fbpx

Skjerpen Bugge

Erstatning etter bilkjøp

Erstatning etter bilkjøp

Erstatning etter bilkjøp

Det er mye som kan gå galt i forbindelse med en bilhandel.

Dette gjelder særlig etter kjøp av bruktbil og heving av bruktbilkjøp.

Enten kan du finne forhold som avviker fra det som ble avtalt. Eller så oppstår det problemer med bilen etter å ha brukt den en stund. Problemene viser seg nemlig ikke alltid med en gang. Ofte må man ha satt bilen på en del prøver før man finner ut at noe er galt.

Vi opplever ofte at klienter tar kontakt med oss lenge etter bilkjøpet.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på tvister i forbindelse med kjøp og salg av bil. Lurer du på om du har en sak, ta kontakt med oss. Hos oss får du alltid en gratis førstegangsvurdering.

Hva er erstatning etter kjøp?

Mange tror at det er kun prisavslag, retting, omlevering og heving av kjøpet som er aktuelt hvis bilen du har kjøpt har feil og mangler. Det er imidlertid ikke riktig. Du kan også ha krav på erstatning.

Erstatning kan du kreve i tillegg heving av bilkjøp, prisavslag og retting.

En mangel er et kjøpsrettslig begrep som betyr at bilen har en feil. For å finne ut av om bilen har en mangel må vi se i loven.

Det er to regelsett som gjør seg gjeldende ved kjøp og salg av varer. Dersom du har kjøpt en bil av en privatperson er det kjøpsloven som gjelder. Har du kjøpt en bil av en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Oppbyggingen av lovverket er til dels den samme, men med enkelte nyanseforskjeller. Blant annet skal det mer til for å konkludere med at bilen har en «kjøpsrettslig» mangel. Du kan si det sånn at det må være en større feil for at du skal ha rettigheter etter loven. I tillegg til at det skal mer til for å heve kjøpet.

Reglene om erstatning finner du i kjøpsloven § 40 og forbrukerkjøpslovens § 33. Erstatning er kort fortalt en kompensasjon for et tap du blir påført.

For eksempel hvis du har kjøpt en bil med feil og mangler kan selger ha påført deg et tap, som du kan kreve erstattet.

Typiske eksempler på utgifter du kan kreve erstattet er;

  • Utgifter til leiebil
  • Utgifter til verksted
  • Utgifter til undersøkelse av bilen
  • Kostnader til å få bilen undersøkt av en sakkyndig
  • Nødvendig utbedring
  • Reiseutgifter
  • Redning

Husk å reklamer i riktig tid for erstatning

I alle artiklene vi skriver går vi gjennom reklamasjonsreglene.

Grunnen til det er at det er helt avgjørende i slike saker. Glemmer man, eller reklamerer for sent, kan man miste viktige rettigheter. En av rettighetene er nettopp erstatning.

Har du kjøpt bilen av en privatperson er det en absolutt reklamasjonsfrist på to år. Er bilen kjøpt av en forhandler er fristen fem år.

Allikevel, må du reklamere «innen rimelig tid» etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som er «rimelig tid» er det ikke et fasitsvar på. Det er i hvert fall en indikasjon på at du ikke kan la det drøye ut.

I forbrukerkjøp er det minimum to måneder, dette gjelder ikke hvis du har kjøpt bilen av en privatperson. Du burde derfor reklamere så snart du oppdager at bilen har en feil.

Ta kontakt med spesialisert advokat for erstatning bil

Har du problemer etter et bilkjøp er det ofte lurt å ta kontakt med advokat med en gang. En advokat kan påse at reklamasjonen blir riktig utformet, innen rett tid. Advokaten vil samtidig fortelle deg om du har en sak du burde gå videre med eller «la ligge». Du vil da spare både tid og krefter ved å la være å gå videre med en sak du ikke vinner frem med. Vi opplever også at saker løser seg raskere hvis det er en advokat på banen.

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert seg på reklamasjonssaker. Vi samarbeider med biltekniske eksperter over hele landet. Hos oss får du både god teknisk og juridisk bistand.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har problemer etter en bilhandel. Vi hjelper deg gjerne i saken. Du får alltid en gratis vurdering av saken hos oss.

Dekning av advokatutgifter

I bilforsikringen er det en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekket utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.