fbpx

Skjerpen Bugge

Klage på håndverker – Misfornøyd med arbeidet?

Klage på håndverker

Vi ser mange klage på håndverker – at håndverker i dag slurver mye. Grunnen til det kan være at mange bransjer presses veldig på pris og er avhengig av å utføre ting raskt. Det kommer flere og flere firmaer fra utlandet og ikke alle stiller de samme krav til utdanning og kompetanse.

Typiske arbeider som faller inn under håndverkertjenester er elektriker, tømrer, rørlegger, murer og snekker.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma har lang erfaring med å føre saker mot håndverkere. Er du misfornøyd med jobben en håndverker har gjort, ta kontakt med oss. Vi vurdere gratis om du har en sak.

Klage på håndverker

Gjør forundersøkelser

Det tar ikke lang tid å undersøke om håndverkeren er seriøs eller ikke. Ofte er et lite Googlesøk nok. Seriøse firmaer har en nettside, hvor det er mulig for forbrukeren å rangere firmaet. Ikke tro blindt på det du leser i Google, men du vil i alle fall få en pekepinn på hvordan firmaet opererer.

Ellers kan du finne informasjon på ulike forumer, Facebook, Tjenestetorget med mer. En annen mulighet er å be om referanser.

Ikke tenk bare på pris

Vi ser at veldig mange forbrukere er opptatt av å finne den billigste håndverkeren. I mange tilfeller er dette også en grei tankegang. Ved små enkle oppgaver kan man fokusere på å finne den rimeligste.

Imidlertid skal du ha utført en stor jobb, er det lurt å ikke bare tenke på pris. Vi anbefaler da at du er mer fokusert på kvalitet. Det er utrolig kjedelig hvis man finner ut at jobben ikke ble gjort på en god måte, og alt må gjøres på nytt. Eller at man må foreta store utbedringstiltak i etterkant.

Jobben skal utføres fagmessig   

I følge loven – håndverkertjenesteloven skal arbeidet utføres fagmessig. For å finne ut av om jobben er gjort fagmessig må man se i avtalen. Man må se hva som er avtalt, om arbeidet er gjort i henhold til bransjekrav, og om pris og arbeid står i sammenheng. Sagt på en annen måte, du må se om du har fått det du har bestilt.

Klage på håndverker

Misfornøyd – send en klage med en gang

Klage på håndverker – med en gang du oppdager noe du mener er feil må du klage til håndverkeren. Gjør dette skriftlig. Det er klagefrister, og har du ikke gitt håndverkeren beskjed innen fristen kan du miste rettigheter.

Hva er mine rettighetene

Hvis arbeidet avviker fra det som ble avtalt kan du ha krav på prisavslag, holde pengene tilbake, at håndverkeren retter opp arbeidet eller heve avtalen. Å heve avtalen vil si at du går fra hele avtalen. Du skal da ikke betale noenting.

Fakturaen er høyere enn det som ble avtalt

I mange tilfeller ser vi at forbrukeren får seg et sjokk når han får sluttfaktura. Man ble enig om en pris, men så plutselig har summen blitt mye høyere. Er du ikke informert om en prisøkning kan håndverkeren som et utgangspunkt heller ikke kreve det. Dette gjelder til tross for at arbeidet ble mer omfattende enn det som ble forespeilet når dere lagde avtalen.

Hvis håndverkeren skal øke prisen må han si fra så snart det er omstendigheter som tilsier at prisen blir høyere. For eksempel at han må utføre tilleggsarbeid eller gå til innkjøp av nytt materiale. Får han ikke tak i deg plikter han å stanse arbeidet.

Håndverkeren skal si fra hvis arbeidet ikke lønner seg  

Dersom oppdraget du bestilte ikke lønner seg av en eller annen grunn skal håndverkeren gi deg beskjed om det. Han er pliktig til å fraråde. Som forbruker har man sjelden greie på nytteverdien av forskjellige tiltak, men det skal håndverkeren ha.

Har det lite nytteverdi å oppgradere badet eller andre rom skal du få denne beskjeden. Eller hvis det er andre tiltak som er bedre og billigere å utføre skal du bil orientert om det.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har problemer med en håndverker. Vi har betydelig erfaring og hjelper deg gjerne. Hos oss får du en gratis vurdering av om du har en sak.

Dekning av advokatutgifter

I innboforsikringen din er det ofte en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Relatert:

Klage på elektriker

Klage på tømrer

Klage på snekkerarbeid

Solgt som den er