fbpx

Skjerpen Bugge

Fukt og råte i campingvogn – Heve kjøp av campingvogn?

Campingvogn

Heve kjøp av campingvogn?

Campingvogn er for mange et godt alternativ til hytte eller annen type feriebolig. Noen velger å kjøpe en stasjonær vogn, mens andre velger en mobil variant.

Et ikke uvanlig problem med campingvogner er at de kan bli angrepet av fukt og råte. Jo eldre campingvognen er, jo høyere er risikoen for fukt og råte.

I denne artikkel forteller vi litt om hva du bør gjøre og hvordan en advokat kan hjelpe deg hvis du har oppdaget fukt og råte etter et campingvognkjøp.

Oppdaget fukt eller råte – hva gjør jeg da?

Det første du bør gjøre er å reklamere. Gjøres gjerne det med en gang du oppdager problemet. I reklamasjonen eller klagen som det også heter må du oppgi helt konkret de funnene du har gjort. Om du reklamerer muntlig, noe som juridisk sett skal holde, bør du definitivt følge opp reklamasjonen skriftlig. Det er nemlig slik at hvis du ikke kan bevise at du har reklamert, kan du miste viktige rettigheter.

Selger har i utgangspunktet rett til å utbedre det du har funnet av fukt og råte i campingvognen. Hvis selger vil utbedre det som er funnet av fukt, så må du få dette skriftlig bekreftet av selger. Som et utgangspunkt har selger da erkjent ansvar for fukt – og råteproblemene.

Dersom all kontakt går muntlig, og selger plutselig ombestemmer seg kan du få problemer. Du kan da ikke bevise at det er reklamert og heller ikke bevise at selger har kjent ansvar.

Er fukt og råte en kjøpsrettslig mangel?

Vi anbefaler alltid å inngå skriftlig kontrakt med selger og avtalen er utgangspunktet for vurderingen. Avtalen er da startstedet for mangelsvurderingen. I mange saker ser vi at det er tatt et «som den er» forbehold fra selger. Det betyr imidlertid ikke at han er fri for ansvar for eventuelle feil og mangler.

Om campingvognene har en mangel er ikke alltid like enkelt å svare på, men vi ser at fukt og råte ofte er mangel etter kjøpsloven. Man må særlig se på hva campingvognen kostet og alder. Det er også viktig å vurdere hvordan campingvognen ble omtalt av selger – opplysninger fra selger gir rettslig sett et bilde av kjøpers forventninger.

Hvis man ikke blir enig om fukt og råten var i campingvognen på kjøpstidspunktet må man i mange saker engasjere en sakkyndig. En dyktig sakkyndig kan i mange tilfeller tidfeste fukten. Det vil si at han kan si noe om fukten var i campingvognen når du kjøpte den.

Heving av campingvognkjøp etter oppdaget fukt og råte

Hvis selger ikke vil utbedre fukten og det er mye skader på campingvognen, kan det tenkes at du har krav på å heve kjøpet av campingvognen – få pengene tilbake. Denne vurderingen forutsetter at det er en mangel etter kjøpsloven. Om fukt eller råte representerer en kjøpsrettslig mangel er en bred vurdering der pris og alder samt opplysninger fra selger står sentralt.  Heving av kjøpet innebærer at selger må ta campingvognene tilbake og du får dine penger tilbake. I saker som går i Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget, ser vi at det legges til grunn at det er selger som må hente campingvognen hos kjøper. Det er også vanlig at selger må betale forsinkelsesrente på kjøpesummen og at kjøper gir et fradrag for vesentlig nytte. Vesentlig nytte betyr at du må betale noe til selger for at du allerede har brukt campingvognen.

Jeg vil beholde campingvognen men få avslag i prisen

Selv om man har oppdaget fukt og råte i campingvognen er det ikke alle som ønsker å heve kjøpet. Grunnen til det kan for eksempel være at man ikke får lån til ny campingvogn eller at det er vanskelig å få tak i en tilsvarende campingvogn. En god løsning vil da være å kreve et prisavslag i stedet for å fremsette krav om heving av kjøpet.

Et prisavslag kan da kompensere for at det er fukt og råte i campingvognen. Hvor stort prisavslag du kan kreve varierer. Det vanlige er å kreve et prisavslag som gjenspeiler kostnadene til å reparere fukten/råten.

Hvis man kan få en ekspert til å uttale seg noe om campingvognens verdifall på grunn av fukten/råten kan verdiforringelsen være et utgangspunkt for prisavslagets størrelse.

Selger nekter å heve kjøp av campingvogn eller gi meg et prisavslag

En ikke uvanlig problemstilling er at man har kjøpt en campingvogn med feil og mangler, men selger nekter å kompensere på noen måte. Hva gjør man dag?

Du har da tre alternativer. Du kan la saken ligge. Det vil si akseptere at du har kjøpt katta i sekken. Ønsker du å forfølge saken kan du da enten klage inn saken til forbrukerrådet eller forliksrådet. Begge instanser vil i første omgang forsøke å mekle mellom partene, men kommer man ingen vei vil du kunne få en avklaring i form av en dom.

Bruk advokat med kjøpsrett som spesialområde

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spisskompetanse på saker i forbindelse med tvister etter kjøp og salg av campingvogn eller andre automobiler.

Det som er helt avgjørende for å vinne en campingvognsak er at man får gode vurderinger fra takstmenn eller sakkyndige. Man kommer nesten aldri noen vei hvis man ikke bruker dyktige spesialister. En advokat alene er ofte ikke nok. Jussen står sentralt, men i mange saker er spørsmålet om du kan bevise at campingvognen hadde fukt og råte når du kjøpte den. En slik vurdering gjøres ikke av advokater, men av sakkyndige. Det er derfor vesentlig å ha et bredt nettverk av takstmenn og sakkyndige for å vinne saken. Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma samarbeider med dyktige takstmenn og sakkyndig over hele landet. I tillegg samarbeider vi med Norsk Bobilforening og Norsk Motorcykkel Union. Du kan derfor være trygg på at saken din er i de beste hender.

Hvis du trenger hjelp for å heve kjøp av campingvogn, ta kontakt med oss. Vi gir deg en gratis vurdering av saken. Dersom du er medlem av noen av våre samarbeidspartnere vil du i tillegg få andre fordeler.

Dekning av advokatutgifter

Gjennom ulike forsikringsordninger er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.