fbpx

Skjerpen Bugge

Nabokrangler og Nabostrid

Nabo krangel
Innholdsfortegnelse

Nabokrangler kan skje overalt du bor. Et dårlig naboforhold og nabostrid kan utløses av mange ulike omstendigheter. Det kan være feil farge på huset, høye hekker, graving, sprengning, støy, lukt og ikke minst høye trær.

Rettsforholdet mellom naboer er regulert i naboloven.

Formålet med loven er å opprettholde en tålegrense naboene imellom. Eiendomsretten i Norge står sterkt, men det finnes grenser for hva man kan foreta seg, selv på egen eiendom.

Nabostrid og naborett

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialister oss på naborett. Ta gjerne kontakt med oss om du har kommet i konflikt med naboen. Hos oss får du en gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med.

Viktige bestemmelser i naboloven

Det er særlig to bestemmelser det er viktig å ha kjennskap til. Nabolovens § 2 og § 3.

Det følger av nabolovens § 2 «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg»

Spørsmålet som ofte dukker opp, er hva som anses å være unødvendig. Typisk er tiltak som har til formål å sjikanere naboen. Er det snakk om tiltak uten noe fornuftig formål kan det også faller inn under bestemmelsen, dette gjelder selv om det ikke berører naboen i stor grad.

Er treet i strid med naboloven

Er treet i strid med naboloven
I naboforhold er det erfaringsmessig uenigheter om trær det krangles mest om. Trærne har en stor betydning og av flere grunner. På den ene siden har trærne mye å si i forhold til solforholdene, skjerming og eiendommens karakter som sådan. På den andre siden kan trær skape frustrasjon hos naboen.

Mange opplever at naboens trær skygger for solen, de avgir mye nedfall og fare det kan være for at de brekker over på eiendommen. Nabolovens § 3 gir en god veiledning for om treet til naboen står ulovlig plassert. Av nabolovens § 3 fremkommer det;

naboens trær skygger for solen
Naboens trær skygger for solen

«Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten»

Bestemmelsen sier kort fortalt at trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden kan kreves fjernet dersom naboen ikke har en viktig grunn til å beholde det. Hva som er en viktig grunn beror på en helhetsvurdering. Det er ikke mulig å gi et svar med to streker under her.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er eksperter på tvister mellom naboer. Vi samarbeider med arborister og trefagkyndige over store deler av landet.  Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din personlige nabostrid.

Få dekket juridiske kostnader

Gjennom innboforsikring eller husforsikring er det ofte en rettshjelpsdekning som dekker  utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, betaler forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

Vi ordner med alt det praktiske.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg håndtere støy fra naboen?

Det kan være utfordrende å bo i nærheten av støyende naboer. Det første trinnet for å håndtere støy er å prøve å snakke med naboen din og finne en løsning som fungerer for begge parter. Hvis dette ikke fungerer, kan du kontakte borettslaget eller sameiet ditt for å se om de har noen retningslinjer eller prosedyrer for å håndtere støyende naboer. Hvis støyen fortsetter, kan du kontakte politiet.

Hvordan gi nabovarsel ved støy?

Hvis du ønsker å gi nabovarsel ved støy, kan du sende et brev eller en e-post til naboen din og informere dem om problemet. Vær høflig og respektfull i din kommunikasjon, og prøv å finne en løsning som fungerer for begge parter. Hvis problemet fortsetter, kan du kontakte borettslaget eller sameiet ditt for å se om de har noen retningslinjer eller prosedyrer for å håndtere støyende naboer.

Hvordan klippe hekken på min side av tomta?

Hvis du ønsker å klippe hekken på din side av tomta, kan du gjøre det så lenge du ikke skader hekken eller trærne på naboens side. Det er også viktig å sørge for at du ikke skaper problemer for naboen din ved å kaste avfall eller rusk over på deres eiendom. Hvis du er usikker på reglene for vedlikehold av hekker, kan du sjekke med borettslaget eller sameiet ditt.

Hvordan håndtere støy fra barn i borettslag?

Barn kan være støyende, spesielt når de leker eller har det gøy. Hvis du blir plaget av støy fra barn i borettslaget eller sameiet ditt, kan du prøve å snakke med foreldrene deres og finne en løsning som fungerer for alle. Hvis dette ikke fungerer, kan du kontakte borettslaget eller sameiet ditt for å se om de har noen retningslinjer eller prosedyrer for å håndtere støyende barn.

Hvem har ansvar for å vedlikeholde hekken mellom naboer?

I de fleste tilfeller er det begge naboene som har ansvar for å vedlikeholde hekken mellom dem. Dette betyr at begge parter må klippe hekken regelmessig og sørge for at den ikke blir en sikkerhetsrisiko. Hvis du er usikker på reglene for vedlikehold av hekker, kan du sjekke med borettslaget eller sameiet ditt.

Hva er reglene for støy fra oppussing i boligområder?

Hvis du planlegger å gjøre oppussingsarbeid i boligen din, er det viktig å være oppmerksom på reglene for støy i boligområder. I de fleste tilfeller er det tillatt å gjøre støyende arbeid mellom kl. 07.00 og kl. 19.00 på hverdager og mellom kl. 09.00 og kl. 18.00 på lørdager. Det er vanligvis ikke tillatt å gjøre støyende arbeid på søndager og helligdager. Hvis du er usikker på reglene for støy fra oppussing, kan du sjekke med borettslaget eller sameiet ditt.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.