fbpx

Skjerpen Bugge

Kjøpt kondemnert bil 

Kjøpt kondemnert bil 
Innholdsfortegnelse

Kjøpt kondemnert bil?

Det er ikke noe i veien med å selge en bil som har vært kondemnert, men da må selger ha gjort deg uttrykkelig oppmerksom på det. Dersom du finner ut at bilen du har kjøpt tidligere har vært kollisjonsskadet, og selger har unnlatt å gi opplysninger om det, kan du ha krav mot selger. 

At en bil har vært utsatt for en kollisjon vil ofte ha betydning for prisen. En kollisjonsskadet bil selges ofte til en vesentlig lavere pris. Derfor skal det også opplyses om skadenÅ unnlate å gi opplysninger om skaden er ikke bare uredelig av selger, man kan også gjøre at han må ta tilbake bilen, mot at du får pengene tilbake – heve kjøpet. 

Hva skjer hvis bilen har vært i en kollisjon? 

Hvis bilen etter en ulykke får så store skader at det ikke lønner seg å reparere den blir den ofte kondemnert. Det vil si at forsikringsselskapet overtar vraket, og selger den et verksted som kan reparere den hvis de finner det økonomiske forsvarlig.  

Blir bilen reparertkan den bli selges på nytt.  

Hva gjør jeg hvis selger har holdt tilbake opplysninger 

Det første du må gjøre er å klage til selger – reklamere. Send en epost til selgerog skriv at du har funnet ut at bilen har vært kollisjonsskadet. Gjør selger også oppmerksom på at du kommer til å fremsette et krav. Har du bestemt deg for at du ønsker å heve kjøpet gir du beskjed om det.   

I slike saker er det helt avgjørende å gi selger beskjed så snart du har funnet ut, eller mistenker at bilen kan ha vært kollisjonsskadetGlemmer man, eller reklamerer for sent, kan man miste viktige rettigheter. 

Har du kjøpt bilen av en privatperson er det en absolutt reklamasjonsfrist på to år. Er bilen kjøpt av en forhandler er fristen fem år. Det står i kjøpslovens § 32 og forbrukerkjøpslovens § 27.  

Allikevel, må du reklamere «innen rimelig tid» etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som anses som «rimelig tid» er det ikke et sikkert svar på, men man kan ikke la det drøye ut.  

I forbrukerkjøp er det minimum to måneder, dette gjelder ikke hvis du har kjøpt bilen av en privatperson. Vi anbefaler alltid at man reklamerer med en gang man oppdager at noe er feil.  

Manglende opplysninger om kollisjonsskade – er det en mangel? 

Ved kjøp og salg av brukte biler bruker man som regel en kontrakt hvor det står at bilen er «solgt som den er». Mange tror da at hvis man finner feil på bilen så er det ingenting å gjøre med. Man må da bare leve med at bilen ikke var som forespeiletDet er imidlertid ikke helt riktig. Et «som den er»-forbehold har begrenset rekkevidde.  

Det følger nemlig av kjøpslovens § 19 og forbrukerkjøpslovens § 17 at hvis selger har gitt uriktige/mangelfulle opplysninger om bilen eller den er i «vesentlig dårligere stand» enn det du kunne forvente, kan bilen være mangelfull.  

At selger har unnlatt å gi opplysninger om en kollisjonsskade gjør ofte at bilen har en mangel, selv med et «som den er»-forbehold. Du har da en del rettigheter.  

Dine rettigheter – hva kan du kreve hvis du kjøpt kondemnert bil 

Har bilen feil og mangler kan du fremsette krav mot selger. Ifølge loven kan man kreve at selger reparerer feilen, prisavslag eller heving av bilkjøpet – få pengene tilbake. I saker som dreier seg om manglende opplysninger om tidligere kollisjonsskade så vil naturlig nok ikke bilen kunne repareres. Det som da er aktuelt er prisavslag eller heving av kjøpet.  

