fbpx

Skjerpen Bugge

Klage på snekkerarbeid

klage på snekkerarbeid
Innholdsfortegnelse

Mange opplever dessverre at snekkeren man har engasjert ikke leverer det resultatet man forventet. Det kan være snakk om at jobben ikke var gjort på en tilfredsstillende måte, at viktige forskrifter ikke ble fulgt eller at prisen ble høyere enn avtalt.

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke rettigheter du har hvis du er misfornøyd med snekkeren din – Klage på snekkerarbeid.

Har du klage på snekkerarbeid

Når man skal engasjere en snekker er det viktig å lage en skriftlig avtale. I avtalen skal det fremkomme hva som skal gjøres og hvor mye jobben koster. Snekkerarbeidet skal utføres i samsvar med spesifikasjoner i avtalen og prisen. I tillegg skal arbeidet utføres i tråd med lover og regler.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har inngående erfaring med å føre saker mot håndverkere. Har du noen spørsmål eller tror du at du har en sak, ta kontakt med oss. Vi vurderer saken din gratis.

Du er beskyttet av loven

Som forbruker er du beskyttet av håndverkertjenesteloven.

Loven sier noe om hvordan snekkeren skal utføre arbeidet og hvilke rettigheter du har hvis snekkerarbeidet ikke lever opp til dine forventninger.

Hva skal til for å klage på snekkeren

Snekkerarbeidet skal utføres på en fagmessig god måte og holde en høy standard. Han skal ivareta dine interesser med tilbørlig omsorg.

Fagmessig betyr at arbeidet skal utføres på en måte som en erfaren snekker ville gjort jobben. Bruker snekkerfirmaet eksempelvis lærlinger skal du forvente samme resultat som hvis jobben ble gjort av en erfaren snekker. Snekkerfirmaet kan ikke skylde på at arbeidet ble utført av en med manglende erfaring. Dessverre så er dette et gjentakende problem. Hvis du ikke får det resultatet du kunne forvente kan du klage.

Andre forhold du kan klage over en bland annet;

  • Arbeidet er dyrere enn som ble avtalt
  • Arbeidet ikke kommer i gang i tråd med avtalen
  • Arbeidet tar lengre tid enn det dere ble enige om
  • Arbeidet er ikke i samsvar med lover og regler eller forskrifter

Du må reklamere med en gang – Klage på snekkerarbeid

Hvis det er noe du ikke er fornøyd med må du klage på snekkerarbeid med en gang. Å reklamere er den juridiske betegnelsen. Du bør sende klagen skriftlig. En epost til snekkeren er tilstrekkelig.

Forklar da hva som er problemet og hva du krever av snekkeren:

  • Dersom du ønsker at han skal rette opp eventuelle feil gir du beskjed om det.
  • Hvis du ønsker å si opp hele avtalen eller reduksjon i prisen skriver du det.

Hvis du venter for lenge med å gi håndverkeren beskjed kan du miste viktige rettigheter

Hvilke rettigheter har du hvis resultatet ikke er som forventet

I loven – håndverkertjenesteloven har du en del rettigheter

Snekker kan reparere det som er feil

Du kan kreve at snekkeren reparerer det han har gjort galt. Å rette opp feilen er også en rett snekkeren har ifølge loven. Men velger snekkeren å rette opp feilen må det skje må visse betingelser. Snekkeren skal påbegynne arbeidet med å rette opp med en gang, du skal ikke påføres noen ulempe og alt skal skje på snekkerens regning.

Du kan holde penger tilbake fra snekker

Dersom du er misfornøyd med arbeidet til snekkeren kan du holde tilbake penger. Du kan holde igjen så mye penger som det vil koste å rette opp feilen. Hvis du ønsker å gå for denne løsningen kan det være lurt å ta kontakt med et uavhengig snekkerfirma som kan gi deg et prisforslag.

Avslag i prisen

Hvis snekkeren ikke ønsker å reparere feilen eller ikke klarere det kan du kreve et prisavslag. Avslag skal utgjøre den summen det koster å reparere feilen. En annen måte å beregne avslaget på er å finne ut hva forskjellen er mellom det arbeidet som skulle vært utført og hva som faktisk ble utført. Det vil si prisdifferansen mellom avtalt jobb og mangelfull jobb.

Heve avtalen – si opp avtalen med din snekker

Hvis du ikke fikk det resultatet du ønsket eller nytteverdien av jobben er helt fraværende kan du heve avtalen. Å heve avtalen innebærer at du ikke betaler noe for den jobben som ble gjort. Det er en streng reaksjon overfor snekkeren, og det er ikke hvilken som helst feil som gir deg rett til å heve avtalen. Mindre avvik er i mange tilfeller ikke nok. Hvis det kun er snakk om feil som enkelt lar seg reparere vil et prisavslag ofte være e god løsning.

Erstatning

Erstatning er en kompensasjon for ekstrautgifter du har hatt på grunn av at snekkeren ikke har gjort jobben som han skulle. Det kan for eksempel være utgifter til å leie et annet sted å bo som følge av at boligen ble ubeboelig for en kortere eller lengre periode. Andre kostnader du kan kreve i erstatning er utgifter til takstmenn og sakkyndige som har vurdert den mangelfulle jobben til snekkeren. Erstatning kan du ha krav på i tillegg til å heve avtalen eller få et prisavslag.

Snekker

Bruk av advokat i saker mot snekkere

I saker mot snekkere kan det være lurt å kontakte en advokat. Snekkeren kan ofte være vanskelig å ha med å gjøre og det er ikke alltid han ønsker å innrømme at han har gjort noe feil. Det kan da bli en tung affære å stå i alene. Og gjør du noe feil kan du miste viktige rettigheter. En gjenganger i slike saker er at man ikke reklamerer tidsnok eller at reklamasjonen ikke oppfyller lovens krav.

En advokat som er spesialisert på håndverkersaker er også kjent med dyktige fagfolk som kan bistå på veien. Spørsmålet som ofte kommer på spissen er om snekkerarbeidet holder en håndverkermessig god standard. Det er da viktig å kjenne de rette fagfolkene som kan vurdere det. Å bruke riktig kombinasjon av advokat og sakkyndig er helt avgjørende for saken din.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med å føre saker mot snekkere. Vårt firma samarbeider med fagfolk i hele landet. Ta gjerne kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak.

Dekning av advokatutgifter

I innboforsikringen din er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan klage på snekkerarbeid?

Hvis du er misfornøyd med snekkerarbeidet som har blitt utført, kan du klage på jobben som er gjort. Det anbefales å ta opp problemet direkte med håndverkeren først og forsøke å løse saken på en minnelig måte. Hvis det ikke fører til en løsning, kan du sende en skriftlig klage til håndverkeren. Det er viktig å inkludere detaljer om hva som er galt og hva som må gjøres for å rette opp feilen. Hvis håndverkeren ikke svarer eller ikke er villig til å rette opp feilen, kan du kontakte Forbrukertilsynet eller en advokat for å få hjelp med å løse saken.

Hvordan kan jeg løse konflikt med håndverker?

Hvis du opplever en konflikt med håndverkeren din, bør du først prøve å løse problemet direkte med håndverkeren. Hvis dette ikke fører til en løsning, kan du kontakte en advokat eller Forbrukertilsynet for å få hjelp med å løse saken. Det kan også være lurt å sjekke om håndverkeren er medlem av en bransjeorganisasjon, som kan tilby hjelp med å løse konflikter mellom håndverkere og kunder.

Hva er prosessen for å anmelde en håndverker?

Hvis du mener at håndverkeren din har brutt loven eller gjort noe ulovlig, kan du anmelde saken til politiet. Det er viktig å samle bevis og dokumentasjon som kan støtte anmeldelsen din. Hvis du trenger hjelp med å anmelde saken, kan du kontakte en advokat eller Forbrukertilsynet for å få hjelp.

Hvordan kan jeg holde tilbake betaling til håndverker?

Hvis du er misfornøyd med jobben som er gjort, kan du holde tilbake betalingen til håndverkeren til problemet er løst. Det er viktig å gi håndverkeren beskjed om at du vil holde tilbake betalingen og hvorfor. Hvis håndverkeren ikke er villig til å løse problemet, kan du kontakte Forbrukertilsynet eller en advokat for å få hjelp.

Hvordan klage på utført jobb?

Hvis du er misfornøyd med jobben som er gjort av håndverkeren, kan du klage på jobben som er gjort. Det er viktig å ta opp problemet direkte med håndverkeren først og forsøke å løse saken på en minnelig måte. Hvis det ikke fører til en løsning, kan du sende en skriftlig klage til håndverkeren. Det er viktig å inkludere detaljer om hva som er galt og hva som må gjøres for å rette opp feilen. Hvis håndverkeren ikke svarer eller ikke er villig til å rette opp feilen, kan du kontakte Forbrukertilsynet eller en advokat for å få hjelp med å løse saken.

Hvordan kan jeg kontakte Forbrukertilsynet for å klage på håndverker?

Hvis du trenger hjelp med å klage på håndverkeren, kan du kontakte Forbrukertilsynet. Du kan kontakte dem på telefon, e-post eller via deres nettside. Det er viktig å ha all nødvendig dokumentasjon og informasjon tilgjengelig når du kontakter dem, slik at de kan hjelpe deg på best mulig måte.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.