fbpx

Skjerpen Bugge

Hva er et «solgt som den er» forbehold  

solgt som den er
Innholdsfortegnelse

Hva er egentlig et «solgt som den er» forbehold?

De alminnelige standardkontrakter som benyttes ved kjøp og salg av brukte gjenstander har et punkt hvor man kan ta forbehold om at gjenstanden «selges som den er». Mange tror da at selger har fraskrevet seg ethvert ansvar for feil og mangler ved gjenstanden.

Det stemmer imidlertid ikke.

Selger kan ikke løpe fra ansvaret ved kun å ta inn et «selges som den er» forbehold.

Kjøper har fortsatt viktige rettigheter etter kjøpsloven.

En gjenstand kan være nesten hva som helst –

og så videre er eksempler på gjenstander.

«Solgt som den er» kan betegnes på flere måter

Uttrykket «selge som den er» kan betegnes på flere måter, blant annet benyttes også «som forvist», «uten garanti», «as is» eller «uten ansvar for mulige feil og mangler». Uavhengig av hvilken formulering som brukes er virkningen den samme.

Solgt som den er uten garanti
Solgt som den er uten garanti

«Solgt som den er» i kjøpsretten

En gjenstand har etter kjøpslovens § 19 en mangel, selv om den er solgt «som den er» hvis selger har;

  • Gitt deg uriktige opplysninger
  • Holdt tilbake opplysninger
  • Gjenstanden var i vesentlig dårligere stand enn det du kunne forvente

Selger har en plikt til å gi deg riktige opplysninger og fortelle deg om feil og mangler hvis han en klar over det. Selger kan for eksempel ikke la være å fortelle deg om at bilen tidligere har vært kondemnert eller at kilometertelleren er jukset med.

Har selger vært uredelig i kommunikasjonen med deg, har det ingenting å si at han har tatt inn et «som den er» forbehold.

Skulle det vise seg at gjenstanden er i vesentlig dårligere stand enn det du kunne forvente kan du også ha krav mot selger. Selger trenger da ikke ha opptrådt uredelig. Spørsmålet er om du objektivt sett kunne forvente mer av gjenstanden.

Ved bruktkjøp kan gjenstanden ha mindre feil uten at det er en mangel. Dette gjelder særlig hvis gjenstanden er en del år gammel. Noen små avvik må du påregne. Er det derimot snakk om en relativt ny vare kan du forvente mer, og det trenger ikke være snakk om en alvorlig feil for å gjøre selger ansvarlig.

Det er ikke mulig å gi noen fasit på hva som skal til for at gjenstanden har en mangel. Alt beror på en helhetsvurdering, hvor alder og pris er viktige momenter.

Kan selger fraskrive seg alt ansvar

Kan selger fraskrive seg alt ansvar Selges som den er
Kan selger fraskrive seg alt ansvar – Selges som den er

I forskjellige standardkontrakter som verserer kan man i tillegg til å kunne ta et «som den er» forbehold, ta inn et forbehold om at kjøpslovens § 19 ikke skal gjelde. I kontrakter man finner på finn.no er det inntatt et punkt som lyder;

«Fraskrivelse av rettigheter, Det følger av kjøpslovens § 19 at det kan foreligge mangel ved bilen selv om bilen er solgt «som den er». I en kjøpsavtale mellom to private kan kjøper fraskrive seg retten til å gjøre mangler gjeldende etter kjøpslov § 19».

Her er det to ruter, hvor du enten kan krysse «ja» eller «nei».

Ved å krysse «ja» har du altså kjøpt en gjenstand «som den er» og du kan heller ikke bruke kjøpslovens § 19 mot selger. Finner du noen feil på kjøpsgjenstanden, og du ikke kan påvise at selger har forsøkt å lure deg, vil det være veldig vanskelig å kreve en eller annen form for kompensasjon fra selger.

Godta «solgt som den er» forbehold – ikke godta «fraskrivelse av kjøpslovens § 19»

Vår klare anbefaling er at du ikke går med på å fraskrive deg kjøpslovens § 19. Grunnen til det er enkelt og greit at hvis det skulle skje noe med gjenstanden må selger ha opptrådt bevisst illojalt for at du skal ha en sak. Det er i mange tilfeller vanskelig å bevise. Er gjenstanden i vesentlig dårligere stand enn det du kunne forvente, uten skyld hos selger, blir det vanskelig å vinne frem.

