fbpx

Skjerpen Bugge

Klage på elektriker

Klage på elektriker
Innholdsfortegnelse

Klage på elektriker? Hvis en elektriker slurver på jobben kan det få dramatiske konsekvenser. El anlegget i boligen er en potensiell brannfelle og det er viktig at elektrikeren gjør jobben på en ordentlig måte. Kun perfekt resultat er godt nok.

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva du kan forvente av en elektriker, hvilke rettigheter du har hvis noe går galt og hva du må passe på.

Hva har du og elektrikeren avtalt 

Når du skal avtale et elektrikeroppdrag er det viktig at det inngås en skriftlig avtale. Avtalen bør være tydelig slik at den ikke er mulig å misforstå noe. I avtalen skal prisen fremgå uttrykkelig og hva elektrikeren skal utføre av arbeid. Ikke inngå en avtale hvis du er usikker på noe som står der.

Når det er sagt så er du til en viss grad beskyttet av loven – håndverkertjenesteloven. Loven setter opp enkelte vilkår og elektrikeren kan ikke lure deg til å akseptere en avtale som gir deg dårligere vilkår enn loven. Dette følger av håndverkertjenestelovens § 3.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på saker mot håndverkere. Har du noen spørsmål eller tror du har en sak, ta kontakt med oss. Vi vurderer saken din gratis.

Når kan du klage på arbeidet

Elektrikeren skal gjøre jobben på en fagmessig god måte. Hva som ligger i «fagmessig» er ikke alltid like enkelt å vurdere, særlig ikke for folk som ikke kjenner bransjen.

Fagmessig er en norm som betyr at arbeidet skal utføres på samme måte som en fagmann med erfaring ville gjort det. Det vil si at hvis for eksempel lærling slurver med jobben kan han ikke skylde på manglende erfaring.

Andre forhold du kan klage over en bland annet;

  • Arbeidet er dyrere enn det dere avtalte
  • Arbeidet ikke kommer i gang i tråd med avtalen
  • Arbeidet tar lengre tid enn det dere ble enige om
  • Arbeidet er ikke i samsvar med lover og regler eller forskrifter

Klage med en gang til elektrikeren – reklamer

Hvis det er noe du ikke er fornøyd med må du klage umiddelbart. I juridisk sammenheng kalles dette å reklamere. Klagen bør sendes skriftlig – gjerne på epost. Gi elektrikeren beskjed om hva du ikke er fornøyd med, og hva du krever. Krever du at han retter opp noe som er feil skriver du det. Er det et avslag i prisen eller heve avtalen gir du beskjed om det.

Elektriker2

Hva kan du kreve hvis du er misfornøyd

Som forbruker har du mange rettigheter. Slik klager du på håndverkeren.

Rette opp feilen

Du kan kreve at elektrikeren reparerer det som er feil. Dette er også en rett elektrikeren har. Imidlertid er den ikke ubetinget. Hvis elektrikeren velger å rette feilen skal han gjøre det med en gang og uten at det er noen ulempe for deg. At elektrikeren bruker tid på å reparere feilen er ikke noe du skal betale for. Alt arbeidet skal skje på elektrikeren sin regning.

Holde igjen penger

Hvis du ikke er fornøyd med elektrikerarbeidet kan du holde tilbake penger. Du kan holde tilbake så mye det koster å reparere feilen elektrikeren har gjort. Å finne ut av hvor mye du kan holde igjen er ikke alltid like enkelt å vite. Vi anbefaler i et slikt tilfelle å kontakte en uavhengig elektriker til å vurdere jobben. Han vil også kunne gi deg en pris på hva det koster å rette opp feilen.

Avslag i prisen

Dersom elektrikeren nekter eller ikke klarer å reparere feilen kan du kreve et prisavslag. Avslag skal settes til den summen det koster å reparere feilen. Eventuelt kan prisavslaget gjenspeile forskjellen mellom det arbeidet som skulle vært utført og hva du fikk. Det vil si prisdifferansen mellom avtalt jobb og mangelfull jobb.

Heve avtalen

Hvis jobben som er gjort ikke svarer til dine forventninger eller du ikke får noen nytte av den i det hele tatt kan du heve avtalen. Det vil si at du ikke skal betale noenting. Dette er en streng sanksjon mot elektrikeren og det skal derfor en del til. Små avvik er ikke nok. Da vil eventuelt et prisavslag være aktuelt.

