fbpx

Skjerpen Bugge

Innholdsfortegnelse

Reklamasjon i kjøpsrettslig forstand betyr å varsle selger om at du vil gjøre et krav gjeldende på grunn av f. eks en feil eller mangel.

Det er to regelsett som gjør seg gjeldende ved kjøp av varer. Dersom du kjøper en vare av en privatperson er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Kjøper du en vare av en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder.

Reklamasjonsfrister i kjøpsloven

Den absolutte fristen

Det fremkommer av kjøpsloven en absolutt og en relativ reklamasjonsfrist.Den absolutte reklamasjonsfristen er to år. Det vil si at du må reklamere innen to år etter at du overtok tingen. Imidlertid kan det være at selger har påtatt seg ansvar eller gitt garanti for en lengre periode. Dette ser vi sjelden i praksis.

Den relative reklamasjonsfristen

Utgangspunktet at det må reklameres innen «rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget at tingen hadde en feil/mangel. Hva som ligger i «rimelig tid» beror på en helhetsvurdering. Momenter i en slik vurdering er;

  • Kontraktstype
  • Forholdet mellom partene
  • Kutyme
  • Muligheten til å oppdage mangelen
  • Kunnskap

I forbrukerkjøpsloven er reklamasjonsfristen satt til minimum to måneder. Dette er ikke presisert i kjøpsloven. Hvor lang tid du har på å reklamere beror på en konkret vurdering.

Overholder du ikke reklamasjonsfristen kan du miste muligheten til å fremsette mangelskrav.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS jobber daglig med reklamasjonssaker. Har du noen spørsmål i forbindelse med en reklamasjon er det bare å ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne i reklamasjonssaken.

Unntak fra reklamasjonsfristen

Det er viktig å merke seg at det er et unntak fra reklamasjonsfristen i kjøpslovens § 32. Unntaket følger av kjøpslovens § 33.

Ifølge kjøpslovens § 33 fremkommer det at reklamasjonsfristen i § 32 ikke gjelder under gitte forutsetninger. Forutsetningen er at selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Reklamasjonsfrister i forbrukerkjøp

Den absolutte fristen

I forbrukerkjøpsloven er det også en absolutt og relativ reklamasjonsfrist. Det fremkommer av forbrukerkjøpsloven § 27. Den absolutte reklamasjonsfristen er 2 år eller 5 år dersom tingen eller deler av tingen er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år.

I reklamasjonssaker som dreier seg om f.eks bil, båt, bobil og bolig er hovedregelen 5 år. Dette fordi disse produktene har en forventet levetid på godt over 2 år.

Den relative reklamasjonsfristen

I forbrukerkjøpsloven er lengden på den relative reklamasjonsfristen presisert i loven. Det følger av forbrukerkjøpslovens § 27. Her fremkommer det at fristen aldri kan være kortere enn 2 måneder etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen/mangelen.

Fristen er ikke absolutt, men går det mer enn 2 måneder bør det være en god grunn til at du har ventet.

Oppsummeringsvis kan vi si at fristen for å reklamere er relativt kort. Vi anbefaler derfor at du reklamerer så snart du oppdager at tingen har en feil eller mangel.
.

Artikler

Ofte stilte spørsmål

Hvilke rettigheter har jeg ved reklamasjon av en bil?

Når det gjelder reklamasjon av en bil, har du som forbruker rett til å reklamere på feil ved bilen i henhold til kjøpsloven. Dersom feilen oppdages innen to år etter at du har tatt bilen i bruk, har du rett til å reklamere. Det er viktig å merke seg at det er selger som har bevisbyrden for at feilen ikke var til stede ved levering. Dersom feilen ikke kan repareres, har du som forbruker rett til å heve kjøpet eller kreve prisavslag.

Hva kan jeg gjøre hvis skoene jeg kjøpte går i stykker for tidlig?

Dersom skoene du har kjøpt går i stykker for tidlig, har du som forbruker rett til å reklamere på produktet i henhold til kjøpsloven. Det er viktig å merke seg at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen. Hvor lang tid som er rimelig vil variere avhengig av produktet og feilen. Dersom reklamasjonen blir godkjent, kan du kreve reparasjon, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet.

Hvilken sammenheng er det mellom garanti og reklamasjonsrett?

Garanti og reklamasjonsrett er to forskjellige ting. Garanti er en frivillig avtale mellom selger og kjøper som gir deg som forbruker ekstra rettigheter ut over det som følger av loven. Reklamasjonsrett er en lovfestet rettighet du har som forbruker når du kjøper en vare eller tjeneste. Dersom det oppstår en feil ved produktet, kan du reklamere på produktet i henhold til kjøpsloven uavhengig av om det er gitt garanti eller ikke. Det kan likevel være lurt å sjekke hva garantien dekker, da den kan gi deg ekstra rettigheter.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.