Hvis du allikevel skulle akseptere å fraskrive deg kjøpslovens § 19 anbefaler vi at du tenker deg grundig om. Et slikt forbehold burde også gjenspeile seg i prisen. Er det snakk om en dyr gjenstand kan det uansett være greit å vente. Du må alltid tenke på hva konsekvensene er hvis noe skulle skje med gjenstanden.

Kjøp fra en forhandler er ofte et tryggere valg

Dersom du kjøper en gjenstand fra en forhandler gjør du som regel et tryggere kjøp. Er selger en profesjonell part er man beskyttet av forbrukerkjøpsloven. Den er strengere overfor selger og tillater ikke at man avtaler seg bort fra viktige mangelsbestemmelser. Du må allikevel være påpasselig. Selger kan ta visse forbehold i kontrakten som er viktig å være bevisst på.

Bruk av advokat 

Vår erfaring med selges som den er case, er at det ofte lønner seg å bruke advokat i saker hvor tvistegjenstanden ikke er ubetydelig. Det er mange feller man kan gå i og en advokat kan påse at du ikke går i disse fellene. Det er viktig at advokaten kommer på banene så raskt som mulig. En av de største fallgruvene er at du gjør noe feil i reklamasjonsprosessen.

Hvis du oppdager at gjenstanden du har kjøpt har en feil og du reklamerer for sent, eller reklamasjonen ikke oppfyller vilkårene, har det ingenting å si hvor god sak du har. Du er for sent ute med å melde i fra og du kan ikke kreve noe fra selger.

En advokat ser også saken utenifra. Når man er i en konflikt med selger ser man saken kun fra eget perspektiv. Det kan da være lurt å få en utenforstående til å vurdere saken din. I noen tilfeller kan det være lurt å legge saken død. Selv om du mener at saken er god, er det ikke sikkert du kan bevise det. En advokat vil kunne gi deg en vurdering fra et objektivt perspektiv.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med tvister i forbindelse med kjøp og salg av gjenstander. Ta gjerne kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en «solgt som den er» sak å gå videre med.

Dekning av advokatutgifter

Gjennom ulike forsikringsordninger er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Relatert:

Ofte stilte spørsmål

Hva er skjulte feil og mangler ved salg av bil?

Skjulte feil og mangler er feil eller mangler ved en bil som ikke er synlige ved vanlig undersøkelse. Dette kan være feil som ikke oppdages før etter at kjøpet er gjennomført. Skjulte feil og mangler er selgers ansvar og kan føre til prisavslag eller heving av kjøpet.

Hva er forskjellen mellom å selge en bil som den er og uten reklamasjonsrett?

Å selge en bil som den er betyr at selger fraskriver seg ansvaret for eventuelle feil og mangler ved bilen. Dette innebærer at kjøperen overtar risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler. Å selge en bil uten reklamasjonsrett betyr at selger ikke gir noen garanti eller reklamasjonsrett til kjøperen.

Hva betyr det å selge en bil som forevist?

Å selge en bil som forevist betyr at selger viser frem bilen og lar kjøperen undersøke den grundig før kjøpet gjennomføres. Dette innebærer at selger ikke gir noen garanti eller reklamasjonsrett til kjøperen.

Hva er kjøpsloven paragraf 19?

Kjøpsloven paragraf 19 omhandler varer som selges «som de er». Paragrafen fastslår at selv om en vare er solgt «som den er», kan den likevel ha en mangel hvis den ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om varen, dens egenskaper eller bruk.

Hva bør man være oppmerksom på ved kjøp av en bil som selges som den er?

Ved kjøp av en bil som selges som den er, bør man være oppmerksom på at man overtar risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler ved bilen. Det er derfor viktig å undersøke bilen nøye før man kjøper den og å være klar over at man ikke har noen garanti eller reklamasjonsrett.

Er det lovlig å selge en bil som den er uten noen form for garanti?

Ja, det er lovlig å selge en bil som den er uten noen form for garanti. Selgeren må imidlertid opplyse om eventuelle feil og mangler ved bilen, og kjøperen bør være klar over at man ikke har noen garanti eller reklamasjonsrett.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.