fbpx

Skjerpen Bugge

Heving av båtkjøp: Pengene tilbake etter båtkjøp 

Heving av båtkjøp

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på saker som dreier seg om heving av båtkjøp.

Båtsesongen er snart i gang og mange gleder seg til å sjøsette båten eller kjøpe ny båt. Enkelte ganger går gleden av å ha kjøpt ny båt over til fortvilelse. Båten ble for eksempel annonsert som «strøken», men etter nærmere undersøkelser så viser det seg at det ikke stemmer.

Selger kan også ha opptrådt illojalt ved å gi uriktige opplysninger om båten. Kjøper kan ofte føle seg lurt i slike situasjoner.

Har du opplevd noe slikt. Ta kontakt med oss på telefon eller epost.

Hos oss får du en gratis førstevurdering.

Pengene tilbake etter båtkjøp

Pengene tilbake etter båtkjøp

Kan jeg heve båtkjøpet – få tilbake pengene?

For å kunne heve et båtkjøp – få tilbake pengene – må båten avvike fra det som ble avtalt. Heving er en streng sanksjon overfor selger og det skal derfor noe til. Hva som rent faktisk skal til, kommer an på hvilken feil det er snakk om og hvordan selger har opptrådt.

Det som er viktig å se hen til i en hevingssak er;

  • Hva ble kommunisert i kjøpsprosessen
  • Hva fremkommer av salgsannonsen
  • Hva står i avtalen
  • Er båten kjøpt til markedspris
  • Er det dyrt å utbedre båten
  • Hvor gammel er båten
  • Hva kan man forvente å få for pengene
  • Har selger gitt uriktige opplysninger
  • Har selger unnlatt å gi vesentlige opplysninger
  • Andre forhold

Reklamasjon

Har du oppdaget forhold du mener avviker fra det avtalte må du reklamere. Gjør dette raskt. Det er frister som må overholdes. I reklamasjonen er det viktig at du skriver at du vil heve kjøpet.

ved heving av båtkjøp må du som eier sende reklamasjonskrav.

Les mer om reklamasjon her.

Hva skjer så med kjøpet?

Det hender at selger går med på heving av båtkjøp etter reklamasjonen er sendt. Erfaringsmessig skjer ikke dette så ofte. Selger går ofte til motmæle og i mange tilfeller kontakter selger advokat.

Det er da viktig å dokumentere hevingskravet. Skriftlige uttalelser fra båtkyndige er sentralt i en hevingssak. Det hender at et båtverksted kan bistå i en slik situasjon. Vi opplever imidlertid at uttalelser fra verksted ikke alltid er like godt skrevet. Og klarer du ikke underbygge kravet ditt henger hevingssaken i en tynn tråd.

Ta kontakt med oss

Ta gjerne kontakt med oss om du mener du har kjøpt en mangelfull båt. Vi har betydelig erfaring, og samarbeidet med båteksperter over hele landet.  Hos oss får du et gratis og hurtig svar.

I båtforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Relatert: