fbpx

Skjerpen Bugge

Klage på tømrer

Tømrer

Vi ser stadig at tømrere ikke gjør jobben sin på en tilfredsstillende måte og det gjenspeiler seg i sluttproduktet. Årsaken kan være at tømreren tok på seg et oppdrag han ikke hadde kompetanse til eller at han slurvet ved utførelsen. Vi får stadig henvendelser fra fortvilte forbrukere som ikke er fornøyd med tømreren sin.

Vi skal i denne artikkelen se litt nærmere på hvilke rettigheter du har dersom tømreren du har engasjert ikke leverer det forventede resultatet.

Avtalen er utgangspunktet for jobben

Det er viktig å utarbeide en skriftlig avtale med tømreren når man skal bestille et oppdrag. Her skal det fremgå hva som skal gjøres og hvor mye du skal betale. Tømreren skal utføre jobben i tråd med avtalen. Hvis resultatet ikke er hva som fremkommer av kontrakten kan du fremsette krav mot tømreren.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma har spesialisert oss på å føre saker mot tømrere og andre håndverkere. Har du problemer med en håndverker, ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak.

Hva skal til for å klage på tømreren

Tømreren skal utføre oppdraget på en fagmessig god måte og holde en høy standard.

Dette betyr at oppdraget skal utføres på en måte som en erfaren tømrer ville utført det. Hvis tømreren velger å delegere bort arbeidet til noen med mindre erfaring skal ikke det synes på resultatet.

Videre skal dine interesser skal ivaretas med tilbørlig omsorg. Det vil si at det kun er dine interesser tømreren skal ta hensyn til. For eksempel skal han ikke anbefale deg et mer omfattende oppdrag for å tjene mer penger. Hvis han ser en annen løsning som er billigere for deg har du krav på å få informasjon om det.

Typiske klager vi får på tømreren er;

  • Arbeidet kom ikke i gang som planlagt
  • Arbeidet tok lengre tid enn det som følger av avtalen
  • Arbeidet er ikke i samsvar med lover, regler eller forskrifter
  • Arbeidet ble dyrere enn hva som ble avtalt

Reklamer til tømreren med en gang du er misfornøyd med noe

Det er viktig å reklamere (klage) til tømreren med en gang det er noe du er misfornøyd med.  Reklamasjonen bør du sende skriftlig. Du kan gjerne klage muntlig først, men da er det viktig å straks følge opp med en skriftlig klage.

Klagen må inneholde hva du er misfornøyd med og hva det er du krever. Det vanlige er å kreve avslag i prisen, at tømreren retter opp det du er misfornøyd med eller å si opp hele avtalen dere har inngått.

Du er beskyttet av loven

Som forbruker er du beskyttet av håndverkertjenesteloven. Loven sier noe om hvordan tømreren skal utføre jobben og hvilke rettigheter du har hvis du er misfornøyd med noe.

Hva er dine rettigheter

Du har mange rettigheter hvis det er noe du mener ikke er gjort riktig av tømreren.

Rette opp i det som er feil

Dersom tømreren har gjort noe feil kan du kreve at han retter opp i det. Tømreren har ifølge håndverkertjenesteloven også rett til å gjøre det. Hvis håndverkeren velger å rette opp i noe han har gjort feil kan du i utgangspunktet ikke kreve noe annet.

Imidlertid er det ikke betingelsesløst. Tømreren skal i så fall starte med å rette feilen med en gang. Han kan ikke utsette denne jobben, den skal få første prioritering. Jobben skal ikke koste deg noe og det skal heller ikke være til noen ulempe for deg.

Hold igjen betaling

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet kan du velge å holde igjen betalingen. Du kan holde igjen så mye penger som det vil koste å rette opp feilen. Det vil si at hvis det kun er deler av arbeidet du er misfornøyd med kan du ikke holde igjen hele kontraktssummen. Kun en forholdsmessig del av totalbeløpet.

Avslag i prisen

Hvis tømreren ikke klarer å rette feilen eller avviser å reparere kan du kreve avslag i prisen. Avslag skal gjenspeile hva det koster å reparere feilen.

En alternativ beregningsmåte er å finne ut hva differansen er mellom arbeidet som ble levert opp mot hva som sto i kontrakten. Hvis deler av arbeidet gjenstår, må man se hva det koster å ferdigstille jobben. Kostnadene til å ferdigstille arbeidet er da utgangspunktet for prisavslaget.

Si opp avtalen med tømreren – heve avtalen

Hvis du ikke fikk det resultatet du ønsket eller du ikke får noen nytte av det som ble gjort kan du heve avtalen. Å heve avtalen innebærer at du ikke skal betale noe for det som ble gjort. Det skal imidlertid en del til før du har rett til å si opp avtalen. Hvis det kun er snakk om mindre forhold så må du kanskje nøye deg med et prisavslag.

Erstatning

Hvis du har hatt noen utgifter på grunn av at tømreren ikke har utført den jobben han skulle kan du ha krav på erstatning. Dersom du må leie et annet sted å bo i en periode kan du kreve at tømreren betaler leieutgiftene. Erstatning er noe du kan kreve i tillegg til prisavslag eller hvis du hever avtalen.

Bruk av spesialisert advokat

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med å føre saker mot tømrere. Vårt firma samarbeider med fagfolk i hele landet som bistår oss i slike saker. Ta gjerne kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak.

Dekning av advokatutgifter

I innboforsikringen din er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.