Vi kan ikke sette opp en fasit over hva som gir deg rett til å si opp avtalen, hver sak må vurderes konkret.

Erstatning

Erstatning er en kompensasjon for eventuelle utgifter du har hatt i saken. Har du for eksempel måtte bo på hotell fordi boligen plutselig ble en brannfelle kan du kreve hotellutgiftene erstattet. Erstatning er noe du kan kreve alene eller på toppen av heving, prisavslag og retting.

Bruk av advokat i saker mot elektrikere 

Vi har erfart at det ofte lønner seg å bruke advokat i saker mot elektrikere. I mange av våre saker er elektrikeren ofte en vanskelig motpart og det er derfor viktig å kjenne til hvilke rettigheter du har. Det kan være trygt å ha en advokat på laget som ivaretar dine interesser. Det er mange feller man kan gå i og enkel feil kan gjøre at du mister alle dine rettigheter. Et klassisk eksempel er at klagen- reklamasjonene ikke oppfyller vilkårene og fremsettes i rett tid.

En advokat som er spesialisert på håndverkersaker vil også kjenne til dyktige takstmenn og fagfolk som vil kunne benyttes i saken. Det er ofte sakene dreier seg om jobben elektrikeren utførte var «fagmessig». Her kommer takstmenn og sakkyndige på banen. Vi tørr faktisk gå så langt som å si at en dyktig sakkyndig kan være den som vipper saken i din favør.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med å føre saker mot elektrikere. Vårt firma samarbeider med fagfolk rundt omkring i hele Norge. Ta gjerne kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak.

Dekning av advokatutgifter

I innboforsikringen din er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan klage på faktura fra elektriker?

Hvis du mener at fakturaen fra elektrikeren er urimelig høy eller inneholder feil, bør du kontakte elektrikeren så snart som mulig. Be om en redegjørelse for fakturaen, og be om at feilene blir rettet opp. Dersom du ikke kommer til enighet med elektrikeren, kan du kontakte Forbrukerrådet eller en advokat for å få hjelp til å klage på fakturaen.

Hvordan klage på dårlig utført arbeid av en elektriker?

Hvis du er misfornøyd med arbeidet som elektrikeren har utført, bør du kontakte elektrikeren så snart som mulig. Forklar hva som er feil, og be om at feilene blir rettet opp. Dersom du ikke kommer til enighet med elektrikeren, kan du kontakte Forbrukerrådet eller en advokat for å få hjelp til å klage på arbeidet.

Hvordan anmelde en elektriker?

Hvis du mener at elektrikeren har begått en straffbar handling, bør du kontakte politiet og anmelde saken. Du bør også kontakte Forbrukerrådet eller en advokat for å få hjelp til å vurdere om det er grunnlag for å kreve erstatning eller kompensasjon.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg vil holde igjen penger fra en elektriker?

Hvis du mener at arbeidet som elektrikeren har utført, ikke er tilfredsstillende, kan du holde tilbake betalingen inntil feilene er rettet opp. Du bør imidlertid være klar over at dette kan føre til at elektrikeren tar rettslige skritt mot deg. Du bør derfor kontakte Forbrukerrådet eller en advokat for å få hjelp til å vurdere om det er grunnlag for å holde tilbake betalingen.

Hva slags dokumentasjon skal jeg få fra en elektriker?

Elektrikeren skal gi deg en detaljert faktura som viser hva som er utført og hva du skal betale for arbeidet. Elektrikeren skal også gi deg dokumentasjon på at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler og forskrifter. Dette kan for eksempel være en samsvarserklæring eller en installasjonsrapport.

Hva er mine rettigheter som forbruker ved klage på elektriker?

Som forbruker har du rett til å klage på arbeidet som elektrikeren har utført. Elektrikeren har plikt til å rette opp eventuelle feil og mangler ved arbeidet. Hvis du ikke kommer til enighet med elektrikeren, kan du kontakte Forbrukerrådet eller en advokat for å få hjelp til å klage på arbeidet.

Relatert:

Klage på håndverker

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.