fbpx

Skjerpen Bugge

Kjøpt båt av privatperson med feil og mangler – Advokatbistand 

Bilde båt forside (1)
Innholdsfortegnelse

Kjøpt båt av privatperson med feil og mangler – Advokatbistand

Båt er ofte en stor investering. Mange har kanskje spart i lang tid for å kunne kjøpe seg drømmebåten. Det er derfor utrolig kjedelig å finne feil og mangler på båten etter å ha overtatt den. 

Heldigvis så skjer det ikke så ofte. Kjøper får akkurat den båten som selger annonserte. Det er kun unntaksvis at kjøper finner feil og mangler, og at det oppstår en konflikt med selger etter handelen. 

Hvis man ikke kommer noen vei med selger kan det i mange tilfeller være lurt å ta kontakt med en advokat. En advokat kan vurdere saken fra utenifra. Det er ofte man tror at man har et krav, men at man i realiteten ikke har det, eller at det kan være vanskelig å vinne frem med sitt krav på grunn av ulike bevismessige årsaker. 

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med båtsaker. Hos oss får du alltid en gratis vurdering av din sak. 

Hvilke rettigheter har du 

Kjøpsloven gir deg gode rettigheter hvis du har kjøpt en båt med feil og mangler. Det er i utgangspunktet fire selvstendige krav du kan fremsette overfor selger. 

 • Retting 
 • Prisavslag 
 • Heving av kjøpet 
 • Erstatning 

Hva er retting 

Retting betyr at selger reparerer det som er feil på båten. Hvis selger tar tak i saken med en gang du klager til han, og reparerer det du mener er feil, så er saken ofte løst. 

Det er imidlertid ikke alltid det skjer. Ofte er selger ikke enig i at det du klager over er en kjøpsrettslig feil og avviser kravet. Det er i disse tilfellene man må se etter andre alternativer. Prisavslag eller heving av kjøpet er krav som i så fall kan bli aktuelt. 

Prisavslag  

Prisavslag er at selger skal gi deg tilbake deler av det du betalte for båten. Hvor mye selger skal gi deg tilbake kommer an på hvilken feil det er snakk om. Er det for eksempel drevet som er ødelagt skal selger gi deg tilbake så mye penger det koster å reparere drevet. Er det andre feil det er snakk om, som kanskje ikke lar seg enkelt reparere, men som medfører at båten faller i verdi, skal selger gi deg tilbake differansen mellom verdien på båten i feilfri stand og den standen den er i med feilen.

Bilde inne i artikkel

Heving av båtkjøpet – få pengene tilbake 

Heving av båtkjøpet betyr at du får tilbake pengene som du ga for båten, og selger får tilbake båten. Det er imidlertid ikke enhver feil som gir rett på å heve kjøpet. Det må være snakk om et «vesentlig kontraktsbrudd». 

Hva som karakteriseres som et «vesentlig kontraktsbrudd» er ikke alltid like lett å finne ut av. Feil som enkelt lar seg reparere faller stort sett utenfor. Det må være tale om alvorlige feil, som er kostbart å reparere. 

Om feilen kan anses som et «vesentlig kontraktbrudd» beror ofte på en helhetsvurdering. Viktige momenter i denne vurderingen er; 

 • Hvor gammel er båten? Jo nyere båten er jo mer kan du forvente. Er båten ny skal du i utgangspunktet forvente en feilfri båt.
 • Hvor mye kostet båten? Du skal forvente mer av en dyr båt enn en billig båt 
 • Hvilken type feil er det snakk om? En feil som er vanskelig eller kostbart å reparere taler for at feilen er et «vesentlig kontraktsbrudd». 
 • Har selger gitt deg uriktige opplysninger? Har selger gitt uriktige opplysninger om båten, eller har selger forsøkt å skjule en feil senkes terskelen for å karakterisere feilen for et «vesentlig kontraktsbrudd»

Erstatning 

Erstatning kan du kreve i tillegg retting, prisavslag og heving av båtkjøpet. 

Erstatning er ekstrakostnader du har hatt fordi båten har en feil eller mangel. Typiske eksempler på utgifter du kan kreve erstattet er; 

 • Utgifter til redning
 • Utgifter til undersøkelse av båten
 • Utgifter til sakkyndig
 • Nødvendig utbedring 
 • Reiseutgifter

Reklamasjon – gi selger beskjed om at båten har en feil

Det første, og kanskje viktigste du gjør er å reklamere til selger. Å reklamere betyr å klage. I kjøpsloven er det en absolutt reklamasjonsfrist på to år. 

Selv om den absolutte reklamasjonsfristen er to år, må du allikevel reklamere «innen rimelig tid» fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som er «rimelig tid» er det ikke et sikkert svar på. 

Det som er sikker er at du ikke la det drøye ut. Man må ikke legge bort saken og tenke at man tar fatt på reklamasjonen på et senere tidspunkt. Vår anbefaling er at du reklamerer straks du oppdager en feil. Gjør dette selv om du ikke har fått anledning til å utrede saken fullt ut. 

Det er også viktig at du reklamerer skriftlig. Grunnen til det er at du må kunne bevise at du har reklamert. Reklamerer du kun til selger over telefon har du ingen bevis for at du faktisk har reklamert. Nekter selger for at du har reklamert kan du miste eventuelle krav du måtte ha. Det er nemlig du som må bevise at du har reklamert. 

Bruk spesialisert advokat

Det er ofte lurt å ta kontakt med advokat så snart du oppdager at båten har en feil eller mangel. Vår erfaring er at saker i mangel tilfeller løser seg raskt og enkelt hvis man får juridisk bistand før saken har pågått for lenge. 

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS bred erfaring med saker som dreier seg om kjøp og salg av båt. Vi samarbeider med båtspesialister over hele landet som bistår oss med båttekniske vurderinger. Vi vurderer gratis om du har en sak å gå videre med. Ta gjerne kontakt med oss. 

Dekning av advokatutgifter

Gjennom båtforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning. 

For øvrig samarbeider vi med en del foreninger. Er du medlem av en av disse vil du få rabatterte priser og ander fordeler. Vi undersøker alltid om du er tilknyttet en av våre samarbeidspartner.  

 

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.