fbpx

Skjerpen Bugge

Håndverkertjenesteloven

håndverkertjenesteloven
Innholdsfortegnelse

I håndverkertjenesteloven for forbrukere er det krav til kvalitetsarbeid. Det fremkommer det blant annet at håndverkeren skal gjøre jobben på en fagmessig god måte og arbeidet skal holde en høy Norsk standard. Kundens interesser skal ivaretas med omsorg.

Hva er håndverkertjenesteloven?

Veldig mange av oss har behov for en håndverker fra tid til annen. Det kan være for å pusse opp badet, stuen, kjøkkenet eller annet type vedlikehold. Om arbeidet håndverkeren utfører ikke er som bestilt eller forventet, har man rettigheter etter håndverkertjenesteloven.

Vi ser stadig vekk at de typiske håndverkerne som blant annet snekkere, rørleggere, tømrere, murere, malere og andre ofte kommer opp i problemer med forbrukere.

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har inngående erfaring med å føre saker mot håndverkere – og håndverkertjenesteloven.

Er du misfornøyd med jobben en håndverker har gjort, ta kontakt med oss. Vi vurdere gratis om du har en sak.

Hvordan gå frem hvis du ikke er fornøyd

Først og fremst må man se hva på som er avtalt og om oppdraget er utført i tråd med avtalen. I avtalen skal det fremkomme hva håndverkeren skal gjøre, hvordan den skal gjøres og hvor mye jobben koster. Hvis det er avvik mellom det som ble avtalt og det som ble gjort, er neste skritt å se på hvilke rettigheter du har i medhold av håndverkertjenesteloven.

Hvem gjelder håndverkertjenesteloven for og hva står det om dine rettigheter?

Hva står i Håndverkertjenesteloven?

I håndverkertjenesteloven står det hvordan håndverkeren skal utføre jobben og dine rettigheter hvis du ikke er fornøyd med oppdraget. Håndverkeren skal utføre jobben på en fagmessig god måte og holde en høy standard. Han skal ivareta dine interesser med tilbørlig omsorg.

At noe er fagmessig innebærer at jobben skal gjøres på samme måte som en håndverker med lang erfaring ville utført oppdraget. Man kan altså ikke skylde på manglende erfaring.

Fagmessig arbeid gjelder også om prisen på oppdraget ble satt under markedspris.

Det er en rekke forhold du kan klage over.

Typiske eksempler er;
– Håndverkeren krever mer penger for oppdraget enn hva som ble avtalt
– Avvise krav om tilleggsbetaling
– Håndverkeren har ikke rådført seg med deg i stor nok grad
– Arbeidet ble igangsatt for sent
– Håndverkeren klarte ikke å sluttføre oppdraget til avtalt tid
– Arbeidet overholder ikke de krav som følger av loven eller forskrifter

Du må ikke vente med å klage

Dersom det er noe ved arbeidet du ikke er fornøyd med må du klage med en gang. Den juridiske betegnelsen er «å reklamere». I klagen må det fremkomme hva som er problemet og hva det er du krever. Det trenger ikke være en lang utredning. En kort epost er tilstrekkelig. I utgangspunktet holder det å klage muntlig, men vi anbefaler på det sterkeste at du klager skriftlig.

Hvis håndverkeren nekter å gjøre noe med klagen og senere nekter for at du har reklamert, kan du miste alle rettighetene dine. Det følger nemlig av håndverkertjenestelovens § 22 at du må reklamere innen «rimelig tid» etter at du «oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen». Vi skal se nærmere på rettigheter etter håndverkertjenesteloven.

Hva er håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenestelovens § 23 – holde tilbake betaling

Det følger av håndverkertjenestelovens § 23 «Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen.»

Det vil si at du avventer med å betale håndverkeren fullt inntil han har rettet opp det som er feil.

Håndverkertjenestelovens § 24 – rette opp feilen

Det følger av håndverkertjenestelovens § 24 «Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren retter mangel ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren».

Hvis du ønsker at håndverkeren skal reparere det som er gjort feil kan du altså krev det. Går håndverkeren med på denne løsningen skal han påbegynne jobben med en gang. Det er også en forutsetning at håndverkeren utfører jobben uten at du betaler noe ekstra.

Håndverkertjenestelovens § 25 – prisavslag

Det følger av håndverkertjenestelovens § 25 «Dersom mangelen ikke rettes i samsvar med § 24, kan forbrukeren kreve prisavslag. Dette gjelder ikke dersom forbrukeren avslår retting som forbrukeren plikter å motta».

Dersom håndverkeren ikke klarer å rette opp feilen eller nekter å utføre en reparasjon kan du kreve et avslag i prisen. Prisavslaget skal gjenspeile reparasjonskostnadene eller verdiforskjellen mellom det arbeidet som skulle vært utført og hva som faktisk ble utført av håndverkeren.

Håndverkertjenestelovens § 26 – heving

Det følger av håndverkertjenestelovens § 26 «Istedenfor prisavslag kan forbrukeren heve avtalen dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen.»

Dersom oppdraget ikke ble utført som avtalt og/eller du ikke får noe nytte av jobben som ble gjort kan du heve avtalen. Det vil si at du ikke skal betale noe for jobben. Det er en meget streng reaksjon overfor håndverkeren, og av den grunn holder det ikke med små avvik.

Håndverkertjenestelovens § 28 – erstatningsansvar for forsinkelse og mangel

Det følger av håndverkertjenestelovens § 28 «Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mange

Du kan kreve erstatning dersom håndverkeren er forsinket med oppdraget eller oppdraget lider av en mangel(feil). Erstatningen skal svare til eventuelle merutgifter du måtte ha som følge av forsinkelsen/feilen. Det kan for eksempel være utgifter til å leie et annet sted å bo hvis leiligheten/boligen blir ubeboelig.

Erstatning kan du kreve selv om du får et prisavslag, håndverkeren retter opp feilen eller avtalen blir hevet.

Klage på

Klage på tømrer
Klage på elektriker
Klage på snekkerarbeid
Klage på håndverker

Ta kontakt med erfaren advokat

Har du spørsmål knyttet til Håndverkertjenesteloven? Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat som har erfaring med å føre saker mot håndverkere. Gjerne med en gang det oppstår en konflikt. En advokat vil påse at dine rettigheter blir ivaretatt på en god måte. For eksempel sørge for at reklamasjonen blir sendt i tide og oppfyller vilkårene. Hvis du slurver med reklamasjonen kan hele saken være tapt før den i realiteten har begynt.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med å føre saker mot håndverkere. Vårt firma samarbeider med fagfolk i hele landet. Ta gjerne kontakt med oss.

Vi vurderer gratis om du har en sak.

Dekning av advokatutgifter

I innboforsikringen din er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

Vi ordner med alt det praktiske for håndverkertjenesteloven i den anledning.

Kilder:

Lovdata
Huseierne

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.