fbpx

Skjerpen Bugge

Klage på tømrer

Klage på tømrer
Innholdsfortegnelse

Vil du klage på tømrer? Vi ser stadig at tømrere ikke gjør jobben sin på en tilfredsstillende måte og det gjenspeiler seg i sluttproduktet. Årsaken kan være at tømreren tok på seg et oppdrag han ikke hadde kompetanse til eller at han slurvet ved utførelsen. Vi får stadig henvendelser fra fortvilte forbrukere som ikke er fornøyd med tømreren sin, og vil klage på dårlig utført arbeid.

Vi skal i denne artikkelen se litt nærmere på hvilke rettigheter du har dersom tømreren du har engasjert ikke leverer det forventede resultatet.

Avtalen er utgangspunktet for jobben

Det er viktig å utarbeide en skriftlig avtale med tømreren når man skal bestille et oppdrag. Her skal det fremgå hva som skal gjøres og hvor mye du skal betale. Tømreren skal utføre jobben i tråd med avtalen. Hvis resultatet ikke er hva som fremkommer av kontrakten kan du fremsette krav mot tømreren.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma har spesialisert oss på å føre saker mot tømrere og andre håndverkere. Har du problemer med en håndverker, ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak.

Hva skal til for å klage på tømreren?

Tømreren skal utføre oppdraget på en fagmessig god måte og holde en høy standard.

Dette betyr at oppdraget skal utføres på en måte som en erfaren tømrer ville utført det. Hvis tømreren velger å delegere bort arbeidet til noen med mindre erfaring skal ikke det synes på resultatet.

Videre skal dine interesser skal ivaretas med tilbørlig omsorg. Det vil si at det kun er dine interesser tømreren skal ta hensyn til. For eksempel skal han ikke anbefale deg et mer omfattende oppdrag for å tjene mer penger. Hvis han ser en annen løsning som er billigere for deg har du krav på å få informasjon om det.

Typiske klager vi får på tømreren er;

  • Arbeidet kom ikke i gang som planlagt
  • Arbeidet tok lengre tid enn det som følger av avtalen
  • Arbeidet er ikke i samsvar med lover, regler eller forskrifter
  • Arbeidet ble dyrere enn hva som ble avtalt

Reklamer til tømreren med en gang du er misfornøyd med noe

Det er viktig å reklamere (klage) til tømreren med en gang det er noe du er misfornøyd med.  Reklamasjonen bør du sende skriftlig. Du kan gjerne klage muntlig først, men da er det viktig å straks følge opp med en skriftlig klage.

Klagen må inneholde hva du er misfornøyd med og hva det er du krever. Det vanlige er å kreve avslag i prisen, at tømreren retter opp det du er misfornøyd med eller å si opp hele avtalen dere har inngått.

Du er beskyttet av loven

Hvordan klage på dårlig utført jobb? Som forbruker er du beskyttet av håndverkertjenesteloven. Loven sier noe om hvordan tømreren skal utføre jobben og hvilke rettigheter du har hvis du er misfornøyd med noe.

Hva er dine rettigheter

Du har mange rettigheter og har rett til å klage på tømrer hvis det er noe du mener ikke er gjort riktig av tømreren.

Rette opp i det som er feil

Dersom tømreren har gjort noe feil kan du kreve at han retter opp i det. Tømreren har ifølge håndverkertjenesteloven også rett til å gjøre det. Hvis håndverkeren velger å rette opp i noe han har gjort feil kan du i utgangspunktet ikke kreve noe annet.

Imidlertid er det ikke betingelsesløst. Tømreren skal i så fall starte med å rette feilen med en gang. Han kan ikke utsette denne jobben, den skal få første prioritering. Jobben skal ikke koste deg noe og det skal heller ikke være til noen ulempe for deg.

Hold igjen betaling

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet kan du velge å holde igjen betalingen. Du kan holde igjen så mye penger som det vil koste å rette opp feilen. Det vil si at hvis det kun er deler av arbeidet du er misfornøyd med kan du ikke holde igjen hele kontraktssummen. Kun en forholdsmessig del av totalbeløpet.

