovens § 19 en mangel, selv om den er solgt «som den er» hvis selger har;

  • Gitt deg uriktige opplysninger
  • Holdt tilbake opplysninger
  • Gjenstanden var i vesentlig dårligere stand enn det du kunne forvente

Selger har en plikt til å gi deg riktige opplysninger og fortelle deg om feil og mangler hvis han en klar over det. Selger kan for eksempel ikke la være å fortelle deg om at bilen tidligere har vært kondemnert eller at kilometertelleren er jukset med.

Har selger vært uredelig i kommunikasjonen med deg, har det ingenting å si at han har tatt inn et «som den er» forbehold.

Skulle det vise seg at gjenstanden er i vesentlig dårligere stand enn det du kunne forvente kan du også ha krav mot selger. Selger trenger da ikke ha opptrådt uredelig. Spørsmålet er om du objektivt sett kunne forvente mer av gjenstanden.

Ved bruktkjøp kan gjenstanden ha mindre feil uten at det er en mangel. Dette gjelder særlig hvis gjenstanden er en del år gammel. Noen små avvik må du påregne. Er det derimot snakk om en relativt ny vare kan du forvente mer, og det trenger ikke være snakk om en alvorlig feil for å gjøre selger ansvarlig.

Det er ikke mulig å gi noen fasit på hva som skal til for at gjenstanden har en mangel. Alt beror på en helhetsvurdering, hvor alder og pris er viktige momenter.

Kan selger fraskrive seg alt ansvar

Kan selger fraskrive seg alt ansvar
Kan selger fraskrive seg alt ansvar – Selges som den er

I forskjellige standardkontrakter som verserer kan man i tillegg til å kunne ta et «som den er» forbehold, ta inn et forbehold om at kjøpslovens § 19 ikke skal gjelde. I kontrakter man finner på finn.no er det inntatt et punkt som lyder;

«Fraskrivelse av rettigheter, Det følger av kjøpslovens § 19 at det kan foreligge mangel ved bilen selv om bilen er solgt «som den er». I en kjøpsavtale mellom to private kan kjøper fraskrive seg retten til å gjøre mangler gjeldende etter kjøpslov § 19».

Her er det to ruter, hvor du enten kan krysse «ja» eller «nei».

Ved å krysse «ja» har du altså kjøpt en gjenstand «som den er» og du kan heller ikke bruke kjøpslovens § 19 mot selger. Finner du noen feil på kjøpsgjenstanden, og du ikke kan påvise at selger har forsøkt å lure deg, vil det være veldig vanskelig å kreve en eller annen form for kompensasjon fra selger.

Godta «solgt som den er» forbehold – ikke godta «fraskrivelse av kjøpslovens § 19»

Vår klare anbefaling er at du ikke går med på å fraskrive deg kjøpslovens § 19. Grunnen til det er enkelt og greit at hvis det skulle skje noe med gjenstanden må selger ha opptrådt bevisst illojalt for at du skal ha en sak. Det er i mange tilfeller vanskelig å bevise. Er gjenstanden i vesentlig dårligere stand enn det du kunne forvente, uten skyld hos selger, blir det vanskelig å vinne frem.

Hvis du allikevel skulle akseptere å fraskrive deg kjøpslovens § 19 anbefaler vi at du tenker deg grundig om. Et slikt forbehold burde også gjenspeile seg i prisen. Er det snakk om en dyr gjenstand kan det uansett være greit å vente. Du må alltid tenke på hva konsekvensene er hvis noe skulle skje med gjenstanden.

Kjøp fra en forhandler er ofte et tryggere valg

Dersom du kjøper en gjenstand fra en forhandler gjør du som regel et tryggere kjøp. Er selger en profesjonell part er man beskyttet av forbrukerkjøpsloven. Den er strengere overfor selger og tillater ikke at man avtaler seg bort fra viktige mangelsbestemmelser. Du må allikevel være påpasselig. Selger kan ta visse forbehold i kontrakten som er viktig å være bevisst på.

Bruk av advokat 

Vår erfaring med selges som den er case, er at det ofte lønner seg å bruke advokat i saker hvor tvistegjenstanden ikke er ubetydelig. Det er mange feller man kan gå i og en advokat kan påse at du ikke går i disse fellene. Det er viktig at advokaten kommer på banene så raskt som mulig. En av de største fallgruvene er at du gjør noe feil i reklamasjonsprosessen.

Hvis du oppdager at gjenstanden du har kjøpt har en feil og du reklamerer for sent, eller reklamasjonen ikke oppfyller vilkårene, har det ingenting å si hvor god sak du har. Du er for sent ute med å melde i fra og du kan ikke kreve noe fra selger.

En advokat ser også saken utenifra. Når man er i en konflikt med selger ser man saken kun fra eget perspektiv. Det kan da være lurt å få en utenforstående til å vurdere saken din. I noen tilfeller kan det være lurt å legge saken død. Selv om du mener at saken er god, er det ikke sikkert du kan bevise det. En advokat vil kunne gi deg en vurdering fra et objektivt perspektiv.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med tvister i forbindelse med kjøp og salg av gjenstander. Ta gjerne kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en «solgt som den er» sak å gå videre med.

Dekning av advokatutgifter

Gjennom ulike forsikringsordninger er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Relatert: