fbpx

Skjerpen Bugge

Forliksrådet

Forliksrådet

Rettssystemet vårt er lagt opp på den måten at man må ha dom hvis man skal kunne inndrive et krav man mener å ha mot en annen. Det kan man få i forliksrådet. Dommen blir et såkalt tvangsgrunnlag.

Dommen kan brukes til å få gjennomslag for det kravet man har ved at man får hjelp av namsmannen til inndrivelse.

Forliksklage

Men før man sender en forliksklage skal motparten ha mulighet til å gjøre opp for seg en siste gang. Derfor er det et krav at man sender et prosessvarsel etter tvisteloven § 5-2 før man oversender saken til forliksrådet.

Et prosessvarsel er et varsel om at man iverksetter en rettslig prosess hvis kravet ikke blir imøtekommet. Det er tilstrekkelig at varselet sendes pr epost.

En god forliksklage utformes ved at man skriver litt om bakgrunnen for saken, samt en redegjørelse av rettsreglene som kommer til anvendelse i akkurat din sak. Det er veldig viktig at forliksklagen er godt begrunnet, da forliksrådet bruker klagen til å sette seg inn i saken.

Saksgangen

Etter at du har sendt forliksklage skal forliksrådet pålegges motparten å skrive et tilsvar. Her må motparten ta stilling til kravet ditt. Etter dette kaller forliksrådet partene inn til ett rettsmøte. Det kan ta tid og vil avhenge av hvor i landet saken skal gå, ofte er det snakk om mange måneder.

Advokatbistand 

Det kan ofte være greit med en advokat dersom kravet har en viss størrelse. Små krav kan man ta seg av selv, men forliksrådet er ikke sammensatt av jurister, så det er en rettsinstans som ikke i like stor grad fokuserer på det rettslige som i tingretten.

Dessverre så ser vi at forliksrådet ikke alltid forstår den rettslige siden av saken. Ofte blir partene trukket inn mot midten og man opplever en «gi og ta situasjon» basert på rimelighetsbetraktninger. For krav over 30 000 – 40 000 kr kan det være greit med en advokat som ivaretar dine interesser og kan legge frem saken på en god måte.

Advokatutgifter

Advokat er ikke så dyrt som man skulle tro. Det finnes gode rettshjelpsordninger som kan dekke advokatutgiftene dine i forliksrådet.  Ofte vil husforsikringen, bilforsikringen, båtforsikringen eller innboforsikringen kunne dekke advokatutgiftene.

Du betaler kun en egenandel som vil ligge på 3 000 – 4 000 kr avhengig av hvilket selskap som forsikrer deg. Vi bistår med å undersøke dette for deg.

Har du en sak som du vurderer å sende til forliksrådet, ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om saken din er egnet for rettslig behandling.