Avslag i prisen

Hvis tømreren ikke klarer å rette feilen eller avviser å reparere kan du kreve avslag i prisen. Avslag skal gjenspeile hva det koster å reparere feilen.

En alternativ beregningsmåte er å finne ut hva differansen er mellom arbeidet som ble levert opp mot hva som sto i kontrakten. Hvis deler av arbeidet gjenstår, må man se hva det koster å ferdigstille jobben. Kostnadene til å ferdigstille arbeidet er da utgangspunktet for prisavslaget.

Si opp avtalen med tømreren – heve avtalen

Hvis du ikke fikk det resultatet du ønsket eller du ikke får noen nytte av det som ble gjort kan du heve avtalen. Å klage på tømrer hjelper veldig litt. Det er bedre å heve avtalen slik at du ikke skal betale noe for det som ikke ble gjort. Det skal imidlertid en del til før du har rett til å si opp avtalen. Hvis det kun er snakk om mindre forhold så må du kanskje nøye deg med et prisavslag.

Erstatning

Hvis du har hatt noen utgifter på grunn av at tømreren ikke har utført den jobben han skulle kan du ha krav på erstatning. Dersom du må leie et annet sted å bo i en periode kan du kreve at tømreren betaler leieutgiftene. Erstatning er noe du kan kreve i tillegg til prisavslag eller hvis du hever avtalen.

Bruk av spesialisert advokat

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med å føre saker mot tømrere. Vårt firma samarbeider med fagfolk i hele landet som bistår oss i slike saker. Ta gjerne kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak «Klage på tømrer».

Dekning av advokatutgifter

I innboforsikringen din er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Vanlige spørsmål

Hvordan klage på dårlig utført tømrerarbeid?

Hvis du er misfornøyd med tømrerarbeidet som er utført, bør du først ta kontakt med tømreren og gi ham eller henne muligheten til å rette opp i feilen. Hvis tømreren ikke er villig til å gjøre dette, kan du sende en skriftlig klage til tømreren og be om at feilen blir rettet opp. Hvis tømreren fortsatt ikke vil rette opp i feilen, kan du kontakte Forbrukerrådet eller bruk Sb Advokat for å få hjelp til å løse saken.

Hva gjør jeg hvis tømreren ikke svarer på klagen min?

Hvis tømreren ikke svarer på klagen din, bør du kontakte Forbrukerrådet eller en advokat for å få hjelp til å løse saken. Du kan også vurdere å sende en påminnelse til tømreren og gi ham eller henne en frist for å svare på klagen din.

Hvordan kan jeg anmelde en tømrer for dårlig arbeid?

Hvis du mener at tømreren har utført dårlig arbeid, kan du kontakte Forbrukerrådet eller politiet og anmelde saken. Du bør samle bevis og dokumentasjon som kan underbygge klagen din, for eksempel bilder og skriftlig korrespondanse med tømreren.

Hva er mine rettigheter når jeg har konflikt med en tømrer?

Hvis du har konflikt med en tømrer, har du rett til å klage på arbeidet som er utført og kreve at feilene blir rettet opp. Du har også rett til å kreve erstatning for eventuelle økonomiske tap som følge av feilene. Hvis tømreren ikke vil rette opp i feilene eller betale erstatning, kan du kontakte Forbrukerrådet eller en advokat for å få hjelp til å løse saken.

Hvilke krav kan jeg stille til tømreren etter Håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven gir deg som forbruker en rekke rettigheter når du kjøper tjenester fra en tømrer. Tømreren må for eksempel utføre arbeidet i henhold til avtalen, og han eller hun må sørge for at arbeidet er fagmessig utført. Hvis tømreren ikke overholder disse kravene, kan du klage på arbeidet og kreve at feilene blir rettet opp.

Hvordan klage på faktura fra tømrer?

Hvis du mener at fakturaen fra tømreren er feil, bør du kontakte tømreren og be om en forklaring. Hvis du fortsatt er uenig, kan du sende en skriftlig klage til tømreren og be om at fakturaen blir rettet opp. Hvis tømreren ikke vil rette opp i fakturaen, kan du kontakte Forbrukerrådet eller en advokat for å få hjelp til å løse saken.

Relatert:

Klage på håndverker

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.