Prisavslag for kjøpt kondemnert bil

Et prisavslag er en kompensasjon for at bilen du har kjøpt har lavere verdi på grunn av at den har vært kondemnertHva prisavslaget skal settes til er i mange tilfeller vanskelig å angi. Spørsmålet er hvor mye mindre bilen er verdt på grunn av kollisjonsskadenkontra tilsvarende bil uten kollisjonsskaden. Det er ikke utenkelig at bilen kan ha falt så mye som 30 – 40% i verdi. For å vurdere verdiforringelsen må man ofte få hjelp av en sakkyndig. 

Kjøpt kondemnert bil 
Kjøpt kondemnert bil 

Heving av bilkjøpet  

Det som kanskje er mest aktuelt hvis du oppdager at bilen har vært kondemnert er heving av bilkjøpet – få pengene tilbake. Denne typen problemstillinger er mye behandlet i domstolen og forbrukerklageutvalget. Vi ser at mange saker ender med at kjøper vinner frem med sitt krav om heving av bilkjøpet.  

Bruk av advokat i saker mot bilselger 

Det kan ofte være lurt å ta kontakt med advokat hvis du har kjøpt en bil med feil og mangler. Bilselger, som har unnlatt å opplyse om tidligere kollisjonsskade kan være vanskelig å forholde seg til. Han har kanskje slitt med å selge bilen, og ønske ikke å ta den tilbake igjen. Mange opplever fortvilelse i slike situasjoner, og har behov for bistand.  

En advokat vil passe på at du ikke mister viktige rettigheter. For eksempel hvis du ikke reklamerer tidsnok eller reklamasjonen ikke oppfyller lovens krav er sjansen for at du vinner frem litenDu må da leve med at du har kjøpt en kondemnert bil, som du kanskje ikke får videresolgt, i hvert fall ikke til riktig pris.    

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med å føre saker mot bilselger. Vårt firma samarbeider med dyktige biltekniske fagfolk over hele landet Ta gjerne kontakt med oss, hvis du tror du har en sak. Vi vurderer saken om kjøpt kondemnert bil gratis.  

Dekning av advokatutgifter 

bilforsikringen din er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.  

 

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer når en bil blir kondemnert?

Når en bil blir kondemnert, betyr det at forsikringsselskapet mener at det ikke er økonomisk lønnsomt å reparere bilen etter en kollisjon eller annen skade. Forsikringsselskapet vil derfor avskilte bilen, og den vil ikke kunne brukes på veien igjen før den er reparert og godkjent av Statens vegvesen.

Kan man kjøpe kondemnerte biler?

Ja, det er mulig å kjøpe kondemnerte biler. Imidlertid er det viktig å være klar over at det kan være risikabelt å kjøpe en slik bil, da det kan være vanskelig å få forsikring på den, og den kan ha skjulte skader som kan være dyre å reparere.

Hvor mye skade på bil før kondemnering?

Det er ingen fastsatt grense for hvor mye skade en bil kan ha før den blir kondemnert. Forsikringsselskapet vil vurdere hver enkelt sak individuelt og avgjøre om det er økonomisk lønnsomt å reparere bilen eller ikke.

Hva skjer med billån når bilen kondemneres?

Dersom du har et billån på en bil som blir kondemnert, vil du fortsatt være ansvarlig for å betale lånet. Imidlertid vil forsikringsselskapet normalt sett utbetale erstatning for bilen, og du kan bruke disse pengene til å betale ned på lånet.

Grense for kondemnering av bil

Det er ingen fastsatt grense for når en bil skal kondemneres. Forsikringsselskapet vil vurdere hver enkelt sak individuelt og avgjøre om det er økonomisk lønnsomt å reparere bilen eller ikke.

Kondemnering av bil med lån

Dersom du har et lån på en bil som blir kondemnert, vil du fortsatt være ansvarlig for å betale lånet. Imidlertid vil forsikringsselskapet normalt sett utbetale erstatning for bilen, og du kan bruke disse pengene til å betale ned på lånet.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.