fbpx

Skjerpen Bugge

Kjøpt båt med feil og mangler

Båt9
Innholdsfortegnelse

Båt er forbundet med en følelse av frihet og glede. Det å kjøre rundt på vannet med båt er også for mange en livsstil. Det er da utrolig ergerlig å ha kjøpt en ny båt som ikke svarer til forventningene.

Du la til grunn det selger opplyste om båten, men så viser det seg at det ikke stemmer. Selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger.

Hva gjør man da? Det er viktig å finne ut helt konkret hva som er feil. Har feilen kommet i ditt eie eller var det en mangel på tidspunktet du overtok båten. I mange tilfeller ser vi at feilen har vært skjult og at den ikke var mulig å oppdage ved levering.

Feilen var der på kjøpstidspunktet

Hvis du kan påvise at båten hadde en feil eller mangel når du kjøpte den, så kan dette være en feil selger må ansvarlig for.  Du vil da ha et reklamasjonskrav mot selger.

Du kan lese mer om reklamasjon i en av våre mange artikler ved å trykke her.

Hvordan skal du dokumentere feilen overfor selger

Det er viktig å ta bilde av det som måtte være feil, eksempelvis skroget, giret, drevet, motoren eller andre ting for den saks skyld. Det er deretter viktig å sende disse bevisene til selger, med en forklaring av feilen slik at selger kan ta stilling til reklamasjonen din.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har hjulpet mange uheldige båtkjøpere med reklamasjoner overfor selger. Hos oss får du en gratis vurdering av om du har en sak mot selger.

Selger aksepterer å ta båten tilbake

I enkelte tilfeller ser vi at selger erkjenner at båten hadde en mangel, og aksepterer en form for kompensasjon eller heving av båtkjøpet – pengene tilbake.

Dette avhenger imidlertid av hva som er feil ved båten. Her er bevisene viktig som pressmiddel overfor selger. Legger du saken frem på en riktig måte øker sannsynligheten for at saken blir løst raskt.

Selger aksepterer ikke å ta båten tilbake

Ofte kommer selger med at feilen eller mangelen ikke er noe han skal svare for. Vi hører stadig argumenter som at dette er bruk og elde, eventuelt at feil og mangler er noe du må regne med.

Hvis det er tilfellet kan det være lurt å ta kontakt med en båtkyndig. Han kan skrive en rapport på hva som er feil med båten og om feilen var der når du kjøpte den. En slik rapport koster noe, men dette er en god investering. En sakkyndigrapport kan være helt avgjørende for resultatet i saken.

Selger sier at båtene er «solgt som den er»

Det er ikke uvanlig at båten selges «som den er». Det betyr imidlertid ikke at båten kan ha feil og mangler.

Båten kan ikke være i vesentlig dårligere stand enn det du kan forvente. Det følger av kjøpslovens § 19 bokstav a. Om båten er i «vesentlig dårligere stand» beror på en konkret vurdering. Momenter i denne vurdering er;

  • Hva kostet båten
  • Hva sto i kontrakten
  • Er det tatt forbehold
  • Betalte du markedspris
  • Hvor mye koster det å reparere feilen
  • Alder
  • Hva kunne du forvente
  • Er det gitt garanti
  • Har selger gitt uriktige opplysninger
  • Har selger holdt tilbake opplysninger

Og har selger gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger kan han ikke gjemme seg bak et forbehold  «solgt som den er». Det følger av kjøpslovens § 19 bokstav b og c.

Uriktige eller manglende opplysninger fra selger

Selger plikter å gi riktige opplysninger om båten. Selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt. Det vil at selger ikke kan si at du har undersøkt båten, så dermed er feilen ditt ansvar. Det må også være sånn fordi det er selger som vet mest om båten.

Men hvis du har gjort forundersøkelser av båten som kunne avdekket feilen, kan det være vanskelig å si at båten har en mangel. Det er derfor viktig å undersøke båten grundig slik at man ikke kommer opp i en slik situasjon.

Båt i havn

Heving av båtkjøpet – pengene tilbake

Det er ikke sjelden at kjøper ønsker pengene tilbake fordi det er avdekket feil ved båten. Å få pengene tilbake er det som kalles heving i kjøpsretten. For at kjøpet skal heves, må det foreligge et vesentlig kontraktsbrudd. Dette er en skjønnsmessig vurdering og ikke like lett for den som ikke er vant med å tolke regler.

Det skal en del til for å heve et kjøp, det kommer an på mange momenter som skal vurderes opp mot hverandre. Spesielt viktig er det å se om selger har vært uredelig eller på annen måte holdt igjen opplysninger som har forledet deg.

Dette momentet ser vi at ofte kan vippe en sak i kjøpers favør. Det er verdt å merke seg at selger kan tilby å rette feilen og det er noe som kan gjøre heving vanskelig.

I de tilfellene selger sier nei til å heve kjøpet, og samtidig ikke tilbyr seg å fikse feilen, har selger da tapt muligheten til å avhjelpe mangelen. Det vil si at selger ikke lengre har den lovbestemte retten til å avhjelpe mangelen.

Dette er en tabbe vi ser selgere ofte gjør. Mange selgere kunne vært tjent med å komme tidlig på banen og bistått kjøper med å rette feilen. I stedet blir det en lang prosess og til slutt må selger gi kjøper pengene tilbake – heve båtkjøpet.

Ta kontakt med oss

Ta gjerne kontakt med oss om du mener at båten du har kjøpt ikke svarer til dine forventning.

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang erfaring med båtsaker og vi kan gi deg råd om hvordan du skal forholde deg til selger. Vi samarbeidet også med båteksperter over hele landet.

Advokatutgifter dekkes av forsikringsselskapet 

I båtforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Artikler